Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam B

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chua Nhat 13 Thng Nien Nam B

ung en Ao

 

X Li Chua: (Mc 5, 21-43)

21 Khi ay, c Giesu xuong thuyen, lai tr sang b ben kia. Mot am rat ong tu lai quanh Ngi. Luc o, Ngi ang tren b Bien Ho. 22 Co mot ong trng hoi ng ten la Gia-ia i ti. Va thay c Giesu, ong ta sup xuong di chan Ngi, 23 va khan khoan nai xin: "Con be nha toi gan chet roi. Xin Ngai en at tay len chau, e no c cu thoat va c song."

24 Ngi lien ra i vi ong. Mot am rat ong i theo va chen lan Ngi. 25 Co mot ba kia b bang huyet a mi hai nam, 26 bao phen kho s v chay thay thuoc a nhieu en tan gia bai san, ma van tien mat tat mang, lai con them nang la khac. 27 c nghe on ve c Giesu, ba lach qua am ong, tien en pha sau Ngi, va s vao ao cua Ngi. 28 V ba t nhu: "Toi ma s c vao ao Ngi thoi, la se c cu." 29 Tc khac, mau cam lai, va ba cam thay trong mnh a c khoi benh.

30 Ngay luc o, c Giesu thay co mot nang lc t ni mnh phat ra, Ngi lien quay lai gia am ong ma hoi: "Ai a s vao ao toi?" 31 Cac mon e tha: "Thay coi, am ong chen lan Thay nh the ma Thay con hoi: "Ai a s vao toi?" 32 c Giesu ngo quanh e nhn ngi phu n a lam ieu o. 33 Ba nay s phat run len, v biet cai g a xay en cho mnh. Ba en phu phuc trc mat Ngi, va noi het s that vi Ngi. 34 Ngi noi vi ba ta: "Nay con, long tin cua con a cu cha con. Con hay ve bnh an va khoi han benh."

35 c Giesu con ang noi, th co may ngi t nha ong trng hoi ng en bao: "Con gai ong chet roi, lam phien Thay chi na?" 36 Nhng c Giesu nghe c cau noi o, lien bao ong trng hoi ng: "Ong ng s, ch can tin thoi." 37 Roi Ngi khong cho ai i theo mnh, tr ong Phero, ong Giacobe va em ong nay la ong Gioan. 38 Cac ngai en nha ong trng hoi ng. c Giesu thay ngi ta khoc loc, keu la am . 39 Ngi bc vao nha va bao ho: "Sao lai nao ong va khoc loc nh vay? a be co chet au, no ngu ay!" 40 Ho che nhao Ngi. Nhng Ngi bat ho ra ngoai het, roi dan cha me a tre va nhng ke cung i vi Ngi, vao ni no ang nam. 41 Ngi cam lay tay no va noi: "Talithakum", ngha la: "Nay be, Thay truyen cho con: choi day i!" 42 Lap tc con be ng day va i lai c, v no a mi hai tuoi. Va lap tc, ngi ta kinh ngac sng s.

43 c Giesu nghiem cam ho khong c e mot ai biet viec ay, va bao ho cho con be an.

 

X Suy Niem

Gia am ong chen lan chung quanh c Giesu,
co nhng ngi ung vao ao Ngai.
Nhng ch co mot cai ung co y,
ung len nh s b bat qua tang.
o la cai ung cua mot ngi phu n,
mi hai nam mac benh bang huyet,
mi hai nam tm thay chay thuoc ma khong khoi,
mi hai nam b coi la o nh:
khong c ung en ngi khac,
khong c tham d nghi le en th.

Ngi phu n ung vao ao c Giesu
bang tay va bang long tin,
mot long tin n s ma manh me.
Dau toi ch ung vao ao Ngai, toi se c khoi.
Cai ung cua long tin a cu ba khoi benh.

Trong i song Kito hu,
chung ta a nhieu lan ung vao Chua.
ung en Li Ngai, ung en Mnh Mau Thanh Ngai.
ung bang tay, bang mieng, bang rung ong cua trai tim.
Co nhng lan ung cham hi ht v thoi quen,
khong e lai mot am vang nao,
khong em lai mot bien oi nao trong cuoc song.
Nhng cung co lan, nh ngi phu n,
ta run ray ung vao Ngai, du biet mnh o nh toi loi.
Hay noi ung hn,
v biet mnh o nh toi loi ma ta ca dam ung vao Ngai.
ung vao ang Thanh e c nen trong sach.

Chung ta can ung en c Giesu moi ngay
va chung ta cung can c Ngai ung en.
Ong trng hoi ng xin Ngai at tay tren con mnh.
Ngai a cam tay co be e keo co ra khoi cai chet.
Nh con gai cua ong trng hoi ng,
chung ta can c Chua cam tay va bao: Hay choi day.
Choi day khoi benh tat va cai chet.
Choi day va i lai, an uong nh ngi bnh thng.
Choi day va song vui ti, t do nh con cai Thien Chua.

Hai phep la xay ra nh co long tin.
c Giesu xac nhan long tin vng vang cua ngi phu n:
Nay con, long tin cua con a cu cha con (c.34).
Ngai nang long tin ang chao ao cua Gia-ia:
Ong ng s, ch can tin thoi (c.36).
Can co long tin khi ung cham Chua Giesu.
Can nhay cam e nhan ra cai ung nhe cua Ngai.
Khi ung vao Than Mnh Ngai ni b tch Thanh The,
ta c mi goi ung en noi kho cua anh em,
la nhng chi the cua Nhiem The Ngai.
Khi ung en Li Chua ni nhng trang Tin Mng,
ta c mi goi cham en Li Chua ni moi bien co.
Ch can e Chua ung en ban mot lan thoi,
i ban se hoan toan oi mi.

 

X Gi Y Chia Se

Co khi nao ban c anh ong bi mot cau Li Chua khong? Co cau nao a gay nen mot am vang lau dai trong i ban?

Viec rc le co giup ban song vui ti va can am khong? Ban thay mnh phai chuan b the nao cho cuoc gap g nay, khi Chua ung vao ban va ban ung vao Chua?

 

X Cau Nguyen

Lay Chua Giesu,
dan lang Nazareth a khong tin Chua
v Chua ch la mot ong th thu cong.
Cac mon e a khong tin Chua
khi thay Chua chu treo tren thap t.
Nhieu ke a khong tin Chua la Thien Chua
ch v Chua song nh mot con ngi,

Cung co luc chung con khong tin Chua
hien dien di hnh banh mong manh,
ni mot linh muc yeu uoi
trong mot Hoi Thanh con nhieu bat toan.

Dng nh Chua thch an mnh
ni nhng g the gian che bo,
e chung con tap nhan ra Ngai bang con mat c tin.

Xin them c tin cho chung con
e khiem ton thay Ngai
to mnh that bnh thng gia long cuoc song.

 


Back to Home Page