Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam B

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chua Nhat 10 Thng Nien Nam B

Ai La Anh Em Toi

 

X Li Chua: (Mc 3, 20-35)

20 Hom ay, c Giesu tr ve nha va am ong lai keo en, thanh th Ngi va cac mon e khong sao an uong c. 21 Than nhan cua Ngi hay tin ay, lien i bat Ngi, v ho noi rang Ngi a mat tr. 22 Con cac kinh s t Gierusalem xuong th lai noi rang Ngi b quy vng Beendebun am va Ngi da the quy vng ma tr quy.

23 Ngi lien goi ho en, dung du ngon ma noi vi ho: "Xatan lam sao tr Xatan c?" 24 Nc nao t chia re, nc ay khong the ben; 25 nha nao t chia re, nha ay khong the vng. 26 Vay Xatan ma chong Xatan, Xatan ma t chia re, th khong the ton tai, nhng a tan so. 27 Khong ai vao nha mot ngi manh ma co the cp cua c, neu khong troi ngi manh ay trc a, roi mi cp sach nha no. 28 "Toi bao that anh em: moi toi cua con cai loai ngi, ke ca toi noi pham thng, va noi pham thng nhieu en may i na, th cung con c tha. 29 Nhng ai noi pham en Thanh Than, th chang i nao c tha, ma con mac toi muon i". 30 o la v ho a noi "ong ay b than o ue am.

31 Me va anh em c Giesu en, ng ngoai, cho goi Ngi ra. 32 Luc ay, am ong ang ngoi chung quanh Ngi. Co ke noi vi Ngi rang: "Tha Thay, co me va anh em ch em Thay ngoai kia ang tm Thay !" 33 Nhng Ngi ap lai: "Ai la me toi ? Ai la anh em toi?" 34 Roi Ngi rao mat nhn nhng ke ngoi chung quanh va noi: "ay la me toi, ay la anh em toi. 35 Ai thi hanh y muon cua Thien Chua, ngi ay la anh em ch em toi, la me toi."

 

X Suy Niem

Trong nhng nam thang cong khai rao giang,
c Giesu a gat hai c thanh cong t phia dan chung.
Nhng Ngai cung phai nem nhieu kho au va that bai
do nhng hieu lam, ghen tng va co chap.
c Giesu, ngi quan bnh hn ca, lai b coi la mat tr,
khi Ngai xa than e lo cho am ngi ong ao.
Ngai b coi la bat bnh thng,
khi Ngai va cac mon e ban bu, khong co gi an.
Chnh than quyen cua Ngai a coi Ngai nh the.
Ho chang hieu g, du ho tng mnh biet Ngai rat ro.

Cac kinh s t Gierusalem xuong e ieu tra ve c Giesu.
Ho khong the phu nhan chuyen Ngai co kha nang tr quy,
nhng ho lai giai thch vi cai nhn ay ac y:
c Giesu la ngi cua quy, cay da vao sc manh cua Xatan.
Eo le thay, ang ma than o ue phai sap mnh di chan
va tuyen xng: Ong la Con Thien Chua (Mc 3,11);
ang khien quy phai keu la khi xuat ra:
Ong en tieu diet chung toi sao? Toi biet ong la ai roi.
Ong la ang Thanh cua Thien Chua (Mc 1,24);
ang tr quy ay lai b coi la ngi b quy am.
Mot ngi b quy vng Be-en-de-bun chiem oat
lai i tr nhng ngi b am bi cac quy con ?
Nh the ung la Xatan lai diet tr Xatan,
tng quy cho ngi ngoai lam hai an em cua mnh!

c Giesu noi en th toi mai mai khong c tha.
Khong c tha chang phai v Thien Chua hep hoi,
nhng v ngi ay khong can en n tha th.
Khep lai trc s that ranh ranh, hay bop meo s thc,
co chap lai trong s gian doi vi chnh ban than:
o la nhng thai o ta co the mac phai.

Qua thc khong de hieu c con ngi c Giesu.
Hieu mot ngi ta than quen cung la ieu kho.
Ch mot chut ghen tng u lam ta hieu sai.
Ch mot chut t ai u lam ta khong thay
ieu ai cung ro nh ban ngay.
Cang tr tue va hoc thc, nh cac kinh s,
ta cang de be cong chan ly ve pha mnh,
cang de bien minh cho thai o mnh a chon.
Khi vi bt am me cua cai toi,
ta se de nhan ra chan ly qua n s, gan gui.

am ong dan chung ngoi chung quanh c Giesu, nghe giang.
Mot vong tron than thng nh nhng ngi trong nha.
c Giesu thay mnh gan bo sau xa vi ho.
Ngai khong ngai nhan ho la me, la anh ch em Ngai.
Co mot th tnh mau mu ruot tht thieng lieng.
Co mot mau so chung gia Ngai va ngi nghe giang,
o la thi hanh thanh y Cha trong cuoc song.
c Maria la Me cua c Giesu hai lan,
v Me a sinh dng Ngai va suot i xin vang y Chua.
Chung ta t hoi mnh co ba con g vi c Giesu khong.

 

X Gi Y Chia Se

anh gia sai mot ngi ch v co ac cam hay thanh kien vi ngi ay, ban co khi nao mac phai loi nay khong?

Theo y ban, ngi co chap co nhng ac tnh nao? Lam sao giup ho ra khoi s co chap cua ho?

 

X Cau Nguyen

Lay Thay Giesu,
Thay khong goi chung con la toi t,
Thay cung khong ch coi chung con la mon e.
Thay con coi chung con nh ban hu cua Thay,
v Thay a tho lo cho chung con
nhng ieu rieng t tham kn nhat
trong tng quan gia Thay vi Cha.
Hn na, sau phuc sinh,
Thay a goi cac mon e la anh em.
Mac nhien Thay t nhan mnh la Anh Trng
ng au mot oan em ong uc.

Xin cho chung con
luon thi hanh y muon cua Cha
e tr nen nhng ngi em
cung huyet nhuc vi Thay.

Lay Thay Giesu, Thay a nang chung con len
lam mon e, lam ban, lam anh em cua Thay.
Con Thay lai ha mnh xuong
phuc vu chung con nh ngi toi t,
ra chan cho chung con nh mot no le
va chet thay cho chung con tren thap gia.

Xin cho chung con hieu c tam long cua Thay
va song yeu thng moi ngi nh anh em. Amen.

 


Back to Home Page