Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam B

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Le Chua Thanh Than Hien Xuong Nam B

S That Tron Ven

 

X Li Chua: (Ga 15,26-27; 16,12-15)

Khi ay, c Giesu noi vi cac mon e: 26 Khi ang Bao Tr en, ang ma Thay se sai en vi anh em t ni Chua Cha, Ngi la Than Kh s that phat xuat t Chua Cha, Ngi se lam chng ve Thay. 27 Ca anh em na, anh em cung lam chng, v anh em vi Thay ngay t au.

16 12 Thay con nhieu ieu phai noi vi anh em, nhng bay gi anh em khong co sc chu noi. 13 Khi nao Than Kh s that en, Ngi se dan anh em ti s that toan ven, Ngi se khong t mnh noi ieu g, nhng nghe g, Ngi se noi lai, va loan bao cho anh em biet nhng ieu se en. 14 Ngi se ton vinh Thay, v Ngi se lay nhng g cua Thay ma loan bao cho anh em. 15 Moi s Cha co, eu la cua Thay. V the Thay a noi: Ngi lay nhng g cua Thay ma loan bao cho anh em".

 

X Suy Niem

Ai trong chung ta cung muon biet s that,
va cam ghet s la loc doi tra.
Nhng khong de gap c s that ni ngi khac,
cung nh ni chnh mnh.
e noi len mot s that, can phai tra gia.
Dam nghe mot s that nho, can mot can am ln!
i ngi la mot cuoc ruoi dong tm s that.
S that va ang s, lai va ang yeu.

Khi song i, c Giesu a noi va lam nhieu ieu,
e cho cac mon e thay s that ve mnh.
Ngai cho ho biet moi ieu Ngai nghe c t Cha.
Tuy vay, Ngai van con nhieu ieu phai noi vi ho
ma bay gi ho khong kham noi (x. Ga 16,12).
c Giesu khong co thai o bao cap.
Ngai chang oi cac mon e phai hieu het con ngi Ngai.
Thanh Than se giup ho lam ieu o sau khi Ngai phuc sinh.
Khi nao Than Kh s that en,
Ngi se dan anh em ti s that tron ven
(Ga 16,13)
e biet s that tron ven ve c Giesu,
e hieu viec lam va li noi cua Ngai,
chung ta can co Thanh Than lam ngi hng ao.
c Giesu la mot mau nhiem sau tham khon do.
Nh Thanh Than, ta thay c Giesu luon luon mi.
Cang en gan, ta cang thay Ngai sieu viet.
Cang biet ro Ngai, ta cang thay Ngai loi cuon.
Nh Thanh Than, Li Chua Giesu luon luon mi.
o khong phai la nhng dong ch chet kho,
nhng la anh sang cho moi hoan canh cua cuoc song.
Nh Thanh Than, Hoi Thanh luon luon mi.
Ngai la luong gio mat luc Hoi Thanh gap kho khan,
la luong gio manh lam Hoi Thanh chuyen mnh thc tnh.
Chua Thanh Than khong song cho mnh,
nhng cho ang sai mnh la c Giesu Kito (x. Ga 15,26)
Ngai ch mong cho c Kito c ton vinh (x. Ga 16,14)
Chua Thanh Than la phat ngon vien cua c Kito.
Ngai ch noi nhng g Ngai a nghe c Kito noi.
Ngai khong loan bao ieu g mi la,
nhng ch giup ta nh lai, hieu va song Tin Mng.
Chung ta cung la nhng chng nhan cua c Kito nh Thanh Than.
Can lam chng nh Ngai trong thai o khiem nhu t bo.

Du chung ta la Kito hu, la ngi cong giao,
chung ta van tren ng tm kiem s that tron ven.
S that bao gi cung ln hn suy ngh cua ta.
S that ni ngi khac ton giao, khac quan iem...
ng tm cach lam chu hay oc quyen s that.
Hay e cho s that chiem lay mnh.
Hay mem mai e Thanh Than dan vao s that,
s that ve Thien Chua, ve c Kito, ve toi va tha nhan.
Co nhng s that rat thng, rat nho, nhng kho nuot.
Ch khi chap nhan chung, toi mi gap c c Kito.
Ngai la S That viet hoa, S That em lai t do (x. Ga 8,32).

 

X Gi Y Chia Se

Chua Thanh Than hoat ong khap ni. Ngai em lai sc song cho moi ngi. Co khi nao ban thay Ngai hoat ong ni nhng ngi ngoai Kito giao khong? Co khi nao ban than phuc v loi song sieu thoat cua mot phat t khong?

S that va ang s lai va ang yeu. Ban co s biet s that ve mnh khong? Ban co can am noi s that mot cach ay yeu thng khong?

 

X Cau Nguyen

Lay Chua Thanh Than,
xin ban sc song cho chung con.
Xin cho cuoc i Kito hu cua chung con
ng ri vao s n ieu ngheo nan,
vao nhng loi mon quen thuoc,
nhng xin canh tan
va tai tao chung con moi ngay.

Xin nuoi chung con bang nhng thc an mi,
cho chung con kham pha ra
nhng chieu sau khon do cua c Kito
va y ngha tham thuy cua Tin Mng.

Lay Chua Thanh Than la ang ban s song,
the gii hom nay luon b e doa
bi bao lc, khung bo, chien tranh;
mang song con ngi b coi re.

Xin cho chung con biet say me s song,
va gieo vai s song khap ni.

c g Chua ban cho nhan loai
mot le Hien Xuong mi
e con ngi co the hieu nhau hn
va on nhan nhau trong yeu thng.

 


Back to Home Page