Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam B

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chua Nhat 5 Phuc Sinh Nam B

Lai Trong Thay

 

X Li Chua: (Ga 15, 1-8)

Khi ay, c Giesu noi vi cac mon e rang: 1 "Thay la cay nho that, va Cha Thay la ngi trong nho. 2 Canh nao gan lien vi Thay ma khong sinh hoa trai, th Ngi chat i; con canh nao sinh hoa trai, th Ngi cat ta cho no sinh nhieu hoa trai hn. 3 Anh em c thanh sach roi nh li Thay a noi vi anh em. 4 Hay lai trong Thay nh Thay lai trong anh em. Cung nh canh nho khong the t mnh sinh hoa trai, neu khong gan lien vi cay nho, anh em cung the, neu khong lai trong Thay. 5 Thay la cay nho, anh em la canh. Ai trong Thay va Thay lai trong ngi ay, th ngi ay sinh nhieu hoa trai, v khong co Thay, anh em chang lam g c. 6 Ai khong lai trong Thay, th b quang ra ngoai nh canh nho va se kho heo Ngi ta nhat lay, quang vao la cho no chay i. 7 Neu anh em lai trong Thay va li Thay lai trong anh em, th muon g, anh em c xin. anh em se c nh y. 8 ieu lam Chua Cha c ton vinh la: Anh em sinh nhieu hoa trai va tr thanh mon e cua Thay.

 

X Suy Niem

The gii hom nay tien bo nhanh chong ve nhieu mat:
nghien cu s song tren sao Hoa, noi mang Internet,
thanh cong trong phng phap sinh san vo tnh...
Tng nh chang co g con ngi khong lam c.
Nhng the gii van lo au v chat thai khap ni,
moi trng song b h hoai, chenh lech gia giau ngheo,
nan tham nhung chau A, s h hong cua cac ban tre.
Cai vong luan quan: ma tuy, tnh duc, AIDS, toi pham
dan en cac chet bi at cho nhieu thanh thieu nien.
Con ngi u thong minh e tao ra san pham
nhng lai khong u ban lanh e lam chu chung,
nen chung quay tr lai lam chu con ngi.
Khoa hoc va giai quyet, va gay them rac roi.
Con ngi hom nay b v, loay hoay, khong cu noi mnh.
The gii be tac, can en n cu o.

oan Tin Mng mi ta nhn lai s can coi
cua mnh, cua Hoi Thanh, cua ca the gii.
c Giesu phuc sinh nh cay nho, cac Kito hu la canh.
Cay va canh co cung mot s song, cung mot dong nha.
S song t cay, lam cho canh sinh trai.
Cum t sinh hoa trai c nhac en 6 lan.
Cum t lai trong Thay c nhac en 5 lan.
Khong lai trong Thay th khong the sinh hoa trai.
C nhn hoa trai th biet mc o gan bo cua canh.
Co canh ch v gan lien vi cay nen khong co trai.
Co canh a sinh trai, nhng can sinh hoa trai hn (c.2),
sinh hoa trai nhieu (c.8), sinh hoa trai ben vng (c.16).
Chung ta van cha sinh trai nh long Chua mong
v chung ta khong chu e Ngai cat ta.

Vinh quang cua Thien Chua la chung ta sinh nhieu hoa trai.
That bai cua Thien Chua la s can coi cua con ngi.
Hoa trai la c m cua ngi trong nho,
va cung la s trien n cua cay va canh nho.
Chang he co s xung ot gia vinh quang Thien Chua
va vinh quang ung ngha cua con ngi.
Ch trong Chua, con ngi mi thc s trien n, hanh phuc.
Mot s oc lap kh khao se dan en heo kho.
Hay lai trong Thay nh Thay lai trong anh em.
Mot li mi goi gan nh la mot li nai van.
S lai ch hoan hao khi co u hai chieu.
Con ngi mai mai co t do khc t nguon song.
lai trong Chua khong phai la loi noi van chng.
e lai can phai tra gia.
Muon c hng nguon song cua ang Phuc Sinh,
ta cung phai chia se thap gia cua Ngai.
Chnh c Giesu cung c cat ta qua kho au va cai chet.

Hay on lay s song cua Chua Phuc Sinh,
nh dong nha nguyen ti mi.
Hay ong gop nhng hoa trai tot lanh cho nhan loai,
e nhan loai nhan ra Cay Nho that la c Kito,
va Ngi Trong Nho la chnh Thien Chua.

 

X Gi Y Chia Se

Theo y ban, the nao la mot Kito hu co i song sinh nhieu hoa trai? Ban anh gia the nao ve i song Kito hu cua ban?

Trc noi au cua bao ngi tren the gii, Chua Giesu co the em en giai phap nao cho ho? Ngi Kito hu co the lam g e cong tac vi Chua trong viec cu o nhan loai?

 

X Cau Nguyen

Lay Chua Giesu,
song cho Chua that la ieu kho.
Thuoc ve Chua that la mot thach o cho con.
Chua oi con cho Chua tat ca
e chang co g trong con lai khong la cua Chua.

Chua thch lay i nhng g con cay da
e con thc s ta nng vao mot mnh Chua.
Chua thch cat ta con khoi nhng cai rm ra
e cay i con sinh them hoa trai.
Chua cng quyet chinh phuc con
cho en khi con thuoc tron ve Chua.

Xin cho con dam ra khoi mnh,
ra khoi nhng ban tam va tnh toan khon ngoan
e song theo nhng oi hoi bat ng cua Chua,
du phai chu mat mat va thua thiet.

c g con cam nghiem c rang
trc khi con tap song cho Chua
va thuoc ve Chua
th Chua a song cho con
va thuoc ve con t lau. Amen.

 


Back to Home Page