Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam B

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chua Nhat 2 Phuc Sinh Nam B

Vui Mng V Thay Chua

(Chua Nhat Long Nhan Hau Chua)

 

X Li Chua: (Ga 20, 19-31)

19 Chieu ngay th nhat trong tuan, ni cac mon e , cac ca eu ong kn, v cac ong s ngi Dothai. c Giesu en, ng gia cac ong va noi: "Chuc anh em c bnh an!" 20 Noi xong, Ngi cho cac ong xem tay va canh sn. Cac mon e vui mng v c thay Chua. 21 Ngi lai noi vi cac ong: "Chuc anh em c bnh an! nh Chua Cha a sai Thay, th Thay cung sai anh em". 22 Noi xong, Ngi thoi hi vao cac ong va bao: "Anh em hay nhan lay Thanh Than. 23 Anh em tha toi cho ai, th ngi ay c tha; anh em cam gi ai, th ngi ay b cam gi".

24 Mot ngi trong Nhom Mi Hai, ten la Toma, cung goi la iymo, khong vi cac ong khi c Giesu en. 25 cac mon e khac noi vi ong: "Chung toi a c thay Chua!" Ong Toma ap: "Neu toi khong thay dau inh tay Ngi, neu toi khong xo ngon tay vao lo inh va khong at ban tay vao canh sn Ngi, toi chang co tin".

26 Tam ngay sau, cac mon e c Giesu lai co mat trong nha, co ca ong Toma o vi cac ong. Cac ca eu ong kn. c Giesu en, ng gia cac ong va noi: "Chuc anh em c bnh an" 27 Roi Ngi bao Toma: "at ngon tay vao ay, va hay nhn xem tay Thay. a tay ra ma at vao canh sn Thay. ng cng long na, nhng hay tin". 28 Ong Toma tha Ngi: "Lay Chua cua con, lay Thien Chua cua con!" 29 c Giesu bao:"V a thay Thay, nen anh tin. Phuc thay nhng ngi khong thay ma tin!"

30 c Giesu a lam nhieu dau la khac na trc mat cac mon e; nhng nhng dau la o khong c ghi chep trong sach nay. 31 Con nhng ieu a c chep ay la e anh em tin rang c Giesu la ang Kito, Con Thien Chua, va e anh em tin ma c s song nh danh Ngi.

 

X Suy Niem

Chung toi a c thay Chua
o la tieng reo vui ngay ngat cua cac mon e.
Thay Giesu, ngi a b ong inh, chet va chon cat,
nay bat ng hien en, ng gia ho that gan gui.
ong t thay c nhac en 6 lan trong bai Tin Mng nay.
Thay Thay van nh xa, vi nhng dau inh va vet am.
Nhng Thay cung khac xa, nen khong de nhan ra ngay.
Maria Macala c tng Thay la ngi lam vn.
e thay c Chua phuc sinh, can co c tin.
Ai tin mi thay, va thay e roi tin hn.

Phuc cho ai khong thay ma tin
Chung ta van tin bao ieu mnh khong thay.
Cac ban tre van tin vao tnh yeu, tnh ban.
Cac oi v chong van tin vao s chung thuy cua nhau,
du chang ai thay ro het long da con ngi.
Tin khong phai la mot hanh vi mu quang, phi ly.
Tin chang he lam ha gia con ngi.
Trai lai, ch con ngi mi biet tin va dam tin.
Nh tin, toi khong con b giam trong the gii chat hep
cua can o ong em, cua vat chat kha giac,
nhng c a vao mot the gii phong phu hn nhieu:
the gii cua nhng ngoi v t do, cua chnh Thien Chua.
Tin la chap nhan bap benh, la co the b la.
Nhng neu khong tin th khong the song c.
Van e la toi phai biet toi a tin vao ai.

Khung hoang ln nhat la khung hoang niem tin:
niem tin vao Thien Chua va niem tin vao con ngi.
Ca hai niem tin nang nhau va cho toi hanh phuc.
Ong Toma khong tin vao li chng cua cac ban,
nen ong cham tin vao viec Chua phuc sinh.
Khi Chua giup ong lay lai niem tin vao Chua,
ong se gan bo hn nhieu vi ca tap the.

Chung ta la nhng ke khong thay ma tin.
Khong thay bang mat thng,
nhng van thay bang con mat c tin.
Tin la mot cach thay nghiem tuc.
Ngi tin la ngi thay bang trai tim.
Ho thay c ang Vo Hnh ro hn ca cai hu hnh.
Kito hu la ngi tin Chua, nen cung la ngi thay Chua.
Thay Thien Chua hien dien nh ngi Cha nhan t.
Thay c Giesu la Con Thien Chua lam ngi tren trai at,
song chet ch v say me Cha va say me con ngi
va a song lai e cho cuoc i mot y ngha mi.
Thay moi ngi la con cai Cha va la anh em cua nhau.

Du nhng ieu chung ta tin that la mau nhiem,
nhng o khong phai la chuyen m ho, vien vong.
The gii hom nay ch tin vao nhng ngi a thay.
c g chung ta dam manh dan tin Chua hn,
e co the thay Chua to tng hn
va giup ngi khac thay ieu mnh a thay.

 

X Gi Y Chia Se

Nhieu khi chung ta khong thay Chua ch v chung ta khong dam lieu lnh tin vao Ngai. Co khi nao ban gap c Chua, v a dam quen mnh e song cho tha nhan khong?

Co khi nao ban gap khung hoang c tin cha (mat long tin vao Thien Chua va vao con ngi)? au la nguyen nhan cua cuoc khung hoang? au la cach ban giai quyet?

 

X Cau Nguyen

Lay Chua Giesu phuc sinh,
luc chung con tm kiem Ngai trong nc mat,
xin hay goi ten chung con
nh Chua a goi ten
ch Maria ng khoc loc ben mo.

Luc chung con chan nan va bo cuoc,
xin hay i vi chung con tren dam ng dai
nh Chua a i vi hai mon e Emmau.

Luc chung con ong ca v s hai,
xin hay en va ng gia chung con
nh Chua a en em bnh an cho cac mon e.

Luc chung con co chap va xa cach anh em,
xin hay kien nhan va khoan dung vi chung con
nh Chua a khong bo ri ong Toma cng coi.

Luc chung con vat va suot em
ma khong c g,
xin hay don ba sang cho chung con an,
nh Chua a nng banh va ca cho bay mon e.

Lay Chua Giesu phuc sinh,
xin to mnh ra
cho chung con thay Ngai moi ngay,
e chung con tin la Ngai ang song, ang en,
va ang that gan ben chung con. Amen.

 


Back to Home Page