Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam B

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chua Nhat II Mua Chay Nam B

c Bien oi Hnh Dang

 

X Li Chua: (Mc 9, 2-10)

2 Hom ay, c Giesu em cac ong Phero, Giacobe va Gioan i theo mnh. Ngi a cac ong i rieng ra mot cho, ch mnh cac ong thoi, ti mot ngon nui cao. Roi Ngi bien oi hnh dang trc mat cac ong. 3 Y phuc Ngi tr nen rc r, trang tinh, khong co th nao tran gian giat trang c nh vay. 4 Va ba mon e thay ong Elia cung ong Mose hien ra am ao vi c Giesu. 5 Bay gi, ong Phero tha vi c Giesu rang: "Tha Thay, chung con ay, hay qua! Chung con xin dng ba cai leu, Thay mot cai, ong Mose mot cai, va ong Elia mot cai". 6 Thc ra, ong khong biet phai noi g, v cac ong kinh hoang.  7 Va co mot am may bao phu cac ong. Va t am may, co tieng phan rang: "ay la Con Ta Yeu dau, hay vang nghe li Ngi". 8 Cac ong cht nhn quanh, th khong thay ai na, ch con c Giesu vi cac ong ma thoi.

9 tren nui xuong, c Giesu truyen cho cac ong khong c ke lai cho ai nghe nhng ieu va thay, tr khi Con Ngi a t coi chet song lai. 10 Cac ong tuan lenh o, nhng van ban hoi nhau xem cau "t coi chet song lai" ngha la g.

 

X Suy Niem

c Giesu me nhng ngon nui vang ve,
o la ni Ngai gap g Cha, chm am trong cau nguyen.
Co nhieu ngon nui trong cuoc i c Giesu:
nui cua Bai Giang ve cac moi phuc,
nui Tabo ni Ngai bien hnh,
nui So va nui O-liu ni Chua thang thien.
Nhng ngon nui tr thanh cot moc anh dau.
Nhng ngon nui an vao nhau lam nen cuoc hanh trnh.
Ba mon e than tnh c Ngai a len nui Tabo,
e cung co niem tin cua ho,
trc khi ho thay Ngai nh ngi b Cha bo ri
va b moi ngi khai tr ruong ray tren nui So.
Nhng vinh quang cua nui Tabo
ch la mot loe sang bat ng va tam thi,
bao trc vinh quang vien man khi Ngai ve Thien Quoc.

Bien hnh la mot hanh ong cua Thien Chua Cha.
Sau khi gap Cha, c Giesu c Cha bien hnh.
S bien oi nay anh hng en than xac va khuon mat,
va en ca y phuc cua Ngai.
Vinh quang cua Con Thien Chua lam ngi von b che khuat,
nay c Cha he m cho cac mon e.
Ong Mose ngay xa, sau khi len nui gap c Chua
cung a phai che lai khuon mat choi loi cua mnh.
Chang ai gap Thien Chua thc s ma lai khong bien hnh.
i song ket hiep thc s vi Thien Chua
lam cho ngi Kito hu toa sang rc r.
Bien hnh khong phai la tr thanh cai g khac mnh,
nh Ton Ngo Khong vi cac tro bien hoa.
Bien hnh la tr lai vi cai toi sau tham cua mnh:
toi la con yeu dau cua Thien Chua.
T khi chu phep Thanh Tay,
chung ta a bc vao mot cuoc bien hnh,
t t va lien tuc.
Neu chung ta chap nhan i vao ng hep cua Thay Giesu
chung ta se c bien hnh oi dang
va phan anh ngi sang hn vinh quang Chua (x. 2Cr 3,18).
Chung ta phai tr thanh ieu chung ta ang la.
i song Kito hu la mot cuoc len nui
va xuong nui vi Chua Kito moi ngay.
Can cam nem c s du ngot va hanh phuc
khi c chiem ngam Chua Giesu tren nui cao.
Nhng cung phai xuong nui vi Chua
e i en ni hien mnh, ni phuc vu,
i cung va i sau Chua Giesu
en vi Vn Dau va Nui So.

c g chung ta dam on nhan nhng gai goc i thng
va nhn moi kho au bang cai nhn mi me.
Ngi Kito hu len nui gap Chua
e roi c sai xuong nui hanh ao.
Nhng xuong nui roi, lai co khi thay can len nui.

 

X Gi Y Chia Se

Mot so ban tre bo rat nhieu tien e sa sang sac ep va chay theo mot. Ban ngh g ve tng quan gia ve ep ben ngoai va ve ep ben trong tam hon con ngi?

Cau nguyen co the lam con ngi bien hnh. Ban co tin ieu o khong? Ban co quen ai a bien oi sau xa nh cau nguyen khong?

 

X Cau Nguyen

Khi b bao vay bi muon tieng on ao,
xin cho con tm c nhng phut giay thinh lang.

Khi b ra ri v tram cong ngan viec,
xin cho con quy chuong nhng luc
c an ngh trc nhan Chua.

Khi b xao ong bi nhng ban tam va au lo,
xin cho con biet thanh than ngoi di chan Chua
e nghe li Ngi.

Khi b keo gh bi am me duc vong,
xin cho con thoat c len cao
nh mang oi canh than ky cua s cau nguyen.

Lay Chua,
c g tinh than cau nguyen
tham nhuan vao ca i con.
Nh cau nguyen,
xin cho con gap c con ngi that cua con
va khuon mat that cua Chua.

 


Back to Home Page