Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam B

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chua Nhat 8 Thng Nien Nam B

Mi Va Cu

 

X Li Chua: (Mc 2, 18-22)

18 Bay gi cac mon e ong Gioan va cac ngi Phariseu ang an chay; co ngi en hoi c Giesu: "Tai sao cac mon e ong Gioan va cac mon e ngi Phariseu an chay, ma mon e ong lai khong an chay?" 19 c Giesu tra li: "Chang le khach d tiec ci lai co the an chay, khi chang re con vi ho? Bao lau chang re con vi ho, ho khong the an chay c. 20 Nhng khi ti ngay chang re a b em i, bay gi ho mi an chay trong ngay o. 21 Chang ai lay vai mi ma va ao cu, v nh vay, mieng mi a va vao se keo vai cu, khien cho rach lai cang rach them. 22 Cung khong ai o ru mi vao bau da cu, v nh vay, ru se lam nt bau, the la ru cung mat ma bau cung h. Nhng ru mi, th phai bau mi!"

 

X Suy Niem

c Giesu khong lap gia nh
nen chang bao gi la chang re trong mot tiec ci.
Vay ma ay Ngai v mnh nh mot chang re,
con cac mon e nh khach d tiec ci.
Chang g vui bang tiec ci, chang ai vui bang chang re.
Chang re vui v c chung song vi co dau.
c Giesu vui v c chung song vi loai ngi,
vi Hoi Thanh la Dan Mi cua Thien Chua.
Con Thien Chua hanh phuc khi song tran gian.
Bau kh gia Thay tro la bau kh tiec ci.
Mot ky nguyen mi cua n cu o a c khai m.
Chnh v the ay khong phai la bau kh an chay u dot.
c Giesu a an uong vi nhieu toi nhan (x. Mt 11,19),
e bieu lo s hiep thong va hoa giai cua Thien Chua.
Cuoc song cua Ngai khong khac kho, nhng lan toa niem vui.

Khi nao chang re b em i, bay gi ho mi an chay.
V the an chay van con la thoi quen trong Hoi Thanh.
Ngi Kito hu an chay khong ch e chia se cuoc kho nan,
nhng con e chuan b on c Kito quang lam.
V the ho an chay trong niem hy vong va niem vui ln.
An chay e chuan b gap Chua nh Mose va Elia ngay xa.
Chang re b em i, nhng chang re van lai.
Thay cung anh em moi ngay cho en tan the.
c Giesu van ben Hoi Thanh nh hnh vi bong.
Ngai ket hiep vi tng ngi qua ban tiec Thanh The.
Nhng ban tiec hom nay a en ban tiec tren tri.
Du co thanh gia, nhng i Kito hu van la nhng ba tiec.
Chung ta khong c mang bo mat buon khi rao giang Tin Mng.

Moi nam chung ta an chay hai ngay,
nhng ta phai song chay trong tng giay phut,
e san sang on Chua en moi ngay va on Chua quang lam.
Song chay la t nguyen bt tieu dung, lang ph, xa hoa,
la lam viec nghiem tuc, vui vi nhng g mnh ang co.
Song chay la khong co tien than bang nhng thu oan,
khong e mnh b me hoac bi tien bac, sac ep, chc quyen.
Noi chung, song chay la khong e mnh b keo xuong bi at,
nhng c nang len bi ang sap en t tri cao.
Phai song chay vi niem vui sieu thoat
cua ngi a c nem trc hng v Nc Tri.

c Giesu em en cho cac mon e th ru mi.
Bau da cu ma ng ru mi at se thiet hai ca hai.
Tinh than mi cua c Giesu khong the hoa hp c
vi nhng c che, tap tuc, luat le va truyen thong co xa
ve thanh tay va kieng c, ve an chay va viec gi ngay sa-bat.
Hom nay chung ta van phai canh giac ve cac bau da cu.
Bau da mi a thanh cu, nghi thc a tr nen kho cng.
Phai luon tm c nhng cach dien ta sinh ong va mi me.
Khong the va mot manh Tin Mng vao tam ao cu cua i ta.
Xin c Giesu cho ta ca ru mi lan bau da mi.
Xin Ngai oi mi tan can trai tim gia coi cua ta.

 

X Gi Y Chia Se

An uong la nhu cau sinh t cua con ngi. An chay la giam bt hay bo han chuyen an uong trong mot thi gian. Ngoai an uong, ban thay mnh co nhng nhu cau g? Co nhng nhu cau gia tao khong? Ban co the lam chu c chung khong?

i Kito hu la i vui ti va hy vong: vui v c Giesu ang vi ho, hy vong v Ngai se en vi ho. Ban ngh g ve cuoc i ban?

 

X Cau Nguyen

Lay Chua Giesu,
cac sach Tin Mng chang khi nao noi Chua ci,
nhng chung con tin Chua van ci
khi thay cac tre em quan quyt ben Chua.
Chua van ci khi hon nhien an uong vi cac toi nhan.
Chua a co giau nu ci trc hai mon e Em-mau
khi Chua gia v muon i xa hn na.
Nu ci cua Chua i oi vi Tin Mng Chua giang.
Nu ci ay hoa vi niem vui cua ngi c lanh benh.

Lay Chua Giesu,
co nhng niem vui
Chua muon trao cho chung con hom nay,
co s bnh an sau lang Chua muon e lai.
Xin day chung con biet ti ci,
ca khi cuoc i chang mm ci vi chung con.

Xin cho chung con biet men yeu cuoc song,
du khong phai tat ca eu mau hong.
Chung con luon co ly do e lo au va chan nan,
nhng xin ng e nu ci tat tren moi chung con.

c g chung con cam thay hanh phuc,
v biet mnh c Thien Chua yeu thng
va c sai i thong truyen tnh thng ay. Amen.

 


Back to Home Page