Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam B

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Le Chua Hien Dung

Hay Nghe Ngi

 

X Li Chua: (Mc 9, 2-10)

2 Khi ay, c Giesu em cac ong Phero, Giacobe va Gioan i theo mnh. Ngi a cac ong i rieng ra mot cho, ch mnh cac ong thoi, ti mot ngon nui cao. Roi Ngi bien oi hnh dang trc mat cac ong. (3) Y phuc Ngi tr nen rc r, trang tinh, khong co th nao tran gian giat trang c nh vay. (4) Va ba mon e thay ong Elia cung ong Mose hien ra am ao vi c Giesu.

5 Bay gi, ong Phero tha vi c Giesu rang: "Tha Thay, chung con ay, hay qua! Chung con xin dng ba cai leu, Thay mot cai, ong Mose mot cai, va ong Elia mot cai". 6 Thc ra, ong khong biet phai noi g, v cac ong kinh hoang. 7 Va co mot am may bao phu cac ong. Va t am may, co tieng phan rang: "ay la Con Ta Yeu dau, hay vang nghe li Ngi". 8 Cac ong cht nhn quanh, th khong thay ai na, ch con c Giesu vi cac ong ma thoi.

9 tren nui xuong, c Giesu truyen cho cac ong khong c ke lai cho ai nghe nhng ieu va thay, tr khi Con Ngi a t coi chet song lai. 10 Cac ong tuan lenh o, nhng van ban hoi nhau xem cau "t coi chet song lai" ngha la g.

 

X Suy Niem

c Giesu a ba mon e than tn len nui cao,
ni at va tri gan nhau, ni thch hp cho cau nguyen.
Lan cau nguyen nay that khac thng.
c Giesu biet mnh a bc vao mot khuc quanh quan trong.
au kho va cai chet ang ch Ngai (x. Mc 8, 31).
Nhng Ngai can am on lay trong tnh yeu ay hy vong.
c Giesu buong mnh cho Cha trong s vang phuc tn thac.
Cha bao gi Ngai thay mnh la Con nh bay gi.
Chnh vao giay phut xuat than ngay ngat nay
ma Ngai c Cha bien oi hnh dang.
Khuon mat Ngai choi sang, y phuc Ngai rc r trang tinh.
Hai nhan vat ln cua Cu c la Mo-se va E-li-a,
ai dien cho Le Luat va Ngon S, cho ca dong lch s t-ra-en,
hien ra tro chuyen vi Ngai.

c Giesu c Cha bien hnh mot cach bat ng.
ay la hanh vi u ai ma Cha danh cho Con,
nh mot nang trc khi Con bc vao cuoc kho nan.
Chnh Cha la ang ven m vinh quang than linh cua Con,
vinh quang nay b che khuat khi Con song phan ngi.
Chnh Cha hien dien trong am may che phu.
Chnh Cha gii thieu Con va nhan nhu cac mon e.
c Giesu c Cha bien hnh v Ngai dam song nh Con thao.
ay la Con Ta yeu dau that la li chuan nhan cua Cha.
Cang song nh Con thao th can tnh Ngai cang toa sang.
Vinh quang rang ngi la vinh quang cua ngi Con dau yeu.

Ba mon e ng ngang va kinh s.
Phero muon keo dai mai hanh phuc bat ng nay.
ay that tuyet. Chung con xin dng ba leu...
Nhng tieng t tri a ong ve vi thc te: Hay nghe Ngi.
Hanh phuc cua nui cao khong phai la tram dng.
ay ch la mot cung co c tin trc th thach sap en.
ieu quan trong Cha nhan nhu la hay nghe Ngi.
Nghe nhng li loan bao ve so phan cua Thay va tro.
Thay sap bc vao con ng hep.
Tro cung c mi i vao con ng ay.
Chiem ngam Thay bien hnh va muon lai o, la ieu de.
Vang nghe li Thay la ieu kho hn nhieu
v li o oi t bo mnh, vac thap gia, mat mang song.
Co ve ba mon e khong rut c nhieu ch li ngay
t sau kinh nghiem oc ao nay (x. 2Pr 1, 16-18).
Ho ch c chut hng phan chong qua nh chiem ngam,
nhng lai khong u sc trung tn theo Thay en cung,
e nhn vao khuon mat ay mo hoi cua Thay trong Vn Dau,
va khuon mat ay thng tch cua Thay tren Nui So.

Chung ta c lam ngi la e c bien hnh.
Cuoc bien hnh dien ra mai cho en ngay nham mat.
Nh nghe li c Giesu va song nh Ngai
ma than xac, khuon mat, trai tim ta c bien oi.
Cuoc i ngi Kito hu phai co kha nang toa sang,
nh song nh Con Cha va thc s tr thanh Con.

 

X Gi Y Chia Se

c Giesu mang khuon mat ngi sang khi bien hnh. Ban ngh g ve khuon mat cua ban, cua gia nh, giao x va Hoi Thanh Viet Nam trong thien nien ky mi? Co nhng net nao con toi tam m uc?

Len nui e lang nghe, xuong nui e thc hanh. Ban co danh thi gi e len nui va can am xuong nui hanh ao khong?

 

X Cau Nguyen

Lay Chua Giesu, xin bien oi con,
xin bien oi con t t qua cau nguyen.

Moi lan con thay Chua,
    xin bien oi anh mat con.
Moi lan con rc Chua,
    xin bien oi moi mieng con.
Moi lan con nghe li Chua,
    xin bien oi tai con.

Xin lam cho khuon mat con rang ngi hn
sau moi lan gap Chua.

c chi moi ngi thay net ti tan cua Chua
trong nu ci cua con,
thay s du dang cua Chua
trong li noi cua con.

The gii hom nay khong can nhng Kito hu
co bo mat chan nan va that vong.

Xin cho con biet nhan nai va can am
cung i vi Chua va vi tha nhan
tren nhng neo ng gap ghenh. Amen.

 


Back to Home Page