Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam A

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Le Knh Trong The Cac Thanh T ao Viet Nam

e Lam Chng Cho Vua Quan

X Li Chua: (Mt 10, 17-22)

Khi ay, c Giesu sai mi hai mon e i va dan rang: 17 "Hay coi chng ngi i. Ho se nop anh em cho cac hoi ong, va se anh ap anh em trong cac hoi ng cua ho. 18 Va anh em se b ieu ra trc mat vua chua quan quyen v Thay e lam chng cho ho va cac dan ngoai c biet. 19 Khi ngi ta nop anh em, th anh em ng lo phai noi lam sao hay phai noi g: 20 that vay, khong phai chnh anh em noi, ma la Than Kh cua Chua Cha noi trong anh em.

21 "Anh se nop em, em se nop anh cho ngi ta giet; cha se nop con, con cai se ng len chong lai cha me va lam cho cha me phai chet. 22 V danh Thay, anh em se b moi ngi thu ghet. Nhng ke nao ben ch en cung, ke ay se c cu thoat.

 

X Suy Niem

Cac v t ao Viet Nam eu co kinh nghiem
song tng li cua oan Tin Mng hom nay:
b nop, b anh ap, b ieu ra trc vua quan,
b tra hoi, b thu ghet va cuoi cung la b giet.
Tat ca nhng g cac ngai phai chu
eu v c Giesu (c.18), v Danh c Giesu (c.22).
Cac ngai cung co kinh nghiem ve s hien dien cua Thien Chua.
Bau kh cua toa an la bau kh cua Thien Chua Ba Ngoi.
Chnh Than Kh cua Chua Cha se len tieng trong anh em
e tuyen xng niem tin vao c Giesu (c.19-20)
Cai chet cua v t ao cho thay sc manh cua Thien Chua
c thi tho ni mot con ngi mong don yeu uoi.

Chet v ao la mot cach lam chng.
Lam chng cho mot niem tin kien vng:
V tin c Giesu la Con Thien Chua, la ang Cu o,
nen cac ngai khong bc qua thanh gia.
Lam chng cho mot tnh yeu nong bong:
Khong co tnh yeu nao ln hn tnh yeu
cua ngi hien mang v ban hu (Ga 15,13)
Lam chng cho mot niem hy vong manh liet:
co s song i sau, co hanh phuc vnh cu,
cai chet a toi giap mat vi ang toi yeu.
Cac v t ao a lam chng bang cai chet.
Chung ta c mi goi lam chng bang cuoc song.
Lam chng nao cung oi phai hy sinh, mat mat, thiet thoi,
v oi ta loi ngc dong vi the gian sa oa.

Cac v t ao thng b at trc thanh gia.
Bc qua la c tiep tuc song sung sng an nhan.
Khong bc qua la phai chu tu ay, on vot,
mat tat ca va mat chnh mang song.
Ch can mot bc chan, la moi s thay oi.
a co ngi bc qua, va cung co ngi khong.
Co ngi b khieng qua thanh gia,
nhng a co chan len, nh thanh Anton Nguyen ch.
Co ngi bc qua, nhng sau lai hoi han.
o la trng hp cua ba v thanh quan nhan:
Autinh Huy, Nicola The va aminh at.
Co ngi c mi gia v bc qua thanh gia
e quan co c ma tha, nh thanh Micae Ho nh Hy,
nhng ho a thang c cn cam do tinh vi ay.
ng trc thanh gia la ng trc mot la chon.
Toi chon Ngai hay toi chon toi?
Khong co giai phap dung hoa hay lap lng.

Giay phut ng trc thanh gia la giay phut quan trong.
Quyet nh khong bc qua thanh gia
la ket tinh cua nhng em dai cau nguyen,
cua viec chien thang nhng mi moc kheo leo,
cua viec thang vt nhng s hai, giang co noi tam,
cua nhng Vn Dau trong nguc that...
Thi nao chung ta cung c at trc thanh gia,
dau hieu cua s t bo e phuc vu.
Luc nao chung ta cung co nguy c bc qua thanh gia,
bang i song hng thu va ch ky cua mnh.

 

X Gi Y Chia Se

Lam chng bang cuoc song. Theo y ban, ngi Cong Giao Viet Nam phai song the nao e lam chng ve c Giesu cho nhng ong bao cha biet Chua?

B cam do bc qua thanh gia, co khi nao ban co kinh nghiem o trong i thng khong?

 

X Cau Nguyen

Lay cac thanh t ao Viet Nam,
cac ngai a dam song en cung n goi Kito hu
trong mot hoan canh kho khan nguy hiem.
S hy sinh cua cac ngai
cho thay tnh yeu manh hn s chet
va chet la ca m vao coi song bat diet.
Du mang phan ngi yeu uoi,
nhng nh n Chua nang,
cac ngai a chien thang khai hoan.

Xin cau cho chung con la con chau cac ngai
biet can trng song c tin cua bac cha anh
trong mot the gii vang bong Thien Chua,
biet nhiet thanh lam chng ve tnh yeu
bang mot i hien than phuc vu.

c g ngon la c tin
ma cac ngai a thap len
bang cuoc song va cai chet,
c bng toa tren To Quoc Viet Nam.

c g mau tham cua cac ngai
tham vao manh at que hng
e cong cuoc truyen giao sinh nhieu hoa trai.

 


Back to Home Page