Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam A

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chua Nhat 1 Mua Vong A

Hay San Sang

X Li Chua (Mt 24,37-44)

c Giesu noi vi cac mon e ve ngay quang lam cua Ngi rang: 37 Thi ong No-e the nao, th ngay Con Ngi quang lam cung se nh vay. 38 V trong nhng ngay trc nan hong thuy, thien ha van an uong, ci v lay chong, mai cho en ngay ong No-e vao tau. 39 Ho khong hay biet g, cho en khi nan hong thuy ap ti cuon i het thay.  Ngay Con Ngi quang lam cung se nh vay. 40 Bay gi, hai ngi an ong ang lam ruong, th mot ngi c em i, mot ngi b bo lai; 41 hai ngi an ba ang keo coi xay, th mot ngi c em i, mot ngi b bo lai.

42 Vay anh em hay canh thc, v anh em khong biet ngay nao Chua cua anh em en. 43 Anh em hay biet ieu nay: neu chu nha biet vao canh nao ke trom se en, han ong a thc, khong e no khoet vach nha mnh au. 44 Cho nen anh em cung vay, anh em hay san sang, v chnh gi phut anh em khong ng, th Con Ngi se en.

X Suy Niem

Vao mot ngay cua thang 10 nam 1992,
mot so ngi Nam Han tu tap cac nha th
e ch ngay tan the en vao luc na em.
Co ngi a ban nha va xin ngh viec,
nhng d nhien o khong phai la ngay tan the.
Kinh Thanh chang he noi tan the en vao luc nao.
c Giesu cung bao la Ngai khong biet (Mt 24,36).
Chnh v the Kito hu khong tin nhng li on thoi,
nhng kien tam ch i trong hy vong.
ay khong phai la th nm np ch i, khoanh tay,
nhng la th ch i bang cach song het mnh
e chuan b cho trai at on Chua tr lai.

Mua vong la thi gian ac biet e tap song ch i.
Khong phai ch la ch mng le Giang sinh
ma nhat la ch i Chua en ket thuc dong lch s.
Ngay tan the va ngay Chua quang lam la mot.
o la mot ngay ang s,
khong phai v nhng hien tng kinh khung se xay ra,
nhng v la ngay Chua en phan xet ke song ngi chet.
Ngay o con la mot ngay hoi vui:
ngay vui cua Chua Giesu toan thang vinh quang,
ngay vui cua nhng ngi c cu chuoc,
ngay vui cua ca vu tru vat chat c giai phong.
Tan the la canh ca m ra tri mi at mi.
Tat ca c a vao the gii vnh cu.

Co le chung ta hom nay mong ch Chua en
t hn cac Kito hu thu ban au.
Chang ai thch ngh en ngay tan the.
Tan the b coi la chuyen tng lai xa vi.
Cuoc song hien tai co vo so moi lo au va hy vong:
an uong, ci v, lay chong, lam ruong, xay bot
That ra, ngh en ngay tan the
cung can nh ngh en cai chet cua mnh.
Cai chet day ngi ta biet cach song.
Ngay tan the day ngi ta biet cach xay doing the gii
tren nen tang vnh cu, tren nhng gia tr trng ton.

oi vi Kito giao, ngay tan the khong phai la ngay buon,
ngay cua huy diet va tang toc,
nhng la ngay cua than xac c song lai,
ngay khai sinh mot the gii mi
khong b han thu va chet choc e doa.
Ngay tan the la ngay Chua quang lam.
Chung ta phai san sang ra on Ngai.
San sang la cung vi Chua
xay dng mot trai at ay tnh thng va cong ly.
San sang la bien trai at thanh con ng dan ti Thien ang.

Ngay Chua quang lam la mot ngay bat ng,
nhng no se t bat ng
oi vi nhng ai biet san sang ch i.

 

X Gi Y Chia Se

Theo y ban, co s giang co gia i nay va i sau ni ngi Kito hu khong?  Lam sao e moi lo toan ve i nay khong lam ta sao nhang i sau?  Lam sao e moi quan tam ve i sau lai them sc cho ta chu toan bon phan oi vi i nay?

Neu ngay mai tan the, hom nay ban lam g?

 

X Cau Nguyen

Lay Chua Giesu,
neu ngay mai Chua quang lam,
chac chung con se vo cung lung tung.

The gii nay con bao ieu khiem khuyet, d dang,
con bao ieu nam ngoai vong tay cua Chua.

Chua au muon en e huy diet,
Chua au muon mat mot ngi nao

Xin cho chung con biet cong tac vi Chua
xay dng mot the gii yeu thng va cong bang,
vui ti va hanh phuc,
e ngay Chua en thc la mot ngay vui tron ven
cho moi ngi va cho ca vu tru.

Xin nuoi dng ni chung con
niem tin vng vang
va niem hy vong nong chay,
e tat ca nhng g chung con lam
eu nham chuan b cho ngay Chua tr lai

 


Back to Home Page