Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam A

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chua Nhat 7 Thng Nien A

Tr Nen Con Cai Chua

 

X Li Chua (Mt 5,38-48)

Hom ay, tren mot ngon nui kia, c Giesu day cac mon e rang:

38 Anh em a nghe Luat day rang: Mat en mat, rang en rang. 39 Con Thay, Thay bao anh em: ng chong c ngi ac, trai lai, neu b ai va ma ben phai, th hay gi ca ma ben trai ra na. 40 Neu ai muon kien anh e lay ao trong cua anh, th hay e cho no lay ca ao ngoai. 41 Neu co ngi bat anh i mot dam, th hay i vi ngi ay hai dam. 42 Ai xin, th anh hay cho; ai muon vay mn, th anh ng ngoanh mat i.

43 Anh em a nghe Luat day rang: Hay yeu ong loai va hay ghet ke thu. 44 Con Thay, Thay bao anh em: hay yeu ke thu va cau nguyen cho nhng ke ngc ai anh em. 45 Nh vay anh em mi c tr nen con cai cua Cha anh em, ang ng tren tri, v Ngi cho mat tri cua Ngi moc len soi sang ke xau cung nh ngi tot, va cho ma xuong tren ngi cong chnh cung nh ke bat chnh. 46 V neu anh em yeu thng ke yeu thng mnh, th anh em nao co cong chi? Ngay ca nhng ngi thu thue cung chang lam nh the sao? 47 Neu anh em ch chao hoi anh em mnh thoi, th anh em co lam g la thng au?  Ngay ca ngi ngoai cung chang lam nh the sao?

48 Vay anh em hay nen hoan thien, nh Cha anh em tren tri la ang hoan thien.

X Suy Niem

Khi chung ta suy niem bai Tin Mng nay
th Xuan a ve trc ngo.
Mua Xuan lam cho long ngi ron ra,
co cay chim choc cung reo vui vi con ngi.
Ngi ta chuc cho nhau bao ieu tot ep.
ieu tot ep nhat van la s bnh an trong tam hon,
s bnh an mua c bang tha th yeu thng.

Khi day chung ta ng chong c ngi ac,
c Giesu khong oi loai bo canh sat va phap luat;
cung khong len an nhng cuoc chien tranh t ve.
Ngai ch muon mi goi cac Kito hu
hay tranh thai o bao thu, an mieng tra mieng.
Tha th la ra khoi vong luan quan cua oan thu,
la m ra con ng e ngi kia hoan cai.

Co mot v rat tam ac vi bai Tin Mng nay,
o la Gandhi, ngi c dan An-o coi la ai thanh.
Ong la cha e cua chu trng bat bao ong,
e gianh lai oc lap cho at nc t tay ngi Anh.
Ong noi: Bat bao ong la luat cua loai ngi,
bao ong la luat cua loai thu.
Chung ta thng s mang tieng la hen nhat, khiep nhc,
s ke ac thang the khi thay ta lui bc.
Chung ta t dam tin vao sc manh cua Tnh Yeu.
Chnh Tnh Yeu ch khong phai bao lc
mi co the lam trai tim con ngi tan chay.

c Giesu mi goi ta yeu thng va cau nguyen cho ke thu
e tr thanh con cai Cha tren tri.
Chung ta khong ch tr thanh con Cha vao ngay Ra toi.
Chung ta tr thanh con Cha hn
nh nhng hanh vi tha th yeu thng moi ngay.
Chung ta that la con, v giong Cha,
ang cho nang am, ma ri tren ke lanh ngi d.
Chung ta thng kho quen mot xuc pham a qua,
nhng chuyen cu van lam tim ta au nhoi.
Can nhn len Cha tren tri,
ang e cho co lung moc chung vi luau,
ang ma ta phai nai xin n tha th moi ngay.
Ch Ngai mi lam ta quen c ieu tng nh khong the quen.

The gii hom nay co nhieu s ac va ngi ac.
Chung ta phai tieu diet s ac bang s thien,
hoan cai ngi ac bang tha th yeu thng.
Kito hu la ngi dam i lai con ng cua c Giesu,
chap nhan b s ac vui dap va nuot chng,
ma tren moi van noi li tha th.
Nhng cuoi cung la phuc sinh, la niem vui, hy vong.
Chung ta co dam tin rang rot cuoc
chan ly, tnh yeu va s thien se chien thang khong?

X Gi Y Chia Se

Ban co thay nhng li Chua day trong bai Tin Mng hom nay la nhng ieu khong the thc hien c?  Co phai o la thai o cua ke yeu nhc va hen nhat khong?  Theo y ban, c Giesu co day ta dung tung, bao che cho s ac khong?

Ban a va ang co nhng ke thu trong i ban, nhng ngi lam cho ban phai au kho.  Ban co dam song theo li Chua e tha th, yeu thng va cau nguyen cho ho khong?

X Cau Nguyen

Lay Cha,
Cha a cho chung con song them mot nam,
i them mot oan ng i.

Nhn lai oan ng a qua,
chung con ch biet noi len li ta n chan thanh,
v Cha van cho chung con song,
va song trong tnh yeu.

Moi bien co vui buon cua nam qua
eu la nhng li mi goi kn ao cua Cha
e thc tnh, nang va a chung con len cao.

Ta n Cha
v nhng g cuoc i a lam cho chung con,
va nhng g chung con a lam c cho cuoc i.

Xin cho chung con song nhng ngay tet dan toc
trong tinh than vui ti, hoa nha,
va khong quen nhng ai ngheo kho, co n.

c g nhng li chung con chuc cho nhau
la nhng li chuc lanh xuat phat t trai tim yeu thng.

Va lay Cha, nam mi a en,
trai at lai xoay mot vong mi quanh mat tri,
chung con cung muon lai trong quy ao cua Cha,
nhan Cha la trung tam cuoc song,
va nhan moi ngi la anh em.  Amen.

 


Back to Home Page