Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam A

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chua Nhat 6 Thng Nien A

Thay Bao Cho Anh Em Biet

 

X Li Chua (Mt 5,17-37)

Hom ay, tren mot ngon nui kia, c Giesu day cac mon e rang:

17 Anh em ng tng Thay en e bai bo Luat Mose hoac li cac ngon s.  Thay en khong phai la e bai bo, nhng la e kien toan. 18 V, Thay bao that anh em, trc khi tri at qua i, th mot cham mot phet trong Le Luat cung khong the qua i c, cho en khi moi s c hoan thanh. 19 Vay ai bai bo du ch la mot trong nhng ieu ran nho nhat ay, va day ngi ta lam nh the, th se b goi la la ke nho nhat trong Nc Tri.  Con ai tuan hanh va day lam nh the, th se c goi la ln trong Nc Tri. 20 Vay Thay bao cho anh em biet, neu anh em khong an cong chnh hn cac kinh s va ngi Phariseu, th se chang c vao Nc Tri.

21 Anh em a nghe Luat day ngi xa rang: Ch giet ngi.  Ai giet ngi, th ang b a ra toa. 22 Con Thay, Thay bao cho anh em biet: ai gian anh em mnh, th phai b a ra toa.  Ai mang anh em mnh la o ngoc, th phai b a ra trc Thng Hoi ong.  Con ai chi anh em mnh la quan phan ao, th phai b la hoa nguc thieu ot. 23 Vay, neu khi anh sap dang le vat trc ban th, ma sc nh co ngi anh em ang co chuyen bat bnh vi anh, 24 th hay e cua le lai o trc ban th, i lam hoa vi ngi anh em ay a, roi tr lai dang le vat cua mnh. 25 Anh hay mau mau dan xep vi oi phng, khi con ang tren ng i vi ngi ay ti ca cong, keo ngi ay nop anh cho quan toa, quan toa lai giao anh cho thuoc ha, va anh se b tong nguc. 26 Thay bao that cho anh biet: anh se khong ra khoi o, trc khi tra heat ong xu cuoi cung.

27 Anh em a nghe Luat day rang: Ch ngoai tnh. 28 Con Thay, Thay bao cho anh em biet: ai nhn ngi phu n ma them muon, th trong long a ngoai tnh vi ngi ay roi.  29 Neu mat phai cua anh lam c cho anh sa nga, th hay moc ma nem i; v tha mat mot phan than the, con hn toan than b nem vao hoa nguc.  30 Neu tay phai cua anh lam c cho anh sa nga, th hay chat ma nem i; v tha mat mot phan than the, con hn toan than phai sa hoa nguc.

31 Luat con day rang: Ai ray v, th phai cho v chng th ly d. 32 Con Thay, Thay bao cho anh em biet: ngoai tr trng hp hon nhan bat hp phap, ai ray v la ay v en cho ngoai tnh; va ai ci ngi an ba b ray, th cung pham toi ngoai tnh.

33 Anh em con nghe Luat day ngi xa rang: Ch boi the, nhng hay tron li the vi c Chua. 34 Con Thay, Thay bao cho anh em biet: ng the chi ca.  ng ch tri ma the, v tri la ngai Thien Chua. 35 ng ch at ma the, v at la be di chan Ngi.  ng ch Gierusalem ma the, v o la thanh cua c Vua cao ca. 36 ng ch len au ma the, v anh khong the lam cho mot si toc hoa trang hay en c. 37 Nhng he co th phai noi co, khong th phai noi khong.  Them that ieu g la do ac quy.

X Suy Niem

Thien Chua la mot nha giao ay kinh nghiem.
Ngai oi hoi con ngi phai vn len, vn cao len mai,
nhng Ngai khong oi hoi ieu vt qua kha nang cua ho.
Khi ban Mi ieu Ran cho dan t-ra-rn, qua ong Mose,
Ngai a ho ra khoi tnh trang song theo luat rng.
Luat Mose la mot tien bo ln trong nen luan ly,
nhng van ch la bc chuan b cho luat cua c Giesu.
Luat mi nay khong pha bo, nhng kien toan luat cu.
Kito hu khong ch xet mnh theo Mi ieu Ran,
ma hn na con xet mnh theo tinh than Bai giang Tren nui.
Li cua Chua Giesu phai la thc o e ta xet mnh.
Co khi nao ban t kiem da tren mot oan Tin Mng khong?

oan Tin Mng hom nay mi ta nhn lai mieng va mat,
hai giac quan de c dung e pham toi.

Mieng la ni phat xuat nhng li lang ma, doi tra.
Li noi bieu lo tam hon con ngi:
long co ay mi tran ra mieng (x.Mt 12,34).
Khi em ve, nhn lai nhng g mnh a noi,
ta thng thay co rat t yeu thng va s that,
nhng lai ay ap cai toi ch ky, loc la.
Ai khong vap nga ve li noi, ay la ngi hoan hao,
co kha nang lam chu c toan than (Gc 3,26).

Mat la c quan tiep thu the gii ben ngoai.
Mat khong ch la ca so, ma la ca chnh cua tam hon.
Cac cn cam do thng qua ca o ma en vi ta.
Mat thch nhn cai ep.
Eva nhn trai cam, avt thay ngi phu n khoa than.
Cai nhn em lai khoai lac
va thoi bung len ngon la them muon,
khien ngi ta dam lam chuyen trai luan thng ao ly.

Chung ta ang b bao vay trong mot the gii ay hnh anh.
Tivi, phim anh, sach bao, video, thi tranh, quang cao...
tat ca tm cach loi cuon cai nhn cua ta,
kch thch khoai lac ni con mat va ca than xac.
Nhng ieu cao quy va thieng lieng
nh than xac, nh i song tham kn v chong
lai b tr thanh tam thng, dung tuc.
Tnh yeu ch con la voi va chiem oat than xac nhau
trong cn me say nhat thi,
ch khong phai la s tran trong hien dang chnh mnh
trong mot quyet nh chn chan va ay trach nhiem.

c Giesu noi en th ngoai tnh do cai nhn them muon.
Lam sao toi gi c oi mat trong suot cua tre th?
Lam sao e tr tng tng va tr nh khong b van uc?
Lam sao e toi nhn ngi phu n nh ch, em cua toi?
Lam sao e chnh ngi phu n khong t bien mnh
thanh o chi e ngi khac ngam ngha?

X Gi Y Chia Se

Thanh that thng thua thiet, ban co thay ieu o ung khong?  Ban co ngh rang thanh that la c tnh nen tang cho moi tng quan gia ngi vi ngi khong?

Ni gii tre a co nhieu bieu hien cua s truy lac, sa oa.  Bi au co nhng te nan nh the?  Gii tre cong giao ong gop g e bau kh xa hoi c thanh khiet?

X Cau Nguyen

Lay Chua Giesu, xin bien oi con,
xin bien oi con t t qua cau nguyen.

Moi lan con thay Chua,
xin bien oi anh mat con.
Moi lan con rc Chua,
xin bien oi moi mieng con.
Moi lan con nghe li Chua,
xin bien oi tai con.

Xin lam cho khuon mat con ngi sang hn
sau moi lan gap Chua.

c chi moi ngi thay net ti tan cua Chua
trong nu ci cua con,
thay s du dang cua Chua
trong li noi cua con.

The gii hom nay khong can nhng Kito hu
co bo mat chan nan va that vong.

Xin cho con biet nhan nai va can am
cung i vi Chua va vi tha nhan
tren nhng neo ng gap ghenh. Amen.

 


Back to Home Page