Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam A

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chua Nhat 34 Thng Nien

Le c Giesu Kito Vua Vu Tru

V Xa Ta oi

X Li Chua: (Mt 25, 31-46)

Hom ay, c Giesu noi vi cac mon e rang: 31 "Khi Con Ngi en trong vinh quang cua Ngi, co tat ca cac thien s theo hau, bay gi Ngi se ng len ngai vinh hien cua Ngi. 32 Cac dan thien ha se c tap hp trc mat Ngi, va Ngi se tach biet ho vi nhau, nh muc t tach biet chien vi de. 33 Ngi se cho chien ng ben phai Ngi, con de ben trai.

34 Bay gi c Vua se phan cung nhng ngi ben phai rang: "Nao nhng ke Cha Ta chuc phuc, hay en tha hng Vng Quoc don san cho cac ngi ngay t thu tao thien lap a. 35 V xa Ta oi, cac ngi a cho an; Ta khat, cac ngi a cho uong; Ta la khach la, cac ngi a tiep rc; 36 Ta tran truong, cac ngi a cho mac; Ta au yeu, cac ngi a tham nom; Ta ngoi tu, cac ngi a en tham".

37 bay gi nhng ngi cong chnh se tha rang: "Lay Chua, co bao gi chung con a thay Chua oi ma cho an, khat ma cho uong; 38 co bao gi a thay Chua la khach la ma tiep rc; hoac tran truong ma cho mac? 39 Co bao gi chung con a thay Chua au yeu hoac ngoi tu, ma en tham au?" 40 e ap lai, c Vua se bao ho rang: "Ta bao that cac ngi: moi lan cac ngi lam nh the cho mot trong nhng anh em be nho nhat cua Ta ay, la cac ngi a lam cho chnh Ta vay".

41 Roi c Vua se phan cung nhng ngi ben trai rang: "Quan b nguyen rua kia, i i cho khuat mat Ta ma vao la i i, ni danh san cho ten Ac Quy va cac s than cua no. 42 V xa Ta oi, cac ngi a khong cho an; Ta khat, cac ngi a khong cho uong; 43 Ta la khach la, cac ngi a khong tiep rc; Ta tran truong, cac ngi a khong cho mac; Ta au yeu va ngoi tu, cac ngi a chang tham nom".

44 Bay gi nhng ngi ay cung se tha rang: "Lay Chua, co bao gi chung con a thay Chua oi, khat, hoac la khach la, hoac la tran truong, au yeu hay ngoi tu, ma khong phuc vu Chua au?" 45 Bay gi Ngi se ap lai ho rang: "Ta bao that cac ngi: moi lan cac ngi khong lam nh the cho mot trong nhng ngi be nho nhat ay, la cac ngi a khong lam cho chnh Ta vay".

46 The la ho se ra i e chu cc hnh muon kiep, con nhng ngi cong chnh ra i e hng s song muon i".

 

X Suy Niem

TERESA Calcutta la ngi me va song oan Tin Mng nay.
Ba b cuon hut bi nhng ngi au kho.
Di mat ba, o khong ch la nhng ngi ang thng,
ma con la hien than cua chnh Chua Giesu au kho.
Tnh yeu con ngi va tnh yeu Chua Giesu quyen vao nhau.
V yeu Ngai, nen ba yeu con ngi manh liet hn.
Tap nhn ra chnh Chua Giesu trong moi con ngi,
du ho co ve ang kinh tm en au i na.

oan Tin Mng nay c chon oc vao Chua Nhat hom nay,
v ay Chua Giesu c mo ta nh mot v Vua,
co thien s theo hau, ngoi tren ngai vinh hien.
Ngai la Tham phan xet x muon dan,
tach biet ke lanh ngi d, thng phat cong minh.
Nhng phan quyet cua Ngai lam ai nay kinh ngac.
Ngi ta c chuc phuc hay b nguyen rua
da tren nhng viec ho a lam hay khong lam cho Ngai,
ma ho khong he hay biet.
Vua Giesu chang au xa, chang cung vang ien ngoc.
Ngai trong nhng ngi cung khon.
Vua Giesu ong hoa mnh vi nhng ngi oi khat,
khach la, tran trui, au yeu hay tu
ma chung ta van gap moi ngay.

Ngai an mnh hay ung hn Ngai to mnh qua con ngi,
qua nhng ngi hen kem ang thng nhat.
Chua vinh quang khong ngai nhan ho la anh em.
Ngai khong khoac tam ao long lay kieu sa
e de gan gui vi noi au cua ngi yeu the.
Nh the chung ta khong phai tm Chua ni xa xoi.
Ngai khong ch trong nha th, trong b tch.
Ngai con ni nhng ngi ang can chung ta.
Moi ngi khon cung eu la mot b tch,
ni chung ta co the thc s gap g Chua Giesu.
Co nhng lan Chua i ngang qua i ta
nh v vua gia trang lam ngi hanh khat.
Ngay phan xet, chung ta khong c gia v ngac nhien
khi nghe biet mnh a e Ngai i qua tay trang.
Chung ta se b xet x da tren tnh yeu.
Toi ln nhat la toi thieu sot: khong lam ieu phai lam.

Hom nay Vua Giesu van nga tay
xin ta giup cac anh em be mon nhat cua Ngai.
Nhng ngi mu ch, nhng tre em ng pho,
nhng ngi b suy sup tinh than, can c yeu thng,
nhng ngi khong tm c cho i mnh mot cho tro,
nhng ngi t nhot mnh trong tu nguc am me,
nhng ngi tran trui v phai song nh than xac.
Phai lam mot viec g o cu the
e Nc Chua ln len trong the gii nay.
Phai xay dng mot ieu tot ep nao o
e Vua Giesu that s la Vua Vu Tru,
vu tru ben ngoai va vu tru trong long con ngi.

 

X Gi Y Chia Se

The gii hom nay con nhieu bat cong va au kho do con ngi gay ra cho nhau. Ban th ngh, vi kha nang cua mnh, ban lam c ieu g e ngi chung quanh hanh phuc?

Thay Chua Giesu ni nhng ngi oi ngheo, rach ri, vo gia c nghe nghiep, tham ch a co lan pham phap, ban ngh ieu o co kho khong?  Lam sao toi co the oi x vi ho nh vi Chua?

 

X Cau Nguyen

Lay Chua Giesu, Vua vu tru,
neu Chua la vua cua hn bon tram ngan linh muc,
neu Chua la vua cua hn tam tran ngan n tu,
neu Chua la vua cua mot t ngi cong giao,
th the gii nay se oi khac,
Hoi Thanh se oi khac.

Chung con khong phai la mot lng men nho.
Neu khoi bot chang c day len,
th la v men a mat pham chat.

Chung con phai chu trach nhiem
ve s d tren a cau:
co nhieu s d do chnh chung con gay ra.

Chung con ch keu cau cho Nc Chua mau en,
nhng lai khong chu xay dng Nc ay tren tran gian.

Lay Chua Giesu Vua vu tru,
chung con thng co y thu hep vu tru cua Chua,
gi chat Chua trong nha th,
nen nhieu ni van vang bong Chua,
du Chua a en trai at nay t 2000 nam.
Chung con s Chua en lam phien long chung con,
va khong cho chung con c yen on.
c g mot t ngi cong giao
chu e Chua chi phoi i mnh
va a Chua i vao nhng ni Chua cha he en.
Nh the vu tru nay
tr thanh vu tru cua Thien Chua.

 


Back to Home Page