Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam A

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chua Nhat 31 Thng Nien

La Anh Em Vi Nhau

X Li Chua: (Mt 23, 1-12)

1 Mot hom, c Giesu noi vi dan chung va cac mon e Ngi rang: 2 "Cac kinh s va cac ngi Phariseu ngoi tren toa ong Mose ma giang day. 3 Vay, nhng g ho noi th anh em hay lam, hay gi; nhng ng theo hanh ong cua ho ma lam, v ho noi ma khong lam. 4 Ho bo nhng ganh nang ma chat len vai ngi ta, nhng chnh ho th lai khong buon ong ngon tay vao. 5 Ho lam moi viec cot e cho thien ha thay. Qua vay, ho eo nhng hop kinh that ln, mang nhng tua ao that dai. 6 Ho a ngoi co nhat trong am tiec, chiem hang ghe au trong hoi ng, 7 a c ngi ta chao hoi nhng ni cong cong va c thien ha goi la "rapbi". 8 "Phan anh em, th ng e ai goi mnh la "rapbi", v anh em ch co mot Thay; con tat ca anh em eu la anh em vi nhau. 9 Anh em cung ng goi ai di at nay la cha cua anh em, v anh em ch co mot Cha la Cha tren tri. 10 Anh em cung ng e ai goi mnh la ngi lanh ao, v anh em ch co mot v lanh ao, la c Kito. 11 Trong anh em, ngi lam ln hn ca, phai lam ngi phuc vu anh em. 12 Ai ton mnh len, se b ha xuong; con ai ha mnh xuong, se c ton len.

 

X Suy Niem

Na sau cua bai Tin Mng hom nay
co the lam chung ta b soc.
c Giesu bao ta ng e ai goi mnh la thay,
v ch co mot Thay, mot v lanh ao la chnh Ngai;
cung ng goi ai la cha,
v ch co mot Cha la Thien Chua tren tri.
Vay ma chung ta van goi nhieu v trong Hoi Thanh
la cha, la c Thanh Cha,
la giao phu, thng phu, vien phu...
Chung ta co lam sai li Chua day khong?
Ta co phai hieu theo ngha en li cua c Giesu khong?

Hoi Thanh s khai a khong he hieu theo ngha en.
Thanh Phaolo a coi mnh la cha sinh ra cac tn hu,
a goi ho la con (1Cr 4,14-17; Gl 4,19).
Hoi Thanh cung co nhng thay day (Cv 13,1; 1Cr 12,28),
va nhng v lanh ao (Cv 15,22; Rm 12,8)
Vay au la ieu c Giesu muon nhan nhu chung ta?
Chac chan Ngai khong he muon pha bo
nhng c cau can thiet cho than the Hoi Thanh,
Ngai cung khong loai bo pham trat va quyen hanh.
Ngai ch muon chung ta ng quen:
moi quyen bnh trong Hoi Thanh
eu bat nguon t Thien Chua va phai quy ve Thien Chua.
Neu co ai lam thay, lam ngi lanh ao,
th v ho c chia se quyen lam Thay cua c Giesu.
Neu ho c goi la cha,
th v ho c chia se quyen lam Cha cua Thien Chua.
Du co chc vu hay chc v g trong Hoi Thanh,
toi cung khong c quen chan ly nay:
con tat ca anh em eu la anh em vi nhau,
con mot Cha tren tri.
Ch co mot v Thay la c Giesu.
Nhng Thay Giesu lai song nh ban cua cac mon e,
nh anh em vi ho (Ga 15,14; Mt 12,49-50),
va nhat la nh toi t phuc vu ho (Mt 20,28).
c Giesu mai mai la gng cho cac nha lanh ao.
Quyen lanh ao chnh la e phuc vu con ngi.

Phan au cua bai Tin Mng cho thay s gia hnh
cua mot so ngi phariseu, co quyen giang day Le Luat.
Gia hnh la khong lam ieu mnh day ngi khac,
la de dai vi chnh mnh,
nhng khat khe vi tha nhan.
Gia hnh la bien viec th phng Chua thanh th mnh,
lam viec tot e ngi ta thay va than phuc.
Khi nhn khuon mat cua ngi phariseu gia hnh,
toi thay toi: hao danh, khoa trng, ch ky,
dam oc ch khong dam lam...

Co nhng oan Tin Mng lam chung ta nhc nhoi,
v m cho chung ta nhng chan tri xa,
cho chung ta thay nhng ieu can lam, phai lam,
nhng cha lam.

 

X Gi Y Chia Se

Van thng co khoang cach gia ieu toi ngh vi ieu toi noi, gia ieu toi noi vi ieu toi lam.  Chung ta t nhieu eu co chut gia hnh.  Ban ngh g ve s gia hnh cua ban ?

Quyen hanh thng lam con ngi h hong.  Ban thay co cach nao e tranh moi nguy hiem nay khong ?

 

X Cau Nguyen

Lay Chua Giesu,
khi en vi nhau,
chung con thng mang nhng mat na.
Chung con s ngi khac thay s that ve mnh.
Chung con co gi uy tn cho bo mat
du o ch la chiec mat na gia doi.

Khi en vi Chua,
chung con cung thng mang mat na.
Co nhng hanh vi ao c ben ngoai
e che giau cai trong rong ben trong.
Co nhng li kinh oc tren moi,
nhng khong co cho trong tam hon,
va ngc han vi cuoc song thc te.

Lay Chua Giesu,
chung con cung thng ngam mnh trong gng,
t ru ngu va anh la mnh,
man nguyen vi cai mat na va van.

Xin giup chung con ci bo moi th mat na,
a an sau vao da tht chung con,
e chung con thoi anh la nhau,
anh la Chua va chnh mnh.
c g chung con xay dng bau kh chan thanh,
e chung con c ln len trong bnh an.

 


Back to Home Page