Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam A

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chua Nhat 23 Thng Nien

Li c Ngi Anh Em

X Li Chua: (Mt 18,15-20)

Mot hom, c Giesu noi vi cac mon e rang: 15 "Neu ngi anh em cua anh trot pham toi, th anh hay i sa loi no, mot mnh anh vi no ma thoi. Neu no chu nghe anh, th anh a c mon li la ngi anh em mnh. 16 Con neu no khong chu nghe, th hay em theo mot hay hai ngi na, e moi cong viec c giai quyet, can c vao li hai hoac ba chng nhan. 17 Neu no khong nghe ho, th hay i tha Hoi Thanh. Neu Hoi Thanh ma no cung chang nghe, th hay ke no nh mot ngi ngoai hay mot ngi thu thue.

18 "Thay bao that anh em: di at, anh em cam buoc nhng ieu g, tren tri cung cam buoc nh vay; di at, anh em thao ci nhng ieu g, tren tri cung thao ci nh vay.

19 "Thay con bao that anh em: neu di at, hai ngi trong anh em hp li cau xin bat c ieu g, th Cha Thay, ang ng tren tri, se ban cho. 20 V au co hai ba ngi hop lai nhan danh Thay, th co Thay ay, gia ho".

 

X Suy Niem

Trong cong oan Hoi Thanh,
cac Kito hu la anh ch em cua nhau (Mt 23,8)
va la anh ch em vi c Kito
nh biet thi hanh y Cha tren tri (Mt 12, 48-50).
The nhng Hoi Thanh van co ngi loi pham.
i song cua ho nghch vi oi hoi cua c tin.
Chung ta khong the lanh lung
khi thay anh em mnh sa nga,
bi le tat ca chung ta lam nen mot than the.
Chung ta mang vet thng cua nhau.
Bai Tin Mng hom nay gi cho thay
thai o ta phai co trc mot ngi lam loi.

Trc het, phai manh dan gop y.
Ch ai yeu thc s mi dam gop y thang than.
Nhieu khi chung ta ch dam noi sau lng.
Nhieu khi chung ta khong u can am gop y.
V s ngi khac gian mnh,
v s mat mot so quyen li
hay v s chnh mnh b gop y.
Gop y xay dng la mot dau ch yeu thng,
ch khong phai la i tm cong rm trong mat ngi.

Nhng phai biet cach gop y.
Can gi s kn ao va ton trong nhau.
Neu ngi sai loi c bng bnh, co chap,
th nen em theo vai ngi na,
khong phai e gay ap lc,
nhng e cho thay tnh khach quan hn.
Neu ho van khong chu nghe,
th phai a ra cong oan.
Neu ho cung khong chu nghe cong oan,
th phai chap nhan thai o t co lap cua ho.

Nh the gop y co nhieu giai oan.
Can te nh, kien nhan, yeu thng,
v Thien Chua khong muon mot ai phai h mat,
tuy Ngai cung khong muon co gng xau xay ra.

Gop y la mot bon phan cua yeu thng,
nhng ban than toi cung can c gop y.
Mot cong oan trng thanh la cong oan
co kha nang ngoi lai e gop y cho nhau,
trong giao x, trong gia nh va tng nhom nho.
Chung ta ang song trong tinh than Sam Hoi - Canh Tan.
Chung ta can yeu thng e dam gop y,
can khiem ton e c gop y.
Co khi chung ta quen song trong bau kh
chu ng nhau, gi ke, d hoa vi quy.
Nh the la duy tr mot s tr tre keo dai.

Mong sao mau en ngay cac Kito hu tren the gii
ngoi lai vi nhau e dan xep nhng bat ong
va tr nen hiep nhat nh y Chua muon.

 

X Gi Y Chia Se

Goy y va c gop y eu la nhng ieu kho lam va kho chu. Co khi nao ban thanh cong ve chuyen nay cha? Xin ban chia se kinh nghiem neu co?

Co the vao nam Hai Ngan Le , mot Cong ong Chung se c to chc, quy tu moi Kito hu thuoc Cong Giao, Chnh Thong, Tin Lanh Ban hy vong g ni mot Cong ong nh vay?

 

X Cau Nguyen

Lay Chua Giesu,
xa Chua co ngi ban than la La-da-ro.
Chua cung coi cac mon e la ban hu.
Ta n Chua a cho con nhng ngi ban
e nang con tren ng i.

Du chung con co nhieu iem khac biet,
nhng xin hiep nhat chung con trong tnh yeu.
Xin cho chung con biet yeu thng nhau that tnh,
chia se cho nhau moi noi buon vui,
nang nhau day khi vap nga,
phan khi trc nhng thanh cong,
khch le trc mot co gang nho,
va nhat la thang than gop y cho nhau,
e cung nhau tien bo.

Lay Chua, xin m rong vong tay con,
e co the on nhan nhng ngi ban mi.
Xin cho con ng tr nen ngheo nan
v ch muon lam ban vi ai giong con.
Xin day con biet the nao la gap g.
Gap g khong phai ch la quang ai cho i,
ma con la khiem nhng nhan lanh.
Gap g khong phai ch la tam s ve mnh,
ma con la lang nghe ngi khac.
Gap g khong phai ch la
phan phat s giau co cua mnh,
ma con la nhn nhan va on nhan
s phong phu cua tha nhan.

Lay Chua Giesu,
xin cho chung con tr nen ban cua Ngai,
nh o,
chung con mai mai la ban than cua nhau.  Amen.

 


Back to Home Page