Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam A

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chua Nhat 15 Thng Nien

Nghe Va Hieu

X Li Chua: (Mt 13,1-23)

1 Hom ay, c Giesu t trong nha i ra ngoi ven Bien Ho. 2 Dan chung tu hop ben Ngi rat ong, nen Ngi phai xuong thuyen ma ngoi, con tat ca dan chung th ng tren b. 3 Ngi dung du ngon ma noi vi ho nhieu ieu.

Ngi noi: Ngi gieo giong i ra gieo giong. 4 Trong khi ngi ay gieo, th co nhng hat ri xuong ve ng, chim choc en an mat. 5 Co nhng hat ri tren ni soi a, cho at khong co nhieu; no moc ngay, v at khong sau; 6 nhng khi nang len, no lien b chay, va v thieu re nen b chet kho. 7 Co nhng hat ri vao bui gai, gai moc len lam no chet nghet. 8 Co nhng hat lai ri nham at tot, nen sinh hoa ket qua: hat c gap tram, hat c sau chuc, hat c ba chuc. 9 Ai co tai thi nghe.

10 Cac mon e en gan hoi c Giesu rang: Sao Thay lai dung du ngon ma noi vi ho? 11 Ngi ap: Bi v anh em th c n hieu biet cac mau nhiem Nc Tri, con ho th khong. 12 Ai a co th c cho them, va se co d tha; con ai khong co, th ngay cai ang co, cung se b lay mat. 13 Bi the, neu Thay dung du ngon ma noi vi ho, la v ho nhn ma khong nhn, nghe ma khong nghe khong hieu. 14 The la oi vi ho a ng nghiem li sam cua ngon s Isaia, rang:

Cac ngi co lang tai nghe cung chang hieu, co tro mat nhn cung chang thay; 15 v long dan nay a ra chai a: chung a bt tai nham mat, keo mat chung thay, tai chung nghe, va long hieu c ma hoan cai, va roi Ta se cha chung cho lanh.

16 Con anh em, mat anh em that co phuc v c thay, tai anh em that co phuc v c nghe. 17 Qua the, Thay bao that anh em, nhieu ngon s va nhieu ngi cong chnh a mong moi thay ieu anh em ang thay, ma khong c thay, nghe ieu anh em ang nghe, ma khong c nghe.

18 Vay anh em hay nghe du ngon ngi gieo giong. 19 He ai nghe li rao giang Nc Tri ma khong hieu, th quy d en cp i ieu a gieo trong long ngi ay: o la ke c gieo ben ve ng. 20 Con ke c gieo tren ni soi a, o la ke nghe Li va lien vui ve on nhan. 21 Nhng no khong am re ma la ke nhat thi: khi gap gian nan hay b ngc ai v Li, no vap nga ngay. 22 Con ke c gieo vao bui gai, o la ke nghe Li, nhng noi lo lang s i, va ba vinh hoa phu quy bop nghet, khien Li khong sinh hoa ket qua g. 23 Con ke c gieo tren at tot, o la ke nghe Li va hieu, th tat nhien sinh hoa ket qua va lam ra, ke c gap tram, ke c sau chuc, ke c ba chuc.

 

X Suy Niem

Du ngon ngi gieo giong ay tnh lac quan, hy vong.
c Giesu gieo hat giong Li Chua khap ni.
Co hat b chim tri an mat, khi cha kp nay mam.
Co hat b kho chay khi cha bam re.
Co hat a thanh cay, nhng b gai lam chet ngat.
Thc te au buon ay lam nan long nhieu ngi.
c Giesu a gap biet bao chong oi va that bai.
Ngai co that la ang c Thien Chua sai en
e thiet lap Nc Tri tren tran gian khong?
May thay co nhng hat ri vao at tot,
va em lai ket qua gap boi.
Nhn vao khuon mat cua Giao Hoi hom nay,
nhieu ngi that vong trc nhng kho khan, khung hoang.
c Giesu khuyen ta hay vng long.
Li Chua van con gap c manh at ph nhieu.

Du ngon ngi gieo giong oi chung ta phai xet mnh
Co bao hat Li Chua c gieo vao long toi?
au la so phan cua chung?
Co hat ri vao long toi nh ri tren mat ng.
Toi nghe ma khong hieu.
Khong hieu v khong muon hieu, v co tnh ne tranh,
bi le Li Chua oi toi hoan cai va t bo mnh.
The la Li Chua trt i nh nc o la khoai.
Co hat ri vao long toi nh ri tren at a.
Toi voi va, hn h on lay ngay,
nhng ch dng lai be mat hi ht.
Li Chua khong am re sau trong manh at i toi.
Khi th thach gay gat cua cuoc song ap en,
toi te nhao va bo cuoc, chang dam song Li Ngai.
Co hat ri vao long toi nh ri trong bui gai.
Bui gai la noi lo au chuyen i, la am me cua cai.
Bui gai bop nghet, lam cay Li Chua khong sinh trai.
Co hat ri vao long toi nh ri vao at tot.
Toi nghe va hieu.
Toi hieu c la nh dam song Li Chua trong i.
Ch ai hieu nh song mi em lai mua boi thu.

Du ngon tren oi toi xet lai thai o nghe Li Chua,
oi toi cai tao lai manh at long mnh.
Co biet bao gai goc, a soi trong manh at i toi.
Co bao hat giong b mat mat v toi t khc.
Neu toi dam e cho mot cau Li Chua t do ln len
th i toi se hoan toan thay oi.
Hom nay, toi c mi goi i gieo hat.
Nhng trc het, toi can c Li Chua bien oi,
can hieu sau nh dam song Li Chua tan can.
Xin Chua giup toi tm ra nhng loi gieo mi,
e Li Chua sai trai hn trong the gii hom nay.

 

X Gi Y Chia Se

Theo y ban, au la nhng tr ngai, t ben ngoai cung nh t ben trong, khien hat giong Li Chua kho nay mam va ln len trong ban?

Co khi nao ban me mot cau Li Chua khong?  Co khi nao ban dam song mot cau Li Chua khong?  Co khi nao i ban a hoan toan oi khac, v ban gap c mot cau Li Chua khong?

 

X Cau Nguyen

Lay Chua Giesu,
con ng dai nhat la con ng t tai en tay.

Chung con thng xay nha tren cat,
v ch biet thch thu nghe Li Chua day,
nhng lai khong dam em ra thc hanh.
Chnh v the
Li Chua chang ket trai ni chung con.

Xin cho chung con
ng hi ht khi nghe Li Chua,
ng e noi am me lam Li Chua tr nen xa la.

Xin giup chung con don dep manh at i mnh,
e hat giong Li Chua c t do tang trng.

c g ngoi nha i chung con
c xay tren nen tang vng chac,
o la Li Chua,
Li chi phoi toan bo cuoc song chung con.

 


Back to Home Page