Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam A

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chua Nhat 14 Thng Nien

Ach Cua Toi Em Ai

X Li Chua: (Mt 11,25-30)

25 Luc ay, c Giesu cat tieng noi: Lay Cha la Chua Te tri at, con xin ngi khen Cha, v Cha a giau khong cho bac khon ngoan thong thai biet nhng ieu nay, nhng lai mac khai cho nhng ngi be mon. 26 Vang, lay Cha, v o la ieu ep y Cha.

27 Cha toi a giao pho moi s cho toi. Va khong ai biet ro ngi Con, tr Chua Cha; cung nh khong ai biet ro Chua Cha, tr ngi Con va ke ma ngi Con muon mac khai cho.

28 Tat ca nhng ai ang vat va mang ganh nang ne, hay en cung toi, toi se cho ngh ngi boi dng. 29 Anh em hay mang lay ach cua toi, va hay hoc vi toi, v toi co long hien hau va khiem nhng. Tam hon anh em se c ngh ngi boi dng. 30 V ach toi em ai, va ganh toi nhe nhang.

 

X Suy Niem

Khi quy hoach thanh pho tng lai,
ngi ta khong quen danh mot khu vui chi giai tr.
Ngh ngi th gian la mot nhu cau quan trong
cho nhng ai song trong nen kinh te th trng.
Ngh ngi khong ch can cho than xac hay tr oc.
Ngh ngi con can cho tam hon.
Cai tam cua chung ta can c song trong an tnh
gia song gio dao ong, gia ch i bon chen.
Nhieu ngi b suy nhc than kinh, b stress.
Co ngi t t v khong u sc e tiep tuc song.

c Giesu mi chung ta en vi Ngai,
tat ca nhng ai ang vat va mang ganh nang ne.
Ganh nang cua noi au va vap nga trong qua kh
Ganh nang cua trach nhiem va yeu uoi hien tai
Ganh nang phai mang v ngi khac...
Tat ca nhng ai b cang thang va lo au,
chan chng va met moi.
Tat ca nhng ai muon tm mot chut ngh ngi.
Hay en vi Ngai, ta se gap c s an tnh.

Hay mang lay ach cua toi.
c Giesu khong ngan ngai noi en ach cua Ngai
ma nhng ke en vi Ngai phai mang.
Ngai khong giau ta ve nhng oi hoi nghiem tuc,
ve con ng hep ma t ngi muon i,
ve thanh gia ma ta phai vac e theo Ngai.
Nh the s an bnh th thai Ngai ha ban
au phai la th bnh an re tien, khong can t bo.
o la th bnh an ngay gia kho au va nc mat,
v biet mnh c Thien Chua yeu thng,
v xac tn la mnh ang lam ung y Thien Chua.

Neu ach cua Ngai em va ganh cua Ngai nhe,
th la v chung c on nhan trong tnh yeu.
Tnh yeu lam cho moi s tr nen em nhe.
Cho nao co long yeu men, th khong cam thay vat va;
ma gia nh co vat va i na
th ngi ta cung thch cai vat va o (thanh Autinh)

Hay hoc vi toi.
c Giesu keu goi chung ta lam hoc tro cua Ngai.
Chung ta hoc trng Giesu, hoc Thay Giesu, hoc bai Giesu.
Bai hoc nam ni chnh trai tim Ngai:
V toi co trai tim hien hau va khiem nhu.
Khi mang trong mnh nhng tam tnh cua Thay Giesu
th tam hon ta se c bnh an tr lai.
Chung ta can theo hoc Thay Giesu suot i,
can lot bo nhng t hao ve khon ngoan thong thai,
can song hon nhien khiem ton nh tre th.
Ch nh the chung ta mi c Thay Giesu mac khai,
va a vao the gii cua Thien Chua.

 

X Gi Y Chia Se

Theo y ban, au la nhng ganh nang ma con ngi hom nay phai mang vac?  au la ganh nang cua ngi ngheo va cua ngi giau?  au la noi vat va va ganh nang cua ngi tre hom nay?

Ban thay theo ao co phai la mot ganh nang khong?  Gi ao nang ne iem nao?  Co cach nao lam cho no nhe nhang hn khong?

 

X Cau Nguyen

Lay Chua Giesu,
xin cho con tr nen n s be nho,
nh o con de nghe c tieng Chua noi,
de thay Chua hien dien
va hoat ong trong i con.

Song gia mot the gii ay loc la va e doa,
xin cho con ng tr nen cng coi,
khep kn va nghi ng.

Xin day con s hien hau
e con biet cam thong va bao dung vi tha nhan.

Xin day con s khiem nhu
e con dam buong i con cho Chua.

Cuoi cung, xin cho con s bnh an sau tham,
vui ti i tren con ng hep vi Ngai,
hanh phuc va c cung Ngai chu kho au. Amen.

 


Back to Home Page