Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam A

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chua Nhat 13 Thng Nien

Xng Vi Thay

X Li Chua: (Mt 10,37-42)

Hom ay c Giesu sai mi hai tong o i va noi vi cac ong ay rang: 37 Ai yeu cha yeu me hn Thay, th khong xng vi Thay. Ai yeu con trai con gai hn Thay, th khong xng vi Thay. 38 Ai khong vac thap gia mnh ma theo Thay, th khong xng vi Thay. 39 Ai gi lay mang song mnh, th se mat; con ai lieu mat mang song mnh v Thay, th se tm thay c.

40 Ai on tiep anh em la on tiep Thay, va ai on tiep Thay la on tiep ang a sai Thay.

41 Ai on tiep mot ngon s, v ngi ay la ngon s, th se c lanh phan thng danh cho bac ngon s; ai on tiep mot ngi cong chnh, v ngi ay la ngi cong chnh, th se c lanh phan thng danh cho bac cong chnh.

42 Va ai cho mot trong nhng ke be nho nay uong, du ch mot chen nc la thoi, v ke ay la mon e cua Thay, th Thay bao that anh em, ngi o se khong mat phan thng au.

 

X Suy Niem

Hai mi sau nam tri, vac mot cay thanh gia go,
dai 3,6m, ngang 1,8m, nang 18 kg,
vt qua 50,140 km, 227 quoc gia, 7 luc a:
o la ieu muc s Arthur Blessit a lam t Noel 1969.
Ong la ngi gi ky luc i bo quang ng dai nhat.
Toi a i qua cac sa mac, rng ram,
a tng b tan cong bi voi, ran, ca sau.
Toi a b bat giam 21 lan va suyt b hanh hnh...
Ch con 50 nc ong cha at chan ti.
Ong hy vong se hoan tat chuyen i nay trc nam 2000.
Nh vay ong se la ngi au tien
a thanh gia i khap moi ni tren the gii.
C ch cua ong lam chung ta suy ngh.
Vac thanh gia la chap nhan nang ne va bap benh,
nang ne v khuc go tren vai, bap benh v nguy hiem.

c Giesu mi goi cac mon e
vac thanh gia cua mnh ma theo Ngai.
Chang co con ng nao tot hn con ng Ngai a i.
Con ng kho ngheo, khiem ha Be-lem va Na-da-ret.
Con ng rao giang trong nhoc nhan phan at x Galile.
Con ng ay e doa hiem ngheo khi len Gierusalem.
Con ng hien mnh khi vac thanh gia len Nui So.
Chung ta c mi goi i theo Ngai tren cac con ng ay,
hay ung hn i theo Ngai tren neo ng cua i mnh,
khong co n that vong, v biet ni mnh sap en.
Thanh gia cua chung ta khong phai la khuc go,
nhng la nhng g ta phai t bo, du rat yeu men,
nhng ngi ta phai yeu men, du rat muon t bo.
Chung ta ch vac noi thanh gia cua mnh
neu chung ta dam yeu thc s.
Ch khi yeu men Thien Chua va tha nhan,
chung ta mi dam quen mnh, bo mnh, mat mnh, hien mnh.

iem mi me cua Tan c la tnh yeu oi vi c Giesu.
Ngai oi ta phai yeu Ngai hn cha me, hn con cai.
Ngai con oi ta chu mat mang v Ngai.
Neu c Giesu khong phai la hien than cua chnh Thien Chua,
neu Ngai a khong chet v chung ta trc,
th Ngai chang co quyen oi hoi nhng hy sinh nh vay.
Trai qua 20 the ky, biet bao the he Kito hu
a dam song en cung tnh yeu ay.
Truyen giao khong phai ch la thong truyen c tin
ma con la thong truyen tnh yeu,
la lam cho c Giesu c moi ngi yeu mean.

Nhng trc het, chung ta phai cam nghiem c Tnh Yeu
e ca cuoc i ta la li ap cho Tnh Yeu,
la cuoc song sao cho xng vi Thay (c.37.38).
c g chung ta yeu c Giesu tren moi s,
yeu moi s trong Ngai va di Ngai,
chap nhan mat cai toi nho mon, e c cai toi trien n.

 

X Gi Y Chia Se

Ban hay chia se mot kinh nghiem ve mat e roi c lai hay mot kinh nghiem ve tng c ma lai mat.

T bo, hy sinh la nhng ieu khong hap dan con ngi hom nay, nhng ban co thay chung het sc can thiet khong?  Lam sao e de t bo mnh khi phai chung song vi ngi khac?

 

X Cau Nguyen

Lay Chua,
xin nhan lay tron ca t do, tr nh, tr hieu,
va tron ca y muon cua con,
cung het thay nhng g con co,
va nhng g thuoc ve con.

Moi s ay, Chua a ban cho con,
lay Chua, nay con xin dang lai cho Chua.
Tat ca la cua Chua,
xin Chua s dung hoan toan theo y Chua.

Ch xin ban cho con long men Chua va an sung.
c nh the, con hoan toan man nguyen.  Amen.

Kinh dang hien cua thanh I-Nha

 


Back to Home Page