Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam A

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chua Nhat 3 Phuc Sinh

Mi  Ong Lai Vi Chung Toi

 

X Li Chua: (Lc 24,13-35)

Chieu ngay phuc sinh, 13 co hai ngi trong nhom mon e i en mot lang kia ten la Emmau, cach Gierusalem chng mi mot cay so. 14 Ho tro chuyen vi nhau ve tat ca nhng s viec mi xay ra. 15 ang luc ho tro chuyen va ban tan, th chnh c Giesu tien lai gan va cung i vi ho. 16 Nhng mat ho con b ngan can, khong nhan ra Ngi. 17 Ngi hoi ho: Cac anh va i va trao oi vi nhau ve chuyen g vay? Ho dng lai, ve mat buon rau.

18 Mot trong hai ngi ten la Cleopat tra li: Chac ong la ngi duy nhat tru ngu tai Gierusalem ma khong hay biet nhng chuyen a xay ra trong thanh may ba nay. 19 c Giesu hoi: Chuyen g vay? Ho tha: Chuyen ong Giesu Nadaret. Ngi la mot ngon s ay uy the trong viec lam cung nh li noi trc mat Thien Chua va toan dan. 20 The ma cac thng te va thu lanh cua chung ta a nop Ngi e Ngi b an t hnh, va a ong inh Ngi vao thap gia. 21 Phan chung toi, trc ay van hy vong rang chnh Ngi la ang se cu chuoc t-ra-en. Hn na, nhng viec ay xay ra en nay la ngay th ba roi. 22 That ra, cung co may ngi an ba trong nhom chung toi a lam chung toi kinh ngac. Cac ba ay ra mo hoi sang sm, 23 khong thay xac Ngi au ca, ve con noi la a thay thien than hien ra bao rang Ngi van con song. 24 Vai ngi trong nhom chung toi a ra mo, va thay s viec y nh cac ba ay noi; con chnh Ngi th ho khong thay.

25 Bay gi c Giesu noi vi hai ong rang: Cac anh chang hieu g ca! Long tr cac anh that la cham tin vao li cac ngon s! 26 Nao ang Kito chang phai chu kho hnh nh the, roi mi vao trong vinh quang cua Ngi sao? 27 Roi bat au t ong Mose va tat ca cac ngon s, Ngi giai thch cho hai ong nhng g lien quan en Ngi trong tat ca Sach Thanh.

28 Khi gan ti lang ho muon en, c Giesu lam nh con phai i xa hn na. 29 Ho nai ep Ngi rang: Mi ong lai vi chung toi, v tri a xe chieu, va ngay sap tan. Bay gi Ngi mi vao va lai vi ho. 30 Khi ong ban vi ho, Ngi cam lay banh, dang li chuc tung, va be ra trao cho ho. 31 Mat ho lien m ra va ho nhan ra Ngi, nhng Ngi lai bien mat. 32 Ho mi bao nhau: Doc ng, khi Ngi noi chuyen va giai thch Kinh Thanh cho chung ta, long chung ta a chang bng chay len sao?

33 Ngay luc ay, ho ng day, quay tr lai Gierusalem, gap Nhom Mi Mot va cac ban hu ang tu hop tai o. 34 Nhng ngi nay bao hai ong: Chua choi day that roi, va a hien ra vi ong Simon. 35 Con hai ong th thuat lai nhng viec a xay ra doc ng, va mnh a nhan ra Chua the nao khi Ngi be banh.

 

X Suy Niem

Di dang dap mot ngi khach la,
Chua Giesu phuc sinh en vi hai mon e Emmau.
Ngai en ung luc, ung luc ho ang bo cuoc,
quay quat va ray rt v chuyen a qua.
Ngai i cung vi ho, i gan ben ho,
khiem ton tr thanh mot ngi ban ong hanh.
Ngai gi chuyen, hay ung hn,
Ngai muon tham d vao cau chuyen d dang cua ho.
Chua Giesu khong nan long trc cau tra li lanh nhat:
Chac ch co ong mi khong biet chuyen va xay ra...
Ngai khong cat t cuoc oi thoai: Chuyen g vay?
Ngai gia v khong biet e ho noi cho vi noi buon.
Chua Giesu kien nhan lang nghe li ho tam s.
Trc ay, chung toi hy vong rang...
Nh the niem hy vong nay ch con la chuyen qua kh.
Ca niem tin cung tr nen chai l,
ho au co tin vao li cua cac ba ra tham mo.

Khi lang nghe, Chua Giesu nhan ra cai gut cua van e,
nhng cau hoi ma ho khong tm ra li giai ap.
Tai sao mot ngi cua Chua, ngi ma ho tin la c Kito
lai b ong inh nh mot ke b Thien Chua chuc d?
Chua Giesu ven m y ngha cua mau nhiem au kho.
au kho la nhp cau ma c Kito phai vt qua
e sang b ben kia la vinh quang bat diet.
au kho khong phai la chuyen xui xeo, rui ro,
nhng no co cho ng trong chng trnh cu o.
Li cua Chua Giesu la Tin Mng ngot ngao,
khien noi au cua ho du i, long ho nh am lai.
Ho co nai ep Ngai lai dung ba chieu.
Va chnh luc Ngai cam banh be ra trao cho ho
th ho nhan ra v khach la chnh la Thay Giesu.

Kinh nghiem cua hai mon e Emmau cung la cua chung ta.
Luc ta tng Ngai vang mat, th Ngai lai ang gan ben.
Luc ta nhan ra Ngai gan ben, th Ngai lai bien mat roi.
Nhng chnh luc Ngai bien mat,
ta lai cam nghiem sau hn s hien dien cua Ngai.
Ngai en luc ta khong ng.
Ngai i ma ta khong gi lai c.
Ngai lai vi ta ca khi ta khong thay Ngai na.

ang Phuc Sinh van en vi ta hom nay
qua mot ngi ban hay mot ngi la ta gap tnh c.
Qua ho, Ngai thoi vao long ta niem hy vong tin yeu.
Ngai van en vi ta qua tng thanh le.
Ngai ch than giang Tin Mng va be banh trao cho ta.
Song nh Chua phuc sinh la tap en vi tha nhan,
tap ong hanh, tap gi y, tap lang nghe, tap soi sang...
Hom nay van co nhieu ngi ban ang le got ve Emmau.

X Gi Y Chia Se

1. Chan nan, bo cuoc, bo cong oan, mat niem tin va hy vong vao Chua, vao con ngi.  Ban co gap ai song trong tnh trang nh vay khong?  Ban a lam g e giup ho?

2. Khi ngam nhn Chua Giesu en vi hai mon e Emmau, ban tam ac vi c ch hay li noi nao cua Chua?  Tai sao?

X Cau Nguyen

Xin lai vi con, lay Chua,
v con can co Chua hien dien
e con khoi quen Chua.

Chua thay con de bo Chua biet chng nao.
Xin lai vi con, lay Chua,
v con yeu uoi,
con can Chua nang e con khoi nga qu.

Khong co Chua,
con au con nong nhiet hang say.
Xin lai vi con, lay Chua,
v tri a xe chieu va ngay sap tan,
cuoc i qua i, vnh cu gan en.

Con can c them sc manh
e khoi ngng lai doc ng.

Xin lai vi con, lay Chua,
v con can Chua trong em toi cuoc i.

Con khong dam xin nhng n sieu pham,
ch xin n c Ngai hien dien.

Xin lai vi con
v con ch tm Chua, yeu Chua
va khong oi phan thng nao khac
ngoai viec c yeu Chua hn.

 


Back to Home Page