Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam A

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Chua Nhat 2 Mua Chay A

Ngi Bien oi Hnh Dang

 

X Li Chua (Mt 17,1-9)

1 Sau ngay sau, c Giesu em cac ong Phero, Giacobe va Gioan la em ong Giacobe i theo mnh.  Ngi a cac ong i rieng ra mot cho, ti mot ngon nui cao. 2 Roi Ngi bien oi hnh dang trc mat cac ong.  Dung nhan Ngi choi loi nh mat tri, va y phuc Ngi tr nen trang tinh nh anh sang. 3 Va ka cac ong thay ong Mose va ong Elia hien ra am ao vi Ngi. 4 Bay gi, ong Phero tha vi c Giesu rang: Lay Ngai, chung con ay, that la hay! Neu Ngai muon, con xin dng tai ay ba cai leu, Ngai mot cai, ong Mose mot cai, va ong Elia mot cai.

5 Ong con ang noi, th ka co mot am may sang ngi bao phu cac ong, va ka co tieng t am may phan rang: ay la Con yeu dau cua Ta, Ta hai long ve Ngi.  Cac ngi hay vang nghe li Ngi! 6 Nghe vay, cac mon e kinh hoang, nga sap mat xuong at.

7 Bay gi, c Giesu lai gan, cham vao cac ong va bao: Choi day i, ng s! 8 Cac ong ngc mat len, khong thay ai na, ch con mot mnh c Giesu ma thoi. 9 ang khi thay tro t tren nui xuong, c Giesu truyen cho cac ong rang: ng noi cho ai hay th kien ay, cho en khi Con Ngi t coi chet choi day.

X Suy Niem

Trong cac hnh anh ngi ta ve c Giesu,
ta thng thay Ngai co vong hao quang tren au.
That ra Con Thien Chua a nen giong chung ta.
Ngai mang khuon mat bnh thng nh ta.
Chnh ni khuon mat nay ma ta thay Thien Chua.
Ai thay Ta la thay Cha (Ga 14,9).
Khuon mat con ngi co the phan anh khuon mat Thien Chua.
Ni khuon mat c Giesu, khuon mat nh moi ngi,
ta co the gap thay Thien Chua vo hnh,
ang ngan trung thanh thien va vo cung sieu viet.

Ba mon e a qua quen vi khuon mat Thay Giesu,
khuon mat dai dau ma nang v s vu,
khuon mat chan cha moi th tnh cam cua con ngi.
Chnh v the ho ngay ngat hanh phuc
khi thay khuon mat ay rc sang vinh quang.
Ho muon dng leu e lai tan hng.
Tieng t am may phan ra
nh mot li gii thieu va nhan nhu:
ay la Con yeu dau cua Ta, Ta hai long ve Ngi,
cac ngi hay vang nghe li Ngi.
Thay Giesu va la Con, va la Ngi Toi Trung (Is 42,1),
va la v ngon s a tng c Mose loan bao (nl 18,15).
Phero khong quean c ky niem oc ao nay.
Ong viet: Chung toi a c thay tan mat
ve uy phong lam liet cua Ngi...
Chung toi a nghe thay tieng t tri phan ra
khi chung toi tren nui thanh vi Ngi (2Pr 1,16-18).

c Giesu c bien hnh sau khi chap nhan cuoc kho nan,
sau khi thang c cn cam do cua Phero (Mt 16,23),
va kien quyet i tren con ng Cha muon.
Bien hnh la mot bng sang ngan ngui, bat ng,
bao trc vinh quang phuc sinh sap en.
Than xac c Giesu se c vao vinh quang vien man
khi than xac ay chu lang nhuc va ong inh
v yeu Cha va yeu con ngi en tot cung.
Chung ta cung c bien hnh, c bng sang,
neu chung ta dam yeu, dam t bo cai toi ch ky,
e cai toi ch thc c lo ra, trong ngan.

Chung ta can co lan len nui cao, thanh vang,
e nhn thay khuon mat ngi sang cua c Giesu,
nh o chung ta de on nhan
khuon mat bnh thng cua Ngai khi xuong nui,
va khuon mat kho au cua Ngai tren thap t.
The gii hom nay khong thay Chua bien hnh sang lang,
nhng ho co the cam nghiem c phan nao
khi thay cac Kito hu co khuon mat vui ti,
chan cha niem tin, tnh thng va hy vong.

Sam hoi la oi tam hon, oi khuon mat
e chnh toi va ca Hoi Thanh mang mot khuon mat mi.

X Gi Y Chia Se

Ban ngh g ve khuon mat cua ban, au la nhng iem sang va iem toi?  Ban co dam xin mot ngi khac gop y ve nhng iem ban cha ro ve ban khong?

Ban ngh g ve khuon mat giao x cua ban, nhom cua ban, gia nh cua ban?  Trong mua chay nay, ban co the lam g e khuon mat ay ngi sang hn?

X Cau Nguyen

Lay Chua Giesu, xin bien oi con,
xin bien oi con t t qua cau nguyen.

Moi lan con thay Chua,
xin bien oi anh mat con.
Moi lan con rc Chua,
xin bien oi moi mieng con.
Moi lan con nghe li Chua,
xin bien oi tai con.

Xin lam cho khuon mat con rang ngi hn
sau moi lan gap Chua.

c chi moi ngi thay net ti tan cua Chua
trong nu ci cua con,
thay s du dang cua Chua
trong li noi cua con.

The gii hom nay khong can nhng Kito hu
co bo mat chan nan va that vong.

Xin cho con biet nhan nai va can am
cung i vi Chua va vi tha nhan
tren nhng neo ng gap ghenh. Amen.

 


Back to Home Page