Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam A, B, C

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Manna

Li Noi au

 

Manna

la ten cua tap sach suy niem nay.
Dan Do-thai i trong sa mac a song nh manna,
thc an bi tri ma ho phai i lm moi ngay,
va sau o em ve che bien (x.Xh 16,1-36).

Vao thi sau het,
Thien Chua Cha a ban cho ta thc an mi tuyet vi,
o la c Giesu, Li vnh cu cua Cha.
c Giesu la Banh bi tri ch thc (x.Ga 6,32).
Li Ngai la manna mi em lai s song i i (x.Ga 6,68).

Hay on lay manna mi la cac bai Tin Mng.
Hay nghien ngam va chat chiu tng li mot.
Con troi vt hn manna thi Cu c,
manna mi co muon hng v, thoa man moi s thch,
ap ng nhng khat khao cua ngi s dung (x.Kn 16,20-21).

Bc vao thien nien ky mi,
chung ta c nem nhieu th thc an tran gian,
nhng chung ta van khong quen
ngi ta con song nh Li Thien Chua (x.nl 8,3).

Tap suy niem nay ch la mot ong gop nho
giup cho viec tiep xuc vi Li Chua c de dang,
ch la mot gi y nho, mi cac ban i xa hn
trong viec t mnh kham pha ra
ieu Chua muon noi vi toi, ay, hom nay.
Chuc cac ban nem c s ngot ngao cua Li Chua.

 


Back to Home Page