Li Chua Trong Gi Kinh Gia nh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 19 Quanh Nam Nam C

 

Bai oc I: Kn 18, 6-9

"Nh Chua a lam hai oi thu the nao, Chua cung a lam cho chung toi c ve vang nh vay".

Trch sach Khon Ngoan.

Chnh em ay, cha ong chung ta a biet trc, e biet chac mnh a tin tng vao li the nao ma c can am. Dan Chua a mong i s giai thoat nhng ngi cong chnh va s tieu diet ke thu. V nh Chua a lam hai oi thu the nao, Chua cung keu goi e lam cho chung toi c ve vang nh vay.

V nhng con cai thanh thien cua cac to phu tot lanh a len lut te le, va ong tam thiet lap luat thanh thien, an nh rang nhng ngi cong chnh se ong hng vinh nhuc, may rui eu nhau; nh vay la ho a xng len trc bai ca tung cua cac to phu.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 32, 1 va 12. 18-19. 20 va 22

ap: Phuc thay dan toc ma Chua chon lam c nghiep rieng mnh (c. 12b).

Xng: 1) Ngi hien c, hay han hoan trong Chua; ca ngi la viec cua nhng ke long ngay. Phuc thay quoc gia ma Chua la chua te, dan toc ma Chua chon lam c nghiep rieng mnh. - ap.

2) Ka Chua e mat coi nhng ke knh s Ngai, nhn xem nhng ai cay trong an sung cua Ngai, e cu g ho khoi tay than chet, va nuoi dng ho trong canh c han. - ap.

3) Linh hon chung con mong i Chua, chnh Ngai la ang phu tr va che ch chung con. Lay Chua, xin o long t bi xuong tren chung con, theo nh chung con tin cay ni Ngai. - ap.

 

Bai oc II: Dt 11, 1-2, 8-19

"Ong mong i thanh tr co nen mong ma Thien Chua la kien truc s va la ang sang lap".

Trch th gi tn hu Do-thai.

Anh em than men, c tin la cot yeu nhng thc tai ngi ta mong i, la bang chng ieu b an. V nh c tin ma cac tien nhan a nhan c bang chng tot.

Nh c tin, Abraham ap lai tieng Chua goi, e ra i en x ong se c lanh lam gia nghiep, va ong ra i ma khong biet mnh i au. Nh c tin, ong en c ngu trong at Chua ha, nh trong at khach que ngi, song trong leu trai, cung nh Isaac va Giacop, nhng ke ong tha t cung mot li ha. V chng, ong mong i thanh tr co nen mong ma Thien Chua la kien truc s va la ang sang lap.

Nh c tin ma ngay ca ba Sara son se c sc mang thai, mac dau ba a gia, bi v ba tin rang ang a ha se trung tn gi li. V the, do t mot ngi, mac dau ngi o nh chet roi, ma co mot dong doi ong uc vo so nh sao tren tri va nh cat bai bien.

Chnh trong c tin ma tat ca nhng ke ay a chet trc khi nhan lanh ieu a ha, nhng c nhn thay va on chao t ang xa, ong thi thu nhan rang mnh la l khach tren mat at. Nhng ai noi nhng li nh the, chng to rang mnh ang i tm que hng. Gia nh ho con nh en que hng di at ma ho a la bo, chac ho co u thi gi tr ve. Nhng hien gi ho c mong mot que hng hoan hao hn, tc la que tri. V the, Thien Chua khong ngai e ho goi mnh la Thien Chua cua ho, v Ngi a don san cho ho mot thanh tr.

Nh c tin, khi b th long, Abraham a dang Isaac. Ong hien dang con mot mnh, ong la ngi nhan lanh li ha, la ngi a c phan bao li nay: "Chnh ni Isaac ma co mot dong doi mang ten ngi". V ong ngh rang Thien Chua co quyen lam cho ke chet song lai, do o, ong a on nhan con ong nh mot hnh anh.

o la li Chua.

 

Hoac bai van nay: Dt 11, 1-2, 8-12

"Ong mong i thanh tr co nen mong ma Thien Chua la kien truc s va la ang sang lap".

Trch th gi tn hu Do-thai.

Anh em than men, c tin la cot yeu nhng thc tai ngi ta mong i, la bang chng ieu b an. V nh c tin ma cac tien nhan a nhan c bang chng tot.

Nh c tin, Abraham ap lai tieng Chua goi, e ra i en x ong se c lanh lam gia nghiep, va ong ra i ma khong biet mnh i au. Nh c tin, ong en c ngu trong at Chua ha, nh trong at khach que ngi, song trong leu trai, cung nh Isaac va Giacop, nhng ke ong tha t cung mot li ha. V chng, ong mong i thanh tr co nen mong ma Thien Chua la kien truc s va la ang sang lap.

Nh c tin ma ngay ca ba Sara son se c sc mang thai, mac dau ba a gia, bi v ba tin rang ang a ha se trung tn gi li. V the, do t mot ngi, mac dau ngi o nh chet roi, ma co mot dong doi ong uc vo so nh sao tren tri va nh cat bai bien.

o la li Chua.

 

Alleluia: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Chua phan: "Thay la ng, la s that va la s song: khong ai en c vi Cha ma khong qua Thay". - Alleluia.

 

Phuc Am: Lc 12, 32-48

"Cac con hay san sang".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Luca.

Khi ay, Chua Giesu phan cung cac mon e rang: "Hi oan be nho, cac con ng s, v Cha cac con a vui long ban nc tri cho cac con. Cac con hay ban nhng cua cac con co ma bo th. Hay sam cho cac con nhng tui khong h nat, va kho tang khong hao mon tren tri, la ni trom cp khong lai vang va moi mot khong lam h nat. V kho tang cac con au, th long cac con cung o.

"Cac con hay that lng, hay cam en chay sang trong tay, va hay lam nh ngi i chu i an ci ve, e khi chu ve go ca, th m ngay cho chu. Phuc cho nhng ay t nao khi chu ve con thay tnh thc: Thay bao that cac con, chu se that lng, at chung vao ban an, va i lai hau ha chung. Neu canh hai hoac canh ba, chu tr ve ma gap thay nh vay, th phuc cho cac ay t ay. Cac con hay hieu biet ieu nay la neu chu nha biet gi nao ke trom en, at se tnh thc, khong e no ao ngach nha mnh. Cho nen cac con hay san sang: v gi nao cac con khong ng, th Con Ngi se en".

Phero tha Ngi rang: "Lay Thay, Thay noi du ngon o ch ve chung con hay ve moi ngi?" Chua phan: "Vay con ngh ai la ngi quan ly trung tn khon ngoan ma chu a at coi soc gia nhan mnh, e en gi phan phat phan lua thoc cho ho? Phuc cho ay t o, khi chu ve, thay no ang lam nh vay. Thay bao that cac con, chu se at ngi o trong coi tat ca gia san mnh. Nhng neu ay t ay ngh trong long rang: "Chu toi ve muon", nen anh ap t trai t gai, an uong say sa: chu ngi ay t ay se ve vao ngay no khong ng, vao gi no khong biet, chu se loai tr no, va bat no chung so phan vi nhng ke bat trung. Nhng ay t nao a biet y chu mnh ma khong chuan b san sang, va khong lam theo y chu, th se b on nhieu. Con ay t nao khong biet y chu mnh ma lam nhng s ang trng phat, th se b on t hn. V ngi ta a ban cho ai nhieu, th se oi lai ke ay nhieu, va a giao pho cho ai nhieu, th se oi ke ay nhieu hn".

o la li Chua.

 

Hoac bai van nay: Lc 12, 35-40

"Cac con hay san sang".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Luca.

Khi ay, Chua Giesu phan cung cac mon e rang: "Cac con hay that lng, hay cam en chay sang trong tay, va hay lam nh ngi i chu i an ci ve, e khi chu ve go ca, th m ngay cho chu. Phuc cho nhng ay t nao khi chu ve con thay tnh thc: Thay bao that cac con, chu se that lng, at chung vao ban an, va i lai hau ha chung. Neu canh hai hoac canh ba, chu tr ve ma gap thay nh vay, th phuc cho cac ay t ay. Cac con hay hieu biet ieu nay la neu chu nha biet gi nao ke trom en, at se tnh thc, khong e no ao ngach nha mnh. Cho nen cac con hay san sang: v gi nao cac con khong ng, th Con Ngi se en".

o la li Chua.

 

Suy Niem:

c Giesu khuyen cac mon e phai trong t the chuan b san sang e on Chua tr lai. Va Ngi cung ang noi vi chung ta hom nay. Cuoc song hien tai b chi phoi bi lo lang ao cm, tien tai danh vong... e lam cho chung ta mat s khon ngoan, quen tnh thc, khong lo lang cho cuoc song vnh cu That vo phuc, kh dai va ang tiec!

 

Cau Nguyen:

Lay Chua Giesu, xin giup chung con luon biet chuan b san sang on ch ngay Chua quang lam, bang niem tin vng manh vao Chua, bang tnh yeu chan hoa vi anh ch em chung con. Ch trong niem tin yeu, pho thac, chung con mi co c s khon ngoan ch thc va an bnh, e trnh dien vi Chua trong ngay sau het. Amen.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page