Li Chua Trong Gi Kinh Gia nh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 34 Quanh Nam Nam A

Le Chua Kito Vua Vu Tru

 

Bai oc I: Ed 34, 11-12. 15-17

"Phan cac ngi la nhng oan chien cua Ta, Ta xet x gia chien vi chien".

Trch sach Tien tri Edekiel.

ay Chua la Thien Chua phan: "Nay chnh Ta san soc oan chien cua Ta va Ta se kiem soat chung. Nh mot muc t kiem iem oan chien trong ngay chung b tan mat, th Ta cung kiem iem oan chien Ta nh vay. Ta se giai thoat chung khoi moi ni ma chung a b phan tan, va trong ngay may mu en toi.

"Chnh Ta se chan dat cac chien Ta, chnh Ta se cho chung nam ngh, Chua la Thien Chua phan nh the. Ta se tm con chien a mat, se em con chien lac ve, se bang bo con chien b thng tch, se lo cha con chien b om au, con nao map beo, Ta se cham soc, va se chan dat no trong s cong chnh.

"Con cac ngi, hi chien cua Ta, Chua la Thien Chua phan the nay: Nay Ta se phan x gia con nay vi con khac, gia cu c vi de c".

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 22, 1-2a. 2b-3. 5. 6

ap: Chua chan nuoi toi, toi chang thieu thon chi (c. 1).

Xng: 1) Chua chan nuoi toi, toi chang thieu thon chi. Tren ong co xanh r Ngi tha toi nam ngh. - ap.

2) Ti nguon nc, cho ngh ngi, Ngi hng dan toi, tam hon toi, Ngi lo boi dng. Ngi dan toi qua nhng con ng oan chnh, s d v uy danh Ngi. - ap.

3) Chua don ra cho toi mam co, ngay trc mat nhng ke oi phng: au toi th Chua xc dau thm, chen ru toi ay tran chan cha. - ap.

4) Long nhan t va an sung Chua theo toi het moi ngay trong i song; va trong nha Chua, toi se nh c cho ti thi gian rat lau dai. - ap.

 

Bai oc II: 1 Cr 15, 20-26. 28

"Ngi a trao vng quoc lai cho Thien Chua Cha, e Thien Chua nen moi s trong moi s".

Trch th th nhat cua Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Corinto.

Anh em than men, c Kito a t coi chet song lai, la hoa qua au mua cua nhng ke yen giac. Vay s chet bi mot ngi, th s ke chet song lai cung bi mot ngi. Cung nh moi ngi eu phai chet ni Aam the nao, th moi ngi cung se c tac sinh trong c Kito nh vay. Nhng ai nay eu theo th t cua mnh, hoa qua au mua la c Kito, oan en nhng ke thuoc ve c Kito, nhng ke a tin Ngi xuong the: roi en tan cung khi Ngi a trao vng quoc lai cho Thien Chua Cha, va a tieu diet moi au muc, quyen nang va the lc.

Nhng Ngi con phai cai tr cho en khi Ngi at moi quan thu di chan Ngi. Ke thu cuoi cung se b tieu diet la s chet. Khi moi s a suy phuc Ngi, bay gi chnh Con cung se suy phuc ang a bat moi s suy phuc mnh, e Thien Chua nen moi s trong moi s.

o la li Chua.

 

Alleluia: Mc 11, 10

Alleluia, alleluia! - Chuc tung ang nhan danh Chua ma en: chuc tung nc avt to phu chung ta a en. - Alleluia.

 

Phuc Am: Mt 25, 31-46

"Ngi se ng tren ngai uy linh cua Ngi, va se phan chia ho ra".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Mattheu.

Khi ay, Chua Giesu phan cung cac mon e rang: "Khi Con Ngi en trong vinh quang, co het thay moi thien than hau can, Ngi se ng tren ngai uy linh cua Ngi. Muon dan se c tap hop lai trc mat Ngi, va Ngi se phan chia ho ra, nh muc t tach chien ra khoi de. Chien th Ngi cho ng ben phai, con de ben trai.

"Bay gi Vua se phan vi nhng ngi ben hu rang: "Hay en, hi nhng ke Cha Ta chuc phuc, hay lanh lay phan gia nghiep la Nc Tri a chuan b cho cac ngi t khi tao dng vu tru. V xa Ta oi, cac ngi cho an; Ta khat, cac ngi a cho uong; Ta la khach la, cac ngi a tiep rc; Ta mnh tran, cac ngi a cho mac; Ta au yeu cac ngi a vieng tham; Ta b tu ay, cac ngi a en vi Ta".

"Khi ay ngi lanh ap lai rang: "Lay Chua, co bao gi chung con thay Chua oi ma cho an, khat ma cho uong; co bao gi chung con thay Chua la l khach ma tiep rc, mnh tran ma cho mac; co khi nao chung con thay Chua yeu au hay b tu ay ma chung con en vieng Chua au?" Vua ap lai: "Qua that, Ta bao cac ngi: nhng g cac ngi a lam cho mot trong cac anh em be mon nhat cua Ta ay la cac ngi a lam cho chnh Ta".

"Roi Ngi cung se noi vi nhng ke ben trai rang: "Hi phng b chuc d, hay lui khoi mat Ta ma vao la muon i a ot san cho ma quy va ke theo chung. V xa Ta oi, cac ngi khong cho an; Ta khat, cac ngi khong cho uong; Ta la khach la, cac ngi chang tiep rc; Ta mnh tran, cac ngi khong cho o mac; Ta au yeu va tu, cac ngi au co vieng tham Ta!"

"Bay gi ho cung ap lai rang: "Lay Chua co bao gi chung con a thay Chua oi khat, khach la hay mnh tran, yeu au hay tu, ma chung con chang giup Chua au?" Khi ay Ngi ap lai: "Ta bao that cho cac ngi biet: nhng g cac ngi a khong lam cho mot trong cac anh em be mon nhat cua Ta ay, la cac ngi a khong lam cho chnh Ta". Nhng ke ay se phai tong vao chon cc hnh muon thu, con cac ngi lanh th c vao coi song ngan thu".

o la li Chua.

 

Suy Niem:

Gap sach Tin Mng lai, nhng khung canh ngay canh chung van con ong lai trong ta. o, moi s that c phi bay, moi giao thuyet c sang to, moi gia tr c phan minh... Va khong phai noi nhieu, chung ta van co the t chon trong hai thang gia tr oi lap ni ban van nay. Chung ta se chon cho mnh thang gia tr nao, mot loi song nao cho ket qua cua ngay canh chung i ta?

 

Cau Nguyen:

Lay Cha, trong nhng ngay cuoi cung cua nam phung vu, Giao Hoi cho chung con nhn lai nhng gia tr cua thi canh chung. ac biet hom nay, Giao Hoi nhac nh chung con ve Vng Quyen cua c Giesu Kito, cung nh moi tng quan gia hanh vi cua chung con vi Vng Quyen ay. Xin cho chung con luon xac tn rang ch co Nc cua Cha la ben vng va em lai hanh phuc trng cu cho chung con. Xin cho chung con biet chuan b ngay t i nay nhng g can thiet, e xng ang c vao Vng Quyen vnh cu cua Cha.

Xin Cha ban cho chung con nh c Giesu Kito Con Cha, Chua chung con. Amen.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page