Li Chua Trong Gi Kinh Gia nh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Nam sau Chua Nhat 30 Quanh Nam

 

Bai oc I: (Nam I) Rm 8, 31b-39

"Khong mot tao vat nao co the tach biet chung ta khoi long yeu men cua Thien Chua trong c Kito, Chua chung ta".

Trch th Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Roma.

Anh em than men, neu Thien Chua ung ho chung ta, th ai co the chong lai chung ta? Ngi khong dung tha chnh Con Mnh, nhng lai pho thac Con v tat ca chung ta, ha Ngi lai chang ban cho chung ta moi s cung vi Con cua Ngi sao? Ai se to cao nhng ke Chua chon? (Chang le la) chnh Chua, ang lam cho nen cong chnh? Ai se ket an? (Chang le la) c Giesu Kito, ang a chet va hn na a song lai, ang ng ben hu Thien Chua cung ang bien ho cho chung ta?

Ai se tach biet chung ta ra khoi long yeu men cua c Kito c? Hay la gian truan, buon sau, oi khat, tran truong, nguy hiem, bat b, gm giao sao? (Nh co li chep rang: "V Chua ma thau ngay chung toi b t hnh. Chung toi b coi nh con chien em i giet"). Nhng chung ta vt thang c trong tat ca nhng s ay v ang a yeu thng chung ta. Toi chac chan rang du s chet hay s song, du thien than hay cac bac quyen quy, tai sc, du nhng s hien tai hay tng lai, hoac sc manh, du cao hay sau, du tao vat nao khac, cung khong co the tach biet chung ta ra khoi long yeu men cua Thien Chua trong c Giesu Kito, Chua chung ta.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 108, 21-22. 26-27. 30-31

ap: Lay Chua, xin cu song con theo lng t bi cua Chua (c. 26b).

Xng: 1) Nhng phan Ngai, lay Chua, xin cung con hanh ong v danh Ngai, xin cu song con, bi long Ngai t bi nhan hau! Bi v tam than con au kho va c han, va trong ngi con tam can quan quai! - ap.

2) Lay Chua la Thien Chua cua con, xin giup con, xin cu song con theo lng t bi cua Chua! e thien ha biet rang o la ban tay cua Chua, va lay Chua, ho biet rang Chua a lam nhng chuyen nay. - ap.

3) Con se het li ca tung Chua, va con se ngi khen Ngai gia chung nhan. V Ngai ng ben hu ke c han, e cu song ho khoi bon ngi len an. - ap.

 

* * *

 

Bai oc I: (Nam II) Ep 6, 10-20

"Anh em hay mac lay ma giap cua Thien Chua e co the ng vng".

Trch th Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Ephexo.

Anh em than men, ve tng lai, anh em hay can am trong Chua, va trong quyen nang sc manh cua Ngi. Anh em hay mac lay ma giap cua Thien Chua, e anh em co the chong lai c vi nhng mu chc ma quy. Bi v chung ta khong nhng chien au vi huyet nhuc, ma con chien au vi ke chap chnh va quyen the, vi ke cai quan the gii u minh nay, va nhng ac than tren khong gian. Bi o, anh em hay mac lay ma giap cua Thien Chua, e co the khang c c trong ngay en toi, va ng vng sau khi bnh nh c tat ca. Vay anh em hay ng vng, that ai lng chan ly, mac ao giap cong chnh, va chan mang giay e san sang truyen ba Tin Mng hoa bnh. Anh em hay luon luon mang khien thuan c tin, nh o anh em dap tat c moi ten la ke cc ac. Anh em hay nhan lay mu chien cu o va cam gm cua Thanh Than, (tc la li cua Thien Chua).

Bang moi li cau xin va khan nguyen, anh em hay nguyen cau moi luc trong Thanh Than. Hay tnh thc an can lo viec o, va cung hay cau nguyen cho tat ca cac thanh. Hay cau nguyen cho ca toi na, e toi c li khau khi m mieng, va can am rao giang mau nhiem Tin Mng ma toi la s gia ngay trong luc phai mang xieng xch, hau khi rao giang, toi manh dan noi nang nh toi phai noi.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 143, 1. 2. 9-10

ap: Oi a Tang cua con, chuc tung Chua! (c. 1a).

Xng: 1) Oi a Tang cua con, chuc tung Chua, la ang ren luyen cho tay con biet au tranh, cho cac ngon tay con thien nghe chinh chien. - ap.

2) Chua la Tnh thng va la chien luy, la ang phu tr va giai phong con, Chua la khien thuan, la cho con nng nau. Ngai bat ch dan phai khuat phuc con. - ap.

3) Oi Thien Chua, con se ca mng Ngai bai ca mi, vi cay an mi day con se ca mng Ngai, v Ngai a ban cho cac vua chien thang, a giai phong avt la toi t cua Ngai. - ap.

 

* * *

 

Alleluia: x. Ep 1, 17-18

Alleluia, alleluia! - Cha cua c Giesu Kito, Chua chung ta, a soi long tr e chung ta biet the nao la s cay trong Chua keu goi chung ta. - Alleluia.

 

Phuc Am: Lc 13, 31-35

"Khong le mot tien tri phai giet chet ngoai thanh Gierusalem?"

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Luca.

Trong ngay ay, co may ngi biet phai en gan tha Chua Giesu rang: "Xin Thay len ng va i khoi ay, v Heroe toan giet Thay". Ngi tra li: "Cac ong hay i noi vi con cao o rang: "ay Ta tr quy va cha lanh benh tat hom nay va ngay mai, roi ngay th ba Ta hoan tat cuoc i. Nhng hom nay, ngay mai va ngay hom sau na, Ta con phai i ng, v khong le mot tien tri b giet chet ngoai thanh Gierusalem".

"Oi Gierusalem, Gierusalem! Ngi giet hai cac tien tri va nem a nhng ngi a c sai en cung ngi. a bao lan Ta muon tu hop con cai ngi, nh ga me ap u ga con di canh, the ma ngi a khong muon. Th ay, nha cac ngi se b bo hoang vu. Nhng Ta bao cho cac ngi hay: Cac ngi se khong con xem thay Ta, cho en khi cac ngi se noi rang: "Chuc tung ang nhan danh Chua ma en!"

o la li Chua.

 

Suy Niem:

Nhn trong vien canh Gierusalem, thanh o cua dan Chua b tan pha. c Giesu cam thng ho. Ngai buon, Ngai than! c Giesu au long khi thay ho kho. Thien Chua khong sung sng khi phai dung la e thanh luyen. Cuoc i cua c Giesu danh tron cho dan Do thai. Ngai say me giang day, cha benh va lam nhieu dau la e ho tin va c cu roi. The nhng ho cng long, cng quyet mot mc choi t. V long chai cng cua ho, Thien Chua phai dung ban tay sat e sa tr. Vi phng cach o, Ngai au long biet bao, v Ngai thng ho nh ga me u con di canh.

 

Cau Nguyen:

Lay Chua, cuoc song cua chung con khong khac g dan Do thai. Chung con a on nhan biet bao n lanh cua Chua: Cm banh chung con an, ao quan chung con mac, kh tri chung con ht th, bao nhieu dau la chung con c chng kien trong chnh ban than cung nh xung quanh chung con. ang le vi nhng hong an bao la ay, chung con se nhan ra tnh yeu cua Thien Chua. The nhng, am me bao boc vay kn, lam chung con khong nhan ra phuc lanh tran ay o. Chung con luon song vo n, bat xng. Xin Chua sa day chung con. Xin cho chung con sm nhan ra tnh yeu cua Chua. Xin ng e chung con c mai chai l, khien Chua phai au long. Xin Chua a nhng con chien lac an tr ve trong tnh yeu thng va hp nhat trong mot oan chien. Chung con cau xin nh c Giesu Kito Con Chua, Chua chung con. Amen.

 

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page