Li Chua Trong Gi Kinh Gia nh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Ba sau Chua Nhat 30 Quanh Nam

 

Bai oc I: (Nam I) Rm 8, 18-25

"Cac tao vat ngong trong s mac khai cua con cai Thien Chua".

Trch th Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Roma.

Anh em than men, toi ngh rang nhng au kho i nay khong the sanh vi vinh quang sap ti se c mac khai cho chung ta. V chng cac tao vat ngong trong s mac khai cua con cai Thien Chua. Cac tao vat a phai tung phuc canh h ao, khong phai v chung muon nh vay, nhng v ang a bat chung phai tung phuc, vi hy vong la cac tao vat se c giai thoat khoi vong no le s h nat, e c thong phan vao s t do vinh hien cua con cai Thien Chua.

V chung ta biet rang cho en bay gi, moi tao vat eu ren siet va au n nh ngi an ba trong luc sinh con. Nhng khong phai ch co cac tao vat, ma ca chung ta na, la nhng ke a c hng n au mua cua Thanh Than, chung ta cung ren r trong mnh chung ta khi ngong ch phuc lam ngha t cua Thien Chua va n cu o than xac chung ta.

V chng nh niem cay trong ma chung ta c cu o. Nhng he nhn thay ieu mnh hy vong th khong phai la hy vong na. V ai a thay ieu g roi, au con hy vong no na? Nhng neu chung ta hy vong ieu chung ta khong trong thay, chung ta se kien tam trong i.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

ap: Chua a oi x ai lng vi chung toi (c. 3a).

Xng: 1) Khi Chua em nhng ngi Sion b bat tr ve, chung toi dng nh ngi ang m, bay gi mieng chung toi vui ci, li chung toi thot len nhng tieng han hoan. - ap.

2) Bay gi dan thien ha noi vi nhau rang: Chua a oi x vi ho cach ai lng. Chua a oi x ai lng vi chung toi, nen chung toi mng r han hoan. - ap.

3) Lay Chua, xin hay oi so phan cua toi, nh nhng dong suoi mien nam. Ai gieo trong le sau, se gat trong han hoan. - ap.

4) Thien ha va i va khoc, tay mang thoc i gieo; ho tr ve trong han hoan, vai mang nhng bo lua. - ap.

 

* * *

 

Bai oc I: (Nam II) Ep 5, 21-33

"Mau nhiem nay that ln lao; trong c Kito va trong Hoi Thanh".

Trch th Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Ephexo.

Anh em than men, anh em hay phuc tung nhau trong s knh s c Kito. Ngi v hay phuc tung chong mnh, nh oi vi Chua: v chong la au ngi v, nh c Kito la au Hoi Thanh: chnh Ngi la ang Cu Chuoc than the mnh. Nhng nh Hoi Thanh phuc tung c Kito the nao, th ngi v cung phuc tung chong mnh trong moi s nh vay.

Hi nhng ngi lam chong, hay yeu thng v mnh, nh c Kito yeu thng Hoi Thanh va pho mnh v Hoi Thanh e thanh hoa Hoi Thanh, khi Ngi dung nc va li hang song ra sach Hoi Thanh, ngo hau bay to cho mnh mot Hoi Thanh vinh quang, khong vet nh, khong nhan nheo, hay phai ieu g khac tng t, nhng thanh thien va ven tuyen.

Cung the, ngi chong phai yeu thng v mnh nh chnh than mnh. Ai yeu thng v mnh, la yeu thng chnh mnh. V khong ai ghet than xac mnh bao gi, nhng nuoi dng va nang niu no, nh c Kito oi vi Hoi Thanh: v chung ta la chi the cua than xac Ngi, do xng tht Ngi. "Bi the, ngi ta la bo cha me mnh ma ket hp vi v mnh: va ca hai nen mot than xac". Mau nhiem nay that ln lao, toi muon noi ve c Kito va Hoi Thanh. Du sao, moi ngi trong anh em hay yeu v nh ban than mnh, con v th hay knh s chong.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 127, 1-2. 3. 4-5

ap: Phuc thay nhng ban nao ton s Thien Chua (c. 1a).

Xng: 1) Phuc thay nhng ban nao ton s Thien Chua, ban nao an theo ng loi cua Ngi. Cong qua tay ban lam ra, ban c an hng, ban c hanh phuc va se gap may. - ap.

2) Hien the ban nh cay nho ay hoa trai, trong gia thay noi cung nha ban, con cai ban nh nhng choi non cua khom o liu, chung quanh ban an cua ban. - ap.

3) o la phuc loc danh e cho ngi biet ton s Thien Chua. Nguyen Thien Chua t Sion chuc phuc cho ban, e ban nhn thay canh thnh at cua Gierusalem, het moi ngay trong i song cua ban. - ap.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 118, 34

Alleluia, alleluia! - Lay Chua, xin giao huan con, e con tuan c luat phap cua Chua va e con het long vang theo luat o. - Alleluia.

 

Phuc Am: Lc 13, 18-21

"Hat cai moc len va tr thanh mot cay to".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Luca.

Khi ay, Chua Giesu phan rang: "Nc Thien Chua giong nh cai g? Va Ta se so sanh nc o vi cai g? Nc o giong nh hat cai ma ngi kia lay gieo trong vn mnh. No moc len va tr thanh mot cay to, va chim tri en nng nau tren nganh no".

Ngi lai phan rang: "Ta se so sanh Nc Thien Chua vi cai g? Nc o giong nh tam men ma ngi an ba kia lay bo vao ba au bot, cho ti khi tat ca khoi eu day men".

o la li Chua.

 

Suy Niem:

S phat trien cua Nc Thien Chua c v nh mot hat cai: tuy hat nho be nhng c nay mam va ln len phi thng. Cung vay, nh nam men vui vao ba au bot, nam men co sc manh lam day tat ca au bot. Hat cai va nam men nho be, nhng a en ket qua ngoai sc tng tng. Nc Thien Chua cung co sc manh e phat trien, lam sung man va bien oi c tat ca nh vay.

 

Cau Nguyen:

Giao Hoi, t mot nhum nhan la Mi Hai v Tong o lam nen tang, ngay nay a lan rong ra khap nam chau bon be. Giao Hoi a dang len Thien Chua bao v thanh, bao mau gng thien hao ang lam bien oi the gii.

Xin Chua giup moi ngi chung con y thc tng li noi, hanh ong nho be cua chung con, e nh men, nh hat cai c ln len cho Nc Tri mau lan rong trong tam hon moi ngi. Amen.

 

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page