Li Chua Trong Gi Kinh Gia nh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Bay sau Chua Nhat 24 Quanh Nam

 

Bai oc I: (Nam I) 1 Tm 6, 13-16

"Con hay gn gi huan lenh cho tinh tuyen, cho ti ngay Chua lai en".

Trch th th nhat cua Thanh Phaolo Tong o gi Timotheu.

Con than men, cha ch th cho con trc mat Thien Chua, ang lam cho muon vat c song, va trc mat c Giesu Kito, ang a lam trc mat Phongxio Philato li tuyen xng thang than, con hay gi gn huan lenh o cho tinh tuyen va khong the trach c cho ti ngay Chua chung ta la c Giesu Kito lai en, ma ti thi a nh, ang phuc loc va quyen nang duy nhat se to ra Ngi la Thien Chua, Vua cac vua va Chua cac chua, ang oc nhat trng sinh bat t, Ngi ng trong anh sang sieu pham, khong mot ai trong loai ngi a xem thay, hay co the xem thay: Vinh d va quyen nang (xin knh dang) cho Ngi muon i. Amen!

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 99, 2. 3. 4. 5

ap: Hay vao trc thien nhan vi long han hoan khoai tra (c. 2c).

Xng: 1) Toan the a cau, hay reo mng Thien Chua, hay phung s Thien Chua vi niem vui ve! Hay vao trc thien nhan vi long han hoan khoai tra. - ap.

2) Hay biet rang Chua la Thien Chua; chnh Ngi a tao tac than ta, va ta thuoc quyen s hu cua Ngi; ta la dan toc, la oan chien Chua chan nuoi. - ap.

3) Hay vao tru quan nha Ngi vi li khen ngi, vao hanh lang vi khuc ca vui; hay tan dng, hay chuc tung danh Ngi. - ap.

4) V Thien Chua, Ngi thien hao, long t bi Ngi ton tai muon i, va long trung tn Ngi con ti muon muon the he. - ap.

 

* * *

 

Bai oc I: (Nam II) 1 Cr 15, 35-37. 42-49

"Gieo xuong trong muc nat, song lai trong bat hu".

Trch th th nhat cua Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Corinto.

Anh em than men, co ngi se noi: nhng ngi chet song lai the nao? Ho lay than xac nao ma en? Hi ke kh dai! Vat ngi gieo xuong, neu no khong chet trc a, th se khong song c; va vat g ngi gieo xuong, khong phai la hnh se co, nhng ch la mot hat tr trui, chang han nh hat lua m hay bat c hat g khac. Viec ke chet song lai cung the: gieo xuong trong muc nat, song lai trong bat hu. Gieo xuong trong hen mat, song lai trong vinh quang. Gieo xuong trong yeu uoi, song lai trong khoe manh. Gieo xuong la xac pham, song lai la xac thieng.

Va neu co xac pham th cung co xac thieng, nh li chep rang: "Aam cu la ngi co s song, con Aam mi th co than tr ban s song. Nhng ieu co trc, khong phai thuoc tinh than, song la ieu thuoc the xac, roi mi en cai thuoc tinh than. Ngi th nhat bi at ma ra, th thuoc a gii; con ngi th hai bi tri ma en, th thuoc thien gii. Ngi thuoc a gii o the nao, th nhng ngi khac thuoc a gii cung vay; va ngi thuoc thien gii o the nao, th nhng ngi khac thuoc thien gii cung vay". Bi the, nh chung ta a mang hnh anh cua ngi thuoc a gii, th chung ta cung se mang hnh anh ngi thien quoc nh vay.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 55, 10c-11. 12-13

ap: Toi se bc i trc nhan Thien Chua, trong anh sang cua coi nhan sinh (c. 13c).

Xng: 1) Toi biet chac ieu nay la Thien Chua phu tr toi. Nh n Thien Chua la ang ma toi ca tung li ha, toi tin cay vao Thien Chua, toi khong kinh hai; con ngi pham kia lam chi hai c toi. - ap.

2) Oi Thien Chua, con mac n nhng ieu con khan cung Ngai, con se tien dang Ngai le vat bang li ca tung. V Ngai a cu mang con thoat khoi t than, va cu chan con khoi qu nga, e con c tien than trc nhan Thien Chua, trong anh thieu quang cua coi nhan sinh. - ap.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 118, 34

Alleluia, alleluia! - Lay Chua, xin giao huan con, e con tuan c luat phap cua Chua, va e con het long vang theo luat o. - Alleluia.

 

Phuc Am: Lc 8, 4-15

"Hat ri trong at tot, la nhng ngi gi lay li va nh kien nhan, ho sinh c hoa trai".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Luca.

Khi ay, co ong dan chung tu hop lai, va ngi ta t cac th tran en cung Chua Giesu. Ngi dung du ngon ma noi rang: "Ngi gieo hat giong ra i gieo hat giong mnh. Va ang khi gieo, co hat ri xuong ben ve ng, b ngi ta cha ap va chim tri en an i. Hat khac ri tren a soi, va moc len lien heo i, v khong co at am. Hat khac ri vao bui gai, va gai goc cung moc len, bop nghet no. Hat khac ri vao at tot, a moc len va ket qua gap tram".

Khi noi nhng li o, Ngi keu len rang: "Ai co tai e nghe th hay nghe!". Bay gi cac mon e hoi Ngi du ngon o y ngha the nao. Ngi noi rang: "Phan cac con, th cho cac con biet nhng mau nhiem Nc Thien Chua; oi vi ngi khac, th dung du ngon, e chung xem ma khong thay, nghe ma khong hieu. Du ngon o co ngha the nay: Hat giong la li Thien Chua. Nhng hat ri ben ve ng, tc la nhng ngi a nghe, nhng roi quy ti va cp li khoi long ho, keo ho tin ma c cu o. Nhng hat ri tren a soi la nhng ngi, khi nghe th vui ve on nhan li Chua, nhng ho khong am re, ho ch tin tng nhat thi, va khi en gi th thach, th thao lui. Hat ri vao bui gai, la nhng ngi a nghe, nhng khi i ng, nhng moi lo ngh, s giau co va thu vui cua i song bop nghet va ho khong sinh hoa ket qua. Con nh hat ri trong at tot, la nhng ngi nghe li vi tam long tot lanh va thien hao, ho gi lay va nh kien nhan, ho sinh c hoa trai".

o la li Chua.

 

Suy Niem:

Bai du ngon hom nay noi en bon mau ngi, bon thai o oi vi Li Hang Song. Bai Phuc Am a c c Giesu cat ngha that ro rang, mach lac nh mot tam gng cho ta soi thay ro con ngi mnh. Toi a co thai o nao trc Li Chua? Toi la loai ngi nao?

Ben canh o, bai du ngon con he m cho ta tnh chat lac quan: Du cho ch mot t hat giong ri vao at tot, nhng cung a c mua gat d ay. ay la mot bai hoc va khuyen nhu va khuyen cao. Manh at co the tot co the xau, nhng viec on nhan Li Chua oi buoc ngi nghe phai lang nghe vi tam hon lanh thanh va trung thc.

 

Cau Nguyen:

Lay Chua Giesu, c g cuoc i moi chung con cung nh manh at tot, e Li Ngai gieo vao cung c m bong, ket trai ni tam hon chung con. Xin ng e nhng lo au tran the, nhng an chi sa oa bao phu i chung con nh nhng hat giong ri vao bui gai b chet ngat. Nhng xin cho chung con biet cam nghiem Li Chua, e Li sinh soi trong tam hon chung con. Va t nhng hoa trai o lam cho danh Thanh Chua c lan toa khap ni. Amen.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page