Li Chua Trong Gi Kinh Gia nh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 24 Quanh Nam Nam A

 

Bai oc I: Hc 27, 33 - 28, 9

"Hay tha th cho ke lam hai ngi, th khi ngi cau nguyen, ngi se c tha".

Trch sach Huan Ca.

Thnh no va gian d, ca hai eu ang ghe tm, ngi co toi eu mac ca hai. Ai muon bao thu, se b Chua bao thu, va Chua nghiem tr toi loi no. Ngi hay tha th cho ke lam hai ngi, th khi ngi cau nguyen, ngi se c tha. Ngi nay tch long gian ghet ngi kia, ma dam xin Chua cu cha sao? No chang thng xot ngi ong loai vi no, ma con cau xin tha th toi loi no lam sao? No la xac tht ma tch long thnh no, th dam xin Chua tha th lam sao? Ai se khan cau cho toi ac no?

Ngi hay nh en ieu sau het, va cham dt han thu: hay nh en s h nat va s chet, hay trung thanh vi cac gii ran. Hay nh knh s Thien Chua, va ng gian ghet ke khac. Hay nh en giao c cua ang Toi Cao, va hay bo qua s lam loi cua ke khac.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

ap: Chua la ang t bi va hay thng xot, cham bat bnh va het sc khoan nhan (c. 8).

Xng: 1) Linh hon toi i, hay chuc tung Chua, toan the con ngi toi, hay chuc tung thanh danh Ngi. Linh hon toi i, hay chuc tung Chua, va ch kha quen moi an hue cua Ngi. - ap.

2) Ngi a th tha cho moi ieu sai loi, va cha ngi khoi moi tat nguyen. Ngi chuoc mang ngi khoi cho vong than; Ngi oi au ngi bang mao t bi, an sung. - ap.

3) Ngi khong chap tranh triet e, cung khong i i gi the cam hn. Ngi khong x vi chung toi nh chung toi ac toi, va khong tra ua theo ieu oan trai chung toi. - ap.

4) Nhng cung nh tri xanh cao vt tren trai at, long nhan hau Ngi con sieu viet hn the tren ke knh s Ngi. Cung nh t ong sang tay xa vi vi, Ngi a nem toi loi xa khoi chung toi. - ap.

 

Bai oc II: Rm 14, 7-9

"Du chung ta song hay chet, chung ta eu thuoc ve Chua".

Trch th Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Roma.

Anh em than men, khong ai trong anh em c song cho mnh, va cung khong ai chet cho mnh. V neu chung ta song, la song cho Chua; neu chung ta chet, la chet cho Chua. Vay, du song hay chet, chung ta eu thuoc ve Chua. V le ay, neu c Kito a chet va song lai, la e cai tr ke song va ke chet.

o la li Chua.

 

Alleluia: Ga 6, 64b va 69b

Alleluia, alleluia! - Lay Chua, li cua Chua la than tr va la s song, Chua co li ban s song i i. - Alleluia.

 

Phuc Am: Mt 18, 21-35

"Thay khong bao con phai tha en bay lan, nhng en bay mi lan bay".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Mattheu.

Khi ay, Phero en tha cung Chua Giesu rang: "Lay Thay, khi anh em xuc pham en con, con phai tha th cho ho may lan. Co phai en bay lan khong?" Chua Giesu ap: "Thay khong bao con phai tha en bay lan, nhng en bay mi lan bay.

"Ve van e nay, th Nc Tri cung giong nh ong vua kia muon tnh so vi cac ay t. Trc het, ngi ta dan en vua mot ngi mac n mi ngan nen bac. Ngi nay khong co g tra, nen chu ra lenh ban y, v con va tat ca tai san cua y e tra het n. Ngi ay t lien sap mnh di chan chu va van ln rang: "Xin vui long cho toi khat mot ky han va toi se tra cho ngai tat ca". Ngi chu ong long thng, tra t do va tha n cho y.

"Khi ra ve, ten ay t gap mot ngi ban mac n y mot tram bac: Y tom lay, bop co ma noi rang: "Hay tra n cho ta". Bay gi ngi ban sap mnh di chan va van ln rang: "Xin vui long cho toi khat mot ky han, toi se tra het n cho anh". Y khong nghe, bat ngi ban tong giam vao nguc, cho en khi tra n xong.

"Cac ban y chng kien canh tng o, rat kho tam, ho lien i thuat vi chu tat ca cau truyen. Bay gi chu oi y en vao bao rang: "Ten ay t oc ac kia, ta a tha het n cho ngi, v ngi a van xin ta; con ngi, sao ngi khong chu thng ban ngi nh ta a thng ngi?" Chu noi gian, trao y cho ly hnh hanh ha, cho en khi tra het n.

"Vay Cha Ta tren tri cung x vi cac con ung nh the, neu moi ngi trong cac con khong het long tha th cho anh em mnh".

o la li Chua.

 

Suy Niem:

Thien Chua luon yeu thng chung ta va san sang tha th moi loi lam cua chung ta. Ngai giong nh ong chu ay long bao dung. Con chung ta la anh em ban hu v nhau. Loi cua anh em oi vi ta khong la g so sanh toi loi cua chung ta oi vi Thien Chua. The ma nhieu khi chung ta oi x vi anh em nh ten ay t bat lng kia. Chung ta that vo phuc va ang nguyen rua biet bao.

 

Cau Nguyen:

Lay Chua, xin ban cho chung con mot niem tin vng manh vao long khoan dung cua Thien Chua, e chung con dam en vi Chua moi khi yeu uoi loi lam. Xin cho chung con mot trai tim yeu thng quang ai, e chung con san sang tha th cho anh ch em chung con nh chnh Chua yeu thng tha th cho chung con. Amen.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page