Li Chua Trong Gi Kinh Gia nh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Nam sau Chua Nhat 23 Quanh Nam

 

Bai oc I: (Nam I) Cl 3, 12-17

"Anh em hay co c yeu thng, o la day rang buoc ieu toan thien".

Trch th Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Coloxe.

Anh em than men, nh nhng ngi c chon cua Thien Chua, nhng ngi thanh thien va c yeu thng, anh em hay mac lay nhng tam tnh t bi, nhan hau, khiem cung, on hoa, nhan nai, chu ng lan nhau, va hay tha th cho nhau, neu ngi nay co chuyen phai oan trach ngi kia. Nh Chua a tha th cho anh em, anh em cung hay tha th cho nhau. Va tren het moi s, anh em hay co c yeu thng, o la day rang buoc ieu toan thien.

Nguyen cho bnh an cua Chua Kito lam chu trong long anh em, s bnh an ma anh em a c keu goi ti e lam nen mot than the. Anh em hay cam ta Thien Chua. Nguyen cho li Chua Kito c ngu doi dao trong anh em.

Vi tat ca s khon ngoan, anh em hay hoc hoi va nhu bao lan nhau. Hay dung nhng bai thanh vnh, thanh thi va thanh ca cua Than kh, cung vi long tri an, e hat mng Thien Chua trong long anh em. Va tat ca nhng g anh em lam, trong li noi cung nh trong hanh ong, tat ca moi chuyen, anh em hay lam v danh Chua Giesu Kito, nh Ngi ma ta n Thien Chua Cha.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 150, 1-2. 3-4. 5-6

ap: Pham vat chi co hi th, hay ngi khen Thien Chua (c. 6).

Xng: 1) Hay ngi khen Chua trong thanh ai cua Chua, ngi khen Chua ni thanh khong cao ca cua Ngi. Hay ngi khen Ngi v nhng ky cong v ai, ngi khen Ngi bi s Ngi tuyet oi oai nghiem. - ap.

2) Hay ngi khen Chua vi tieng ken ram ro, ngi khen Ngi vi cay an sat, an cam, hay ngi khen Ngi vi trong rung va ca vu, ngi khen Ngi vi t an, vi ong tieu. - ap.

3) Hay ngi khen Ngi vi am vang nao bat, ngi khen Ngi vi tieng ren r ma-la. Pham vat chi co hi th, hay ngi khen Thien Chua. - ap.

 

* * *

 

Bai oc I: (Nam II) 1 Cr 8, 1b-7, 11-13

"Anh em lam ton thng lng tam yeu uoi cua ho, la anh em pham en c Kito".

Trch th th nhat cua Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Corinto.

Anh em than men, s thong thai lam cho ngi ta ra kieu cang, con long yeu thng th xay dng. Neu ai tng mnh biet ieu g, th ke ay cha biet mnh phai biet ung cach. Nhng neu ai yeu men Thien Chua, th ke ay c Thien Chua nhan biet. Con ve o an a cung te cho cac ngau tng, chung ta biet ngau tng the nay la h vo, va chang co Chua nao khac ngoai mot Thien Chua. V chng, du tren tri di at, co nhng v c ngi ta goi la than, (that ra ngi ta cho rang co nhieu than nhieu chua), nhng oi vi chung toi, ch co mot Thien Chua la Cha, bi Ngi ma moi s eu co va chung ta phai quy ve Ngi. Va co mot Chua la c Giesu Kito, nh Ngi ma co moi s, va cung nh chnh Ngi ma co chung ta. Nhng khong phai moi ngi eu co s thong biet, v cho en nay, con co t ke gi thoi quen th ngau than, nen ho an cua cung te cho ngau tng, va lng tam ho von yeu uoi, nen ra nh nhp.

Va tai s thong biet cua ngi, ma ngi anh em yeu uoi phai h i, ngi anh em ma c Kito a chet cho. Va lam ton thng lng tam yeu uoi cua ho, la anh em pham en c Kito. V the, neu thc an lam cho ngi anh em toi vap pham, th toi se khong an tht cho ti muon i, keo lam cho ngi anh em toi vap pham.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 138, 1-3. 13-14ab. 23-24

ap: Lay Chua, xin hng dan con trong ng loi i i (c. 24b).

Xng: 1) Lay Chua, Ngai tham do va biet ro con, Ngai biet con luc con ngoi, khi con ng. Ngai hieu thau t tng con t ang xa. Khi con bc i hay nam ngh, Ngai thay het; Ngai e y ti moi ng loi cua con. - ap.

2) Chnh Ngai a nan ra than tang con, a det ra con trong long than mau. Con ngi khen Ngai a tao nen con la lung nh the, v cong cuoc cua Ngai thc dieu huyen. - ap.

3) Lay Chua, xin do xet con va nhan biet long con; xin th thach con va biet to t tng con. Xin Chua nhn coi hoac gia con i ng bat chnh, va xin hng dan con trong ng loi i i. - ap.

 

* * *

 

Alleluia: 2 Cr 5, 19

Alleluia, alleluia! - Thien Chua trong c Kito a giai hoa the gian vi Ngi, va a at li giai hoa tren moi mieng chung toi. - Alleluia.

 

Phuc Am: Lc 6, 27-38

"Cac con hay to long thng xot nh Cha cac con hay thng xot".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Luca.

Khi ay, Chua Giesu phan cung cac mon e rang: "Thay bao cac con ang nghe Thay ay: Cac con hay yeu ke thu, hay lam n cho nhng ke ghet mnh, hay chuc phuc cho nhng ke nguyen rua mnh, hay cau nguyen cho nhng ke vu khong mnh. Ai va con ma ben nay, th a ca ma ben kia; ai lot ao ngoai cua con, th con cung ng can no lay ao trong. Ai xin, th con hay cho, va ai lay g cua con, th ng oi lai.

Cac con muon ngi ta lam ieu g cho cac con, th hay lam cho ngi ta nh vay. Neu cac con yeu nhng ke yeu cac con, th con an ngha g na? V ca nhng ngi toi loi cung yeu nhng ai yeu ho. Va neu cac con lam n cho nhng ke lam n cho cac con, th con an ngha g? Ca nhng ngi toi loi cung lam nh vay. Va neu cac con cho ai vay mn ma trong ngi ta tra lai, th con an ngha g? Ca nhng ngi toi loi cung cho nhng ke toi loi vay mn e roi c tra lai song phang.

Vay cac con hay yeu ke thu, hay lam n va cho vay mn ma khong trong bao en. Phan thng cua cac con bay gi se ln lao, va cac con se la con cai ang Toi Cao, v Ngi nhan hau vi nhng ke boi bac va nhng ke gian ac.

Vay cac con hay nhan t nh Cha cac con la ang nhan t. ng xet oan, th cac con se khoi b xet oan; ng ket an, th cac con khoi b ket an. Hay tha th, th cac con se c th tha. Hay cho, th se cho lai cac con; ngi ta se lay au hao hang, a dan, a lac va ay tran ma o vao vat ao cac con. V cac con ong au nao, th cung se c ong tra lai bang au ay".

o la li Chua.

 

Suy Niem:

c Giesu a day chung ta ve long yeu thng vo v li, tha th vo ieu kien va khong xet oan ngi khac. Tren thap gia, Chua Giesu xin c Chua Cha tha toi cho nhng ke giet mnh. o la nhng viec thng trai vi tnh t nhien cua con ngi. Nhng c Giesu a vt thang va muon chung ta i tren con ng cua Ngai la thng, va yeu thng ti cung.

 

Cau Nguyen:

Lay Chua Giesu, vi con ngi ay ch ky va hep hoi cua chung con, chung con thay thi hanh nhng ieu Chua day th nh ke kh khao oi vi ngi i, nen chung con cam thay khong vui long. Xin cho chung con biet nhn vao mau gng khon ngoan ch thc cua chnh Chua. Chua a tr nen nh o chuc d ch v yeu thng. Nhn gng Chua va nghe li Chua day. Xin cho chung con biet chon phan khon ngoan ch thc la song nh Chua va lam theo Chua. Tr nen giong Chua, chac chan chung con se c on nhan hanh phuc vnh cu. Amen.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page