Li Chua Trong Gi Kinh Gia nh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 23 Quanh Nam Nam A

 

Bai oc I: Ed 33, 7-9

"Neu ngi khong chu noi cho ke gian ac, th Ta oi mau no bi tay ngi".

Trch sach Tien tri Edekiel.

ay Chua phan: "Hi con ngi, Ta a lam cho ngi tr nen ngi lnh canh nha Israel: vay khi nghe li mieng Ta noi, ngi hay loan bao cho chung thay Ta. Khi Ta phan cung ke gian ac rang: "Hi ke gian ac, mi se phai chet"; neu ngi khong chu noi e ke gian ac bo ng loi mnh, th chnh ke gian ac se chet trong s gian ac cua no, nhng Ta oi mau no bi tay ngi. Con khi ngi loan bao cho ke gian ac bo ng loi no, neu no khong chu bo ng loi no, th no se chet trong s gian ac cua no, nhng ngi cu c mang song ngi".

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9

ap: c chi hom nay cac ban nghe tieng Ngi: "Cac ngi ng cng long" (x. c. 8).

Xng: 1) Hay ti, chung ta hay reo mng Chua, hay hoan ho a Tang cu o cua ta! Hay ra trc thien nhan vi li ca ngi, chung ta hay xng ca e hoan ho Ngi! - ap.

2) Hay tien lien, cuc cung bai va sup lay, hay quy goi trc nhan Chua, ang tao thanh ta. V chnh Ngi la Thien Chua cua ta, va ta la dan Ngi chan dan, la oan chien thuoc tay Ngi. - ap.

3) c chi hom nay cac ban nghe tieng Ngi: ng cng long nh Meriba, nh hom Massa trong khu rng vang, ni ma cha ong cac ngi a th thach Ta, ho a th Ta mac dau a thay cong cuoc cua Ta. - ap.

 

Bai oc II: Rm 13, 8-10

"Yeu thng la chu toan ca le luat".

Trch th Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Roma.

Anh em than men, anh em ch mac n ai ngoai viec phai yeu men nhau. V ai yeu ngi, th a gi tron le luat. o la: "Ch ngoai tnh; ch giet ngi; ch trom cap; ch lam chng gian; ch me tham", va neu co ieu luat nao khac, th cung tom lai trong li nay la: "Ngi hay yeu men ke khac nh chnh mnh". Long yeu thng khong lam hai ke khac. Vay yeu thng la chu toan ca le luat.

o la li Chua.

 

Alleluia: Ga 15, 15b

Alleluia, alleluia! - Chua phan: "Thay goi cac con la ban hu, v tat ca nhng g Thay a nghe biet ni Cha Thay, th Thay a cho cac con biet". - Alleluia.

 

Phuc Am: Mt 18, 15-20

"Neu no nghe ngi, th ngi a li c ngi anh em".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Mattheu.

Khi ay, Chua Giesu phan cung cac mon e rang: "Neu anh em ngi loi pham, hay i sa day no, rieng ngi va no thoi. Neu no nghe ngi, th ngi a li c ngi anh em. Neu no khong nghe li ngi, hay em theo mot hoac hai ngi na, e moi viec c giai quyet nh li hai hoac ba nhan chng. Neu no khong nghe ho, hay trnh vi cong oan. Va neu no cung khong nghe cong oan, ngi hay ke no nh ngi ngoai giao va nh ngi thu thue.

"Thay bao that cac con, nhng g cac con cam buoc di at th tren tri cung cam buoc, va nhng g cac con thao g di at, th tren tri cung thao g.

"Thay lai bao cac con, neu hai ngi trong cac con, di at, ma hiep li cau xin bat c ieu g, th Cha Thay, ang ng tren tri, se ban cho ho ieu o. V au co hai hoac ba ngi tu hop nhan danh Thay, th Thay gia nhng ngi ay".

o la li Chua.

 

Suy Niem:

Viec sa loi at nen tang tren c ai, nham cu van va xay dng hn la e trng phat. V the, Chua muon phng thc phai c s dung nham a toi nhan tr ve vi Thien Chua. o chnh la tnh yeu ch thc, la s hiep thong ma Chua muon ni moi ngi chung ta.

 

Cau Nguyen:

Lay Chua Giesu, xin day chung con biet bao dung vi anh ch em khi ho co loi vi chung con. Xin cho chung con biet dung tnh thng e cam hoa. trong y thc: moi ngi chung con eu la toi nhan, xin cho chung con biet cam thong va yeu thng nh Chua a yeu thng chung con, e giup anh ch em chung con song tot hn. Con khi chung con trot loi lam, xin cho chung con can am chay en vi Chua, en vi anh em e xin n tha th. Amen.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page