Li Chua Trong Gi Kinh Gia nh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Ba sau Chua Nhat 22 Quanh Nam

 

Bai oc I: (Nam I) 1 Tx 5, 1-6. 9-11

"Ngi a chet v chung ta, e chung ta cung c song vi Ngi".

Trch th th nhat cua Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Thexalonica.

Anh em than men, ve thi nao va luc nao, anh em khong can chung toi viet cho anh em. V chnh anh em a biet ro ngay Chua se en nh ke trom trong em toi. Khi ngi ta noi rang: "Yen on va an toan", th chnh luc o, tai hoa thnh lnh giang xuong tren ho, nh cn au n xay en cho ngi mang thai va ho khong sao thoat khoi. Phan anh em, hi anh em than men, anh em khong con toi tam, en noi ngay o bat cht anh em nh ke trom, v tat ca anh em la con cai s sang, con cai ban ngay; chung ta khong thuoc ve ban em va toi tam. Vay chung ta ng me ngu nh nhng ngi khac, nhng hay tnh thc va ieu o.

V Thien Chua khong at e chung ta phai chu cn thnh no, nhng la e chung ta chiem lanh n cu o nh c Giesu Kito, Chua chung ta, ang a chet v chung ta, e du thc hay ngu, chung ta c cung song vi Ngi. Bi ay, anh em hay an ui nhau, hay lo xay dng cho nhau, nh anh em van thng lam.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 26, 1. 4. 13-14

ap: Toi tin rang toi se c nhn xem nhng n lanh cua Chua trong coi nhan sinh (c. 13).

Xng: 1) Chua la s sang, la ang cu o, toi s chi ai? Chua la ang phu tr i toi, toi s g ai? - ap.

2) Co mot ieu toi xin Chua, mot ieu toi kiem tm, o la toi c c ngu trong nha Chua suot i toi, hau vui hng s em em cua Chua, va chiem ngng thanh ien cua Ngi. - ap.

3) Toi tin rang toi se c nhn xem nhng n lanh cua Chua trong coi nhan sinh. Hay ch i Chua, hay song can trng, hay phan khi tam hon va ch i Chua! - ap.

 

* * *

 

Bai oc I: (Nam II) 1 Cr 2, 10b-16

"Con ngi xac tht khong hieu c nhng s thuoc ve Thanh Than cua Thien Chua, con con ngi thieng lieng oan xet c moi s".

Trch th th nhat cua Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Corinto.

Anh em than men, Thanh Than thau suot moi s, ca nhng ieu tham sau cua Thien Chua. V ai trong loai ngi biet c nhng s thuoc ve con ngi, neu khong phai la than tr cua con ngi trong ngi ay? Cung vay, khong ai biet c nhng s thuoc ve Thien Chua, neu khong phai la Thanh Than cua Thien Chua? Phan chung ta, chung ta a khong nhan lanh tinh than the tuc, nhng nhan lanh Thanh Than bi Thien Chua, e chung ta nhan biet nhng s Thien Chua a ban cho chung ta. Nhng ieu o, chung toi giang day khong phai bang nhng li khon ngoan cua loai ngi, nhng bang giao ly cua Thanh Than, giai bay nhng ieu thieng lieng cho nhng ngi thieng lieng. Con ngi xac tht khong hieu c nhng s thuoc ve Thanh Than cua Thien Chua, bi no cho la ien ro va khong the hieu biet c, v ieu o phai c xet oan theo cach thieng lieng. Con con ngi thieng lieng oan xet c moi s, va ke ay khong b ai oan xet. V nao ai biet c t tng cua Chua, e day do Ngi? Nhng phan chung ta, chung ta co t tng cua c Kito.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 144, 8-9. 10-11. 12-13ab. 13cd-14

ap: Chua cong minh trong moi ng loi (c. 17a).

Xng: 1) Chua nhan ai va t bi, cham bat bnh va giau an sung. Chua hao tam vi het moi loai, va t bi vi moi cong cuoc cua Chua. - ap.

2) Lay Chua, moi cong cuoc cua Chua hay ca ngi Chua, va cac thanh nhan cua Ngai hay chuc tung Ngai. Thien ha hay noi len vinh quang nc Chua, va hay e cao quyen nang cua Ngai. - ap.

3) e con cai loai ngi nhan biet quyen nang, va vinh quang cao ca nc Chua. Nc Ngai la nc vnh cu muon i, chu quyen Ngai ton tai qua muon the he. - ap.

4) Chua trung thanh trong moi li Ngai phan, va thanh thien trong moi viec Ngai lam. Chua nang het thay nhng ai sa nga, va cho moi ke khom lng ng thang len. - ap.

 

* * *

 

Alleluia: 1 Ga 2, 5

Alleluia, alleluia! - Ai gi li Chua Kito, th qua that tnh yeu cua Thien Chua a tuyet hao ni ngi ay. - Alleluia.

 

Phuc Am: Lc 4, 31-37

"Toi biet Ngai la ai roi, la ang Thanh cua Thien Chua".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Luca.

Khi ay, Chua Giesu xuong thanh Capharnaum, x Galilea, va o Ngi giang day ho trong cac ngay Sabbat. Ngi ta b ng ve giao ly cua Ngi, v li giang day cua Ngi co uy quyen. Bay gi trong hoi ng, co mot ngi b quy o ue am, thet to len rang: "Hi Giesu Nadaret, gia chung toi va Ngai co chuyen chi au? Ngai en tieu diet chung toi sao? Toi biet Ngai la ai roi, la ang Thanh cua Thien Chua". Nhng Chua Giesu trach mang no rang: "Hay cam i va ra khoi ngi nay". Va quy vat nga ngi o gia hoi ng va xuat khoi no, ma khong lam hai g no. Moi ngi kinh hai va bao nhau rang: "Li g ma la lung vay? V Ngi dung quyen nang ma ra lenh cho cac than o ue, va chung phai xuat ra". Danh tieng Ngi on ra khap ni trong x.

o la li Chua.

 

Suy Niem:

Bai Tin Mng hom nay, thanh Luca nham gii thieu cho chung ta sc thu hut va uy quyen cua Li c Giesu. Trc li giang day cua c Giesu, dan chung kinh ngac, la lung ve giao huan khac thng cua Ngai. Cung chnh t li Ngai co sc manh khien than o ue phai nhao xuong va ra khoi benh nhan. V c Giesu la Thien Chua nen li cua Ngai co sc cam hoa phi thng.

 

Cau Nguyen:

Lay Chua Giesu, li Chua a em lai s phan khi knh phuc oi vi dan chung xa. Li Chua khien than o ue phai khiep s va voi vang xuat khoi con benh.

Li Chua hom nay van tiep tuc em sc manh cho Giao Hoi, hoan cai cac tam hon lam lac, ch ng dan loi cho nhng ngi thien tam. Xin cho chung con biet ci m tam hon on nhan Li Hang Song, e sinh lc cua Chua luon tuon tran trong chung con. Amen.

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page