Li Chua Trong Gi Kinh Gia nh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Nam sau Chua Nhat 21 Quanh Nam

 

Bai oc I: (Nam I) 1 Tx 3, 7-13

"Xin Chua ban cho anh em long yeu thng nhau va yeu thng moi ngi".

Trch th th nhat cua Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Thexalonica.

Anh em than men, v c tin anh em, chung toi c an ui ni anh em trong moi noi quan bach va gian truan, hien gi chung toi cam thay c song, v thay anh em ng vng trong Chua. Vay chung toi phai cam ta n Chua the nao thay cho anh em, v noi vui mng chung toi c hng trc mat Thien Chua chung ta nh anh em. em ngay chung toi gia tang li cau nguyen, e c gap mat anh em lai va bo tuc nhng g thieu sot trong c tin cua anh em. Xin chnh Thien Chua la Cha chung ta, va c Giesu Kito, Chua chung ta, dan ang a chung toi ti anh em. Ve phan anh em, xin Chua ban cho anh em c gia tang va doi dao long yeu thng nhau va yeu thng moi ngi, nh chnh chung toi yeu thng anh em: e lam cho long anh em nen vng vang trong s thanh thien, khong con ieu g ang trach trc mat Thien Chua la Cha chung ta, trong ngay c Giesu Kito, Chua chung ta en lam mot cung tat ca cac thanh cua Ngi. Amen.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 89, 3-4. 12-13. 14 va 17

ap: Xin cho chung con sm c no ph an tnh cua Chua, e chung con mng r han hoan (c. 14).

Xng: 1) Thc ngan nam trc thien nhan, ta ho nh ngay hom qua a khuat, nh mot em thc giac cam canh. Chua khien con ngi tr ve bui at, Ngi phan: "Hay tr ve goc, hi con ngi". - ap.

2) Xin day chung con biet em ngay gi, e chung con luyen c long tr khon ngoan. Lay Chua, xin tr lai, ch con e ti bao gi? Xin to long xot thng toi t cua Ngai. - ap.

3) Xin cho chung con sm c no ph an tnh cua Chua, e chung con mng r han hoan tron i song chung con. Xin cho chung con c hng an sung Chua la Thien Chua chung con. S nghiep tay chung con lam ra, xin Ngai cung co; xin Ngai cung co s nghiep tay chung con lam ra. - ap.

 

* * *

 

Bai oc I: (Nam II) 1 Cr 1, 1-9

"Trong moi s, anh em hay nen giau co trong Ngi".

Khi au th th nhat cua Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Corinto.

Phaolo, do thanh y Chua, c keu goi lam Tong o cua Chua Giesu Kito, va Sotene, anh em chung toi, knh chao Hoi Thanh Chua Corinto, nhng ngi c thanh hoa trong Chua Giesu Kito, c keu goi nen thanh, lam mot vi tat ca moi ngi khap ni ang keu cau thanh danh c Giesu Kito, Chua chung ta: Nguyen xin an sung va bnh an cua Thien Chua la Cha chung ta, va cua c Giesu Kito, cung anh em.

Toi hang cam ta Chua thay cho anh em, v n a ban cho anh em trong Chua Giesu Kito. V chng, trong Ngi, anh em c tran ay moi n: n ngon ng va n hieu biet, ung nh Chua Kito a minh chng ni anh em, khien anh em khong con thieu n nao na trong khi mong ch c Giesu Kito, Chua chung ta to mnh ra. Cung chnh Ngi se ban cho anh em ben vng en cung, khong co g ang khien trach trong ngay c Giesu Kito, Chua chung ta ng en. Thien Chua la ang Trung Tn, a keu mi anh em hiep nhat vi Con cua Ngi, la c Giesu Kito, Chua chung ta.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 144, 2-3. 4-5. 6-7

ap: Lay Chua, con se chuc tung danh Chua ti muon i (c. 1b).

Xng: 1) Hang ngay con se chuc tung Chua, va con se khen ngi danh Chua ti muon i, Chua v ai va rat ang ngi khen, s v ai cua Chua khong the o lng c. - ap.

2) The he nay rao giang cho the he kia hay cong viec Chua, va thien ha loan tin quyen nang cua Ngai. Ngi ta noi en vinh quang cao ca oai nghiem, va pho bien nhng ieu ky dieu cua Chua. - ap.

3) Ngi ta noi ti quyen nang trong nhng viec ang s, va ke ra s v ai cua Ngai. Ngi ta ln tieng khen ngi long nhan hau bao la, va han hoan v c cong minh cua Chua. - ap.

 

* * *

 

Alleluia: Cl 3, 16a va 17c

Alleluia, alleluia! - Nguyen cho li Chua Kito c ngu doi dao trong anh em; anh em hay nh c Kito ma ta n Thien Chua Cha. - Alleluia.

 

Phuc Am: Mt 24, 42-51

"Cac con hay san sang".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Mattheu.

Khi ay, Chua Giesu phan cung cac mon e rang: "Cac con hay tnh thc, v khong biet gi nao Chua cac con se en. Nhng cac con phai biet ieu nay, la neu chu nha biet gi nao ke trom en, han ong ta se canh phong, khong e cho ao ngach khoet vach nha mnh. Vay cac con cung phai san sang, v luc cac con khong ng, Con Ngi se en.

"Vay cac con ngh ai la ay t trung tn va khon ngoan ma chu a at len coi soc gia nhan, e c gi ma phan phat lng thc cho ho? Phuc cho ay t ay, khi chu no en thay no ang lam nh vay. Thay bao that cac con, chu se at ngi ay len coi soc tat ca gia san ong. Nhng neu ay t ay xau, ngh trong long rang: "Chu toi ve muon", roi no anh ap cac ban ay t, lai con che chen vi lu say sa: chu ay t ay tr ve vao ngay no khong ng, vao gi no khong biet, ong se xe xac no ra, va cho no chung so phan vi nhng ke gia hnh: o se phai khoc loc nghien rang".

o la li Chua.

 

Suy Niem:

Moi ngi chung ta, tuy theo cong viec va a v eu co trach nhiem phai chu toan. Nh ngi ay t trung thanh vi chu, ho biet cham soc va bao ve tai san cua chu. Chung ta cung co bon phan phai xay dng va lam cho Giao Hoi cua Chua them xinh ep, cu the ni Giao X, trong hoi oan, va trong gia nh chung ta, e chuan b on c Giesu tr lai trong vinh quang.

 

Cau Nguyen:

Lay Chua Giesu, xin giup chung con luon biet chuan b san sang on ch ngay Chua quang lam, bang niem tin vng manh vao Chua, bang tnh yeu xay ap Giao Hoi va song chan hoa vi anh ch em chung con. Ch trong niem tin yeu, pho thac, chung con mi co c s khon ngoan ch thc va an bnh e trnh dien vi Chua trong ngay sau het. Amen.

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page