Li Chua Trong Gi Kinh Gia nh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th T sau Chua Nhat 21 Quanh Nam

 

Bai oc I: (Nam I) 1 Tx 2, 9-13

"Chung toi lam viec ngay em e rao giang Tin Mng gia anh em".

Trch th th nhat cua Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Thexalonica.

Anh em than men, anh em van con nh en cong lao kho nhoc cua chung toi: chung toi phai lam viec ngay em e khoi tr nen ganh nang cho mot ai trong anh em, khi chung toi rao giang Tin Mng cua Thien Chua gia anh em. Chnh anh em la nhan chng va ca Thien Chua cung lam chng: chung toi an thanh thien, cong chnh va khong ang trach ieu g oi vi anh em la nhng ke a tin. Nh anh em biet, chung toi oi x vi moi ngi trong anh em nh cha oi x vi con cai mnh, khi chung toi khuyen ran, khch le va van nai anh em hay an sao cho xng ang vi Thien Chua, ang a keu goi anh em vao hng nc tri va vinh quang cua Ngi.

Bi the, chung toi khong ngng cam ta Thien Chua, v khi anh em nhan lanh li Thien Chua do chung toi rao giang, anh em a nhan lanh li ay khong phai nh li cua ngi pham, ma nh li Thien Chua, va thc s la the, li o hoat ong trong anh em la nhng ke a tin.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 138, 7-8. 9-10. 11-12ab

ap: Lay Chua, Ngai tham do va biet ro con (c. 1a).

Xng: 1) Con i au e xa khuat c than linh cua Chua? Con tron au cho khoi thien nhan Ngai? Neu con leo c len tri, th cung co Ngai ng o; neu con nam di am phu, th ay cung co mat Ngai. - ap.

2) Neu con mn oi canh cua hng ong, va bay en c ngu ni bien cng bien ca, tai ni ay cung ban tay Chua dan dat con, va tay hu Ngai nam gi con. - ap.

3) Neu con noi: "Phai chi s toi tam che phu, va s sang tr thanh em bao quanh con", th oi vi Ngai s toi se khong co toi, va em se sang sua nh ban ngay. - ap.

 

* * *

 

Bai oc I: (Nam II) 2 Tx 3, 6-10. 16-18

"Neu ai khong muon lam viec, th ng co an".

Trch th th hai cua Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Thexalonica.

Anh em than men, nhan danh c Giesu Kito, Chua chung ta, chung toi truyen cho anh em hay lanh xa khoi bat c ngi anh em nao song li bieng, khong theo truyen thong a nhan lanh ni chung toi. V chng, chnh anh em biet phai noi gng chung toi the nao, bi chung toi a khong li bieng luc gia anh em, cung khong an bam cua ai, nhng chung toi lam lung kho nhoc vat va em ngay, e khong tr nen ganh nang cho ngi nao trong anh em. Khong phai chung toi khong co quyen, nhng la e neu gng cho anh em, e anh em bat chc chung toi. Bi v khi chung toi con vi anh em, chung toi a truyen day anh em rang: "Neu ai khong muon lam viec, th ng co an".

Nguyen xin Chua bnh an ban cho anh em c bnh an luon mai trong moi ni. Xin Chua cung tat ca anh em. Chnh tay Phaolo nay viet li chao anh em: o la dau rieng trong cac th toi gi: Toi viet nh vay o. Nguyen chuc an sung cua Chua chung ta, la c Giesu Kito, cung tat ca anh em! Amen.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 127, 1-2. 4-5

ap: Phuc thay nhng ban nao ton s Thien Chua (c. 1a).

Xng: 1) Phuc thay nhng ban nao ton s Thien Chua, ban nao an theo ng loi cua Ngi. Cong qua tay ban lam ra ban an hng, ban c hanh phuc va se gap may. - ap.

2) Nguyen xin Thien Chua t Sion chuc phuc cho ban, e ban nhn thay canh thnh at cua Gierusalem, het moi ngay trong i song cua ban, va e ban nhn thay lu chau an con. - ap.

 

* * *

 

Alleluia: Pl 2, 15-16

Alleluia, alleluia! - Anh em hay tch tr li ban s song, anh em hay chieu sang nh nhng v sao gia the gian. - Alleluia.

 

Phuc Am: Mt 23, 27-32

"Cac ngi la con chau nhng ke a giet cac tien tri".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Mattheu.

Khi ay, Chua Giesu phan rang: "Khon cho cac ngi, hi nhng luat s va biet phai gia hnh: v cac ngi giong nh mo ma to voi, ben ngoai co ve tot ep, nhng ben trong ay xng ke chet va moi th d nhp. Cac ngi cung the, ben ngoai, cac ngi co ve la ngi cong chnh, nhng ben trong, cac ngi ay s gia hnh va gian ac. Khon cho cac ngi, hi nhng luat s va biet phai gia hnh, cac ngi xay ap phan mo cac tien tri, trang hoang mo ma nhng ngi cong chnh, va cac ngi noi rang: "Neu chung toi song thi cha ong chung toi, at chung toi khong thong ong vi cac ngai trong viec o mau cac tien tri". V the, cac ngi t chng thc cac ngi la con chau nhng ke a giet cac tien tri. Vay cac ngi c ong cho ay au cua cha ong cac ngi".

o la li Chua.

 

Suy Niem:

Nhng loi ao c gia hnh cua cac kinh s va Phariseu a lam c Giesu bc mnh. Ngai goi o la nhng mo ma to voi. That toi nghiep khi ho c co gang to trat cai vo ben ngoai e che dau tam a ben trong. Cang che dau ho cang b c Giesu phat hien va len an gat gao.

Trong cuoc song nhieu khi chung ta cung co gang che ay nhng khuyet iem, loi lam cua mnh; e roi lai an tam tiep tuc pham nhng loi lam khac. Nhng vi Chua, Ngai thau suot tam hon chung ta.

 

Cau Nguyen:

Lay Chua Giesu, xin soi sang va thc tnh chung con. e chung con nhan ra nhng yeu uoi va sai lam cua ban than. Chung con biet quay ve vi Chua. Xin Chua luyen cho chung con mot lng tam trong sang va nhay ben. e khong bao gi chung con lam ng trc lam loi cua mnh. Nhng biet thang than nhn nhan va mau man sa oi. Ch khi nao chung con dam song chan thanh, chung con mi c Chua chuc phuc cho chung con. Amen.

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page