Li Chua Trong Gi Kinh Gia nh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Ba sau Chua Nhat 21 Quanh Nam

 

Bai oc I: (Nam I) 1 Tx 2, 1-8

"Chung toi rat vui long trao pho anh em, khong nhng Tin Mng cua Thien Chua, ma con ca mang song chung toi na".

Trch th th nhat cua Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Thexalonica.

Anh em than men, chnh anh em cung biet rang s chung toi en vi anh em khong phai la luong cong; nhng du khi trc chung toi phai khon kho, s nhuc tai thanh Philipphe, nh anh em a biet, chung toi van cay trong vao Thien Chua chung ta ma chuyen lo rao giang Tin Mng cua Thien Chua cho anh em. V chng chung toi khong khuyen day nhng ieu sai lam, nhng ieu o ue, nhng ieu gian doi, nhng nh chung toi a c Thien Chua th thach e anh em c tin theo Tin Mng the nao, th chung toi giang day ma khong muon lam ep long ngi i, nhng muon lam ep long Thien Chua, ang th thach tam long chung toi nh vay.

Bi v chung toi khong bao gi noi li dua nnh, nh anh em biet, va cung khong tm dp truc li, nh Thien Chua chng giam: chung toi khong cau vinh ni loai ngi, dau vi anh em hay vi ai khac, du chung toi co the lam phien ha anh em, vi danh ngha la Tong o cua c Kito, nhng chung toi a tr thanh nh nhng ke be mon gia anh em. Nh ngi vu nuoi nang niu con cai mnh the nao, th chung toi yeu thng anh em en noi chung toi rat vui long trao pho cho anh em, khong nhng Tin Mng cua Thien Chua, ma con ca mang song chung toi na: v anh em a nen thiet ngha vi chung toi.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 138, 1-3. 4-6

ap: Lay Chua, Ngai tham do va biet ro con (c. 1a).

Xng: 1) Lay Chua, Ngai tham do va biet ro con. Ngai biet con, luc con ngoi khi con ng; Ngai hieu thau t tng con t ang xa, khi con bc i hay nam ngh, Ngai thay het, Ngai e y ti moi ng loi cua con. - ap.

2) Khi li noi cha len ti au li, th ka, lay Chua, Ngai a biet ca roi; sau lng hay trc mat, Chua bao boc than con, va tren mnh con, Chua at tay. oi vi con s thong minh nay qua huyen dieu, qua cao xa, con thc khong the hieu ra. - ap.

 

* * *

 

Bai oc I: (Nam II) 2 Tx 2, 1-3a. 13-16

"Anh em hay nam gi truyen thong anh em a hoc biet".

Trch th th hai cua Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Thexalonica.

Anh em than men, nhan v s c Giesu Kito, Chua chung ta se en, va s tap hop cua chung ta trong Ngi, chung toi nai xin anh em ch voi thay long oi da, ch kinh hai v linh ng, li giang hay th t nao, dng nh cua chung toi gi ti loan bao ngay Chua gan en. ng e ai la doi anh em cach nao.

Thien Chua a dung Tin Mng cua chung toi ma keu mi anh em en lanh nhan vinh quang cua Chua chung ta, la c Giesu Kito. Anh em than men, v vay anh em hay ng vng, hay nam gi truyen thong anh em a hoc biet hoac bang li giang day, hoac bang th t chung toi a viet. Nguyen xin c Giesu Kito, Chua chung ta, va Thien Chua la Cha chung ta, ang a thng yeu chung ta va dung an sung cua Ngi ma ban cho chung ta s an ui i i va long cay trong tot lanh, xin Ngi khuyen bao va lam cho long anh em ben vng trong moi viec lam va li noi tot lanh.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 95, 10. 11-12a. 12b-13

ap: Chua ng ti cai quan a cau (c. 13ab).

Xng: 1) Hay cong bo gia ch dan rang Thien Chua ng tr. Ngi gi vng a cau cho no khoi lung lay, Ngi cai quan ch dan theo ng oan chnh. - ap.

2) Tri xanh hay vui mng va a cau hay han hoan, bien khi va muon vat trong o hay reo len, ong noi va muon loai trong o hay mng vui. Cac rng cay hay vui ti hn h. - ap.

3) Trc nhan Thien Chua: v Ngi ng ti, v Ngi ng ti cai quan a cau. Ngi se cai quan a cau cach cong minh va ch dan cach chan thanh. - ap.

 

* * *

 

Alleluia: Ep 1, 17-18

Alleluia, alleluia! - Xin Chua Cha cua c Giesu Kito, Chua chung ta, cho mat tam hon chung ta c sang suot, e chung ta biet the nao la trong cay vao n Ngi keu goi chung ta. - Alleluia.

 

Phuc Am: Mt 23, 23-26

"Phai lam nhng ieu nay, va khong bo cac ieu kia".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Mattheu.

Khi ay, Chua Giesu phan rang: "Khon cho cac ngi, hi nhng luat s va biet phai gia hnh: cac ngi nop thue thap phan ve bac ha, hoi hng va th la, con nhng ieu quan trong hn trong le luat, la c cong bnh, long nhan t va long tin th cac ngi lai bo qua; ang le phai lam nhng ieu nay va khong bo cac ieu kia.

"Hi nhng ke dan ng ui mu, cac ngi gan loc mot con muoi ra, nhng lai nuot trng ca con lac a. Khon cho cac ngi, hi nhng luat s va biet phai gia hnh, v cac ngi ra ben ngoai chen a, nhng ben trong, cac ngi ay gian tham va nh ban. Hi nhng ngi biet phai ui mu, hay ra ben trong chen a trc a, e ben ngoai cung c sach".

o la li Chua.

 

Suy Niem:

c Giesu tiep tuc trach moc nhng ngi kinh s, v ho a tr thanh nhng ngi no le le luat. Ho to ra nhiet tnh vi le luat, nhng thc ra ho chang hieu g tinh than le luat. Ho khong biet rang cot loi cua le luat la cong bang va tnh yeu thng.

Chung ta cung cam thay xau ho ve cuoc song cua chnh mnh. Chung ta cung oc kinh, an chay, ham mnh, i le... nhng lai chang biet quan tam g en anh ch em chung quanh chung ta. Chung ta a khong cam thong, chia se, lai con mau len an, noi xau, loai tr... anh ch em cua chung ta.

 

Cau Nguyen:

Lay Chua Giesu, Chua a khang nh ieu cot yeu trong tam cua le luat la Men Chua Yeu Ngi. Co le ai trong chung con cung biet ieu nay. Nhng chung con a thc hanh nh the nao th moi ngi chung con phai t tra li vi Chua.

Xin cho chung con biet dung li Chua e cat van lng tam luon. Nh o chung con biet song ep long Chua hn va vui long moi ngi hn. Amen.

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page