Li Chua Trong Gi Kinh Gia nh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Hai sau Chua Nhat 21 Quanh Nam

 

Bai oc I: (Nam I) 1 Tx 1, 1-5. 8b-10

"Anh em a t bo ta than tr ve vi Thien Chua, e trong i Con cua Ngi, ang ma Ngi cho song lai".

Khi au th th nhat cua Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Thexalonica.

Phaolo, Silvano va Timotheu knh gi giao oan Thexaloni-ca trong Thien Chua Cha va trong Chua Giesu Kito. Nguyen chuc cho anh em c an sung va bnh an.

Toi hang ta n Thien Chua cho moi ngi anh em; trong khi toi cau nguyen, toi hang nh en anh em khong ngng, toi nh en s nghiep cua long tin, cong viec cua long bac ai, s vng long trong cay cua anh em vao c Giesu Kito, Chua chung ta, trc mat Thien Chua la Cha chung ta.

Hi anh em la nhng ke c Thien Chua yeu men, toi tng biet anh em c Chua tuyen chon, bi v Tin Mng cua chung toi ni anh em, khong phai ch vi li noi ma thoi, ma la vi quyen nang, vi Thanh Than, va vi long xac tn, nh khi chung toi con gia anh em, anh em biet chung toi song the nao v anh em.

Trong moi ni, long tin cua anh em vao Thien Chua a qua ro roi, en noi chung toi khong con noi them lam g na. V ngi ta thuat lai viec chung toi a en vi anh em the nao, va anh em a bo ta than tr ve vi Thien Chua lam sao e phung th Thien Chua hang song va chan that, e trong i Con cua Ngi t tri ma en, (ang ma Ngi a lam cho t coi chet song lai) la c Giesu, ang a giai thoat chung ta khoi cn thnh no sap en.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 149, 1-2. 3-4. 5-6a va 9b

ap: Chua yeu thng dan Ngi (c. 4a).

Xng: 1) Hay ca mng Chua mot bai ca mi, hay vang len li khen ngi trong cong hoi cac tn o. Israel hay mng vui v ang tao tac ban than, con cai Sion hay han hoan v vua cua ho. - ap.

2) Ho hay hoa nhac e ngi khen Ngi, hay hat mng Ngi vi cay an cam, vi trong con: bi v Chua yeu thng dan Ngi, va ban cho ke khiem nhng chien thang ve vang. - ap.

3) Cac tn o hay mng r trong vinh quang, hay hoan h trong nhng ni khu pho. Mieng ho hay reo len li hoan ho Thien Chua. o la vinh quang cho moi tn o cua Chua. - ap.

 

* * *

 

Bai oc I: (Nam II) Tx 1, 1-5. 11b-12

"e danh Chua c vinh hien trong anh em, va anh em c vinh hien trong Ngi".

Khi au th th hai cua Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Thexalonica.

Phaolo, Silvano, va Timotheu knh gi li tham Giao oan Thexalonica trong Thien Chua la Cha chung ta, va trong Chua Giesu Kito. Nguyen xin an sung va bnh an cua Thien Chua la Cha chung ta, va cua Chua Giesu Kito cung anh em. Anh em than men, toi phai luon luon cam ta n Thien Chua v anh em, o la ieu phai le, bi v anh em ngay cang them long tin va het thay anh em eu ay long thng yeu nhau, en noi chnh chung toi cung c hanh dien trong cac giao oan cua Chua, v anh em hang kien nhan va gi long tin trong nhng cn bat b gian truan anh em phai chu. o la dau ch ve s phan xet cong minh cua Thien Chua, e anh em xng ang vao nc Thien Chua, bi anh em phai chu khon kho v nc ay.

Xin Thien Chua chung ta oai thng lam cho anh em nen xng ang n Chua keu goi anh em, va xin Ngi dung quyen phep ma kien toan nhng y nh ngay lanh do long tot cua anh em va cong viec cua long tin anh em, e danh c Giesu Kito, Chua chung ta, c vinh hien trong anh em, va anh em c vinh hien trong Ngi, do an sung cua Thien Chua chung ta, va cua Chua Giesu Kito.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 95, 1-2a. 2b-3. 4-5

ap: Hay tng thuat phep la Chua gia muon dan (c. 3).

Xng: 1) Hay ca mng Chua mot bai ca mi. Hay ca mng Chua i, toan the a cau! Hay ca mng Chua, hay chuc tung danh Ngi. - ap.

2) Ngay ngay hay loan truyen n Ngi cu o. Hay tng thuat vinh quang Chua gia muon dan, va phep la Ngi ni van quoc. - ap.

3) V Thien Chua, Ngi hung v va rat ang ngi khen. Ngi kha uy hn moi bac chua te. V moi chua te cua ch dan la h ao, nhng Thien Chua a tac tao tri xanh. - ap.

 

* * *

 

Alleluia: 2 Cr 5, 19

Alleluia, alleluia! - Thien Chua trong c Kito a giai hoa the gian vi Ngi, va a at li giai hoa tren moi mieng chung toi. - Alleluia.

 

Phuc Am: Mt 23, 13-22

"Khon cho cac ngi, hi nhng ke dan ng ui mu".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Mattheu.

Khi ay, Chua Giesu phan rang: "Khon cho cac ngi, hi nhng luat s va biet phai gia hnh! V cac ngi ong ca nc tri khong cho ngi ta vao: v cac ngi khong vao, ma ke muon vao, cac ngi cung chang e cho vao.

"Khon cho cac ngi, hi nhng luat s va biet phai gia hnh! V cac ngi oc kinh cho dai e nuot tai san cua cac ba goa, bi the, cac ngi se chu phan xet nang hn.

"Khon cho cac ngi, hi nhng luat s va biet phai gia hnh! V cac ngi rao khap bien khi va luc a, e tm cho c mot ngi tong giao, nhng khi a cho ngi o tong giao, cac ngi lam cho no tr thanh con cai hoa nguc gap hai lan cac ngi.

"Khon cho cac ngi, hi nhng ke dan ng ui mu! V cac ngi noi rang: Ai lay en th ma the, th khong co gia tr g, nhng ai lay vang trong en th ma the, th mac li the. Hi ke ngu ngoc va ui mu, ch th vang hay la en th thanh hoa vang, cai nao trong hn? Cac ngi con bao rang: Ai lay ban th ma the, th khong gia tr g, nhng ai lay cua le e tren ban th ma the, th mac li the. Hi nhng ke ui mu, ch th cua le hay la ban th thanh hoa cua le, cai nao trong hn?

"Vay ai lay ban th ma the, th lay ca ban th va moi s e tren ban th ma the. Ke nao lay en th ma the, th lay ca en th va ang ng trong en th ma the. Va ke nao lay tri ma the, th lay ngai toa Thien Chua va ang ng tren ngai toa ay ma the".

o la li Chua.

 

Suy Niem:

c Giesu trach nhng ngi Do Thai va Phariseu, bi v ho la nhng ngi ao c gia. Ho mang danh le luat e bien mnh thanh nhng ngi ban luat, ban n, chiem quyen cua Thien Chua.

Chung ta cung khong khac g Phariseu xa. c tin cua chung ta ch co tren ly thuyet. Loi song ao cua chung ta ch gii han trong Thanh ng. Chung ta co i le, oc kinh, the nhng khi ra khoi nha Thanh ng la chung ta chang con g ca. Chung ta thieu i song bac ai, t quan tam ti anh ch em ngheo kho... Vi nhng hanh ong thieu be sau noi tam cua chung ta, khien anh em ngoai Kito giao khinh thng, anh gia chung ta la me tn, la ao Nha Th va chang co sc thuyet phuc. Nh the chung ta chang dan ho en c vi Chua, ma trai lai lam cho ho xa Chua, xa Giao Hoi.

 

Cau Nguyen:

Lay Chua, chung con xin loi Chua, v bay lau nay chung con a song nh ngi ngoai ao, tham ch nh ke nghch cung Chua. Xin cho chung con mot niem xac tn e chung con i theo con ng cua Chua: Song bac ai yeu thng, ton trong anh ch em. e cuoc song cua chung con tr thanh li loan bao Tin Mng cua Chua gia long i. Amen.

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page