Li Chua Trong Gi Kinh Gia nh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Sau sau Chua Nhat 7 Quanh Nam

 

Bai oc I: (Nam I) Hc 6, 5-17

"Khong g sanh c vi ngi ban trung thanh".

Trch sach Huan Ca.

Li noi ngot ngao gia tang so ban hu va thoa du nhng ke thu; li em du ni ngi hien tang them hoa kh.

Ngi nen co nhieu ban hu, nhng ch nen chon mot trong ngan ngi lam co van.

Neu ngi co c ngi ban hu, hay th thach roi hay nhan, va ng de dang tin tng ngi o. V co th ban hu ch than trong luc van hen va khong trung thanh trong cn khon kho. Co th ban hu sau tr thanh thu ch. Co th ban hu tiet lo nhng chuyen oan thu, tranh chap va ghen tng cua ngi. Co th ban hu ch than luc ban an, gap luc gian truan khong nhn thay bong. Co th ban hu khi c thau nhan se tr thanh bnh ang vi ngi, v t do hanh ong trong nhng ieu thuoc noi bo nha ngi. Neu ngi b ngi ta ha nhuc, han se phan lai ngi, va han se xa tranh mat ngi. Ngi hay xa lanh ke thu va hay e phong vi ban hu.

Ngi ban trung thanh la cho dung than vng chac. Ai gap c ngi ban hu nh the, la gap c kho bau. Khong co g sanh c vi ngi ban trung thanh, khong so lng vang bac nao co the can nang hn long trung tn tot lanh cua ngi ban o. Ngi ban hu trung thanh la lieu thuoc trng sinh bat t. Nhng ai knh s Chua, se gap c ngi ban o. Ai knh s Chua, ngi o cung co tnh ban tot, v ngi ban hu cua ngi o se giong nh ngi o.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 118, 12. 16. 18. 27. 34. 35.

ap: Lay Chua, xin hng dan con vao ng loi ch th Ngai (c. 35a).

Xng: 1) Than lay Chua, Ngai muon phuc c, xin day con cac thanh ch cua Ngai. - ap.

2) Con lay thanh ch Ngai lam hoan lac, va li Ngai day, con chang dam quen. - ap.

3) Xin m rong tam con mat cua con, e quan chiem nhng ieu ky dieu trong luat Chua. - ap.

4) Xin cho con am hieu ng loi huan lenh cua Chua, e con suy gam cac ieu ky dieu cua Ngai. - ap.

5) Xin day con, e con vang theo luat phap Ngai, va e con het long tuan gi luat o. - ap.

6) Xin hng dan con vao ng loi ch th Ngai, v chnh trong ng loi nay con sung sng. - ap.

 

* * *

 

Bai oc I: (Nam II) Gc 5, 9-12

"Ka quan toa a ng trc ca".

Trch th cua Thanh Giacobe Tong o.

Anh em ng keu trach lan nhau, e khoi b len an. Ka quan toa a ng trc ca. Anh em hay hoc gng kien nhan va chu ng trong gian kho cua cac tien tri, la nhng ngi a noi nhan danh Chua. ay chung ta goi nhng ngi a kien nhan au kho la co phuc. Anh em a nghe noi en s kien nhan cua Giop va a thay ket cuoc Chua danh e cho ong, v Chua ay long thng xot va lan man.

Anh em than men, trc het, anh em ng (co) the, dau vien tri, dau vien at hay vien mot hnh (vat g) khac. Li noi anh em phai la: Co rang co, khong rang khong, e anh em khoi b toa an luan phat.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12.

ap: Chua la ang t bi va hay thng xot (c. 8a).

Xng: 1) Linh hon toi i, hay chuc tung Chua, toan the con ngi toi, hay chuc tung thanh danh Ngi. Linh hon toi i, hay chuc tung Chua, va ch kha quen moi an hue cua Ngi. - ap.

2) Ngi a tha th cho moi ieu sai loi, va cha ngi khoi moi tat nguyen. Ngi chuoc mang ngi khoi cho vong than, Ngi oi au ngi bang mao t bi, an sung. - ap.

3) Chua la ang t bi va hay thng xot, cham bat bnh va het sc khoan nhan. Ngi khong chap tranh triet e, cung khong i i gi the cam hn. - ap.

4) Nhng cung nh tri xanh cao vt tren at, long nhan Ngi con sieu viet hn the tren ke knh s Ngi. Cung nh t ong sang tay xa vi vi, Ngi a nem toi loi xa khoi chung ta. - ap.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! - Con hy vong rat nhieu vao Chua, linh hon con trong cay li Chua. - Alleluia.

 

Phuc Am: Mc 10, 1-12

"S g Thien Chua a ket hp, loai ngi khong c phan re".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Marco.

Khi ay, Chua Giesu en a hat x Giuea va mien ben kia song Gioan. Dan chung lai tu hop ben Ngi va Ngi lai day do ho nh thng le. Nhng ngi biet phat en gan va hoi th Ngi rang: "Ngi ta co c phep ly d v mnh chang?" Ngi ap: "Mose a truyen cho cac ong the nao?" Ho tha: "Mose cho phep lam giay ly d va cho ly d". Bay gi Chua Giesu ap lai: "Chnh v s cng long cua cac ong ma Mose a viet ra ieu luat o. Nhng luc khi au cuoc sang tao, Thien Chua a dng nen mot ngi nam va mot ngi n. Bi o ngi nam se la cha me e luyen ai v mnh, va hai ngi se nen mot huyet nhuc. V the, ho khong con la hai ma la mot huyet nhuc. Vay s g Thien Chua a ket hp, loai ngi khong the phan re".

Ve en nha, cac mon e lai hoi Ngi ve iem o. Va Ngi bao cac ong: "Ai bo v mnh va lay v khac, th pham toi ngoai tnh oi vi ngi v trc. Va ngi n bo chong ma lay chong khac, th cung pham toi ngoai tnh".

o la li Chua.

 

Suy Niem:

Bai Tin Mng hom nay nhan manh ve bac hon nhan. Chua Giesu a khang nh y muon nguyen thuy cua Thien Chua la mot v mot chong.

Si day hon nhan la mot hong an Thien Chua ban cho hai ngi nam-n. e ho yeu thng, chia se vi nhau trong cuoc song va e duy tr noi giong. V the, oi hon nhan phai ton trong va yeu thng nhau chan thanh.

 

Cau Nguyen:

Lay Cha, xin Cha ban cho nhng ngi ang va se song i song hon nhan biet chung thuy, ton trong nhau va gi mai mai li the c ban au. Nh o gia nh thuan hoa. Xa hoi phat trien, con ngi hanh phuc va Thien Chua c ton vinh. Chung con cau xin nh c Giesu Kito, Chua chung con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page