Li Chua Trong Gi Kinh Gia nh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Nam sau Chua Nhat 11 Quanh Nam

 

Bai oc I: (Nam I) 2 Cr 11, 1-11

"Toi a rao giang khong cong cho anh em Tin Mng cua Thien Chua".

Trch th th hai cua Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Corinto.

Anh em than men, phai chi anh em chu ng mot phan nao s ngu dai cua toi, chac la anh em anh chu ng: v toi yeu men anh em nh Chua co long yeu men. Toi a nh hon anh em cho mot ngi, nh dang mot trinh n trong trang cho c Kito. Nhng toi lai s rang nh con ran a dung mu chc ma cam do ba Eva the nao th long anh em cung ra h on, khong con chan thanh oi vi c Kito nh vay. V neu co ai en rao giang mot ang Kito nao khac ma chung toi khong he rao giang, hay anh em nhan lanh mot Thanh Than nao khac hoac mot Phuc Am nao khac khong phai nh anh em a nghe, th chac la anh em chu theo ngay. Nhng toi ngh rang toi a lam viec khong thua kem g cac v tong o ca kia au. Bi v dau toi co an noi khong thanh lch, nhng ve s thong biet th khong phai the au, v trong moi mat, chung toi a to cho anh em thay ro roi.

Hay la toi a pham toi g khi ha mnh khong e anh em c nhac len? Hoac v a rao giang khong cong cho anh em Tin Mng cua Thien Chua. Toi a boc lot cac giao oan khac, khi lanh tr cap ni ho, e phuc vu anh em. Khi toi gia anh em, ma phai lam canh tung thieu, toi a khong lam phien long ai: v toi co thieu thon ieu g, th cac anh em Maceonia en giup cho. Trong moi s, toi a gi mnh khong lam phien long ai, sau nay, toi van gi mnh nh the. a co s that cua c Kito trong toi, nen toi khong e ai git khoi toi c s toi khoe nh the trong khap mien Akaia. V sao the? Co phai v toi khong yeu men anh em chang? a co Thien Chua biet.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 110, 1-2. 3-4. 7-8

ap: Lay Chua, cong cuoc tay Chua lam ra eu chan that va cong chnh (c. 7a).

Hoac oc: Alleluia.

Xng: 1) Toi se ca tung Chua het long, trong nhom hien nhan va trong Cong hoi. V ai thay cong cuoc cua Chua toi, thc ang cho nhng ngi men yeu quan tam hoc hoi! - ap.

2) Cong cuoc cua Chua la s hung v oai nghiem, va c cong minh cua Ngai muon i ton tai. Chua a lam nhng ieu la lung ang nh, Ngi thc la ang nhan hau t bi. - ap.

3) Cong cuoc tay Chua lam ra eu chan that va cong chnh, moi gii ran cua Ngi eu ang cay tin. Nhng gii ran o c lap ra cho ti muon ngan i, c ban hanh mot cach chan thanh va oan chanh. - ap.

 

* * *

 

Bai oc I: (Nam II) Hc 48, 1-15 (Hl 1-14)

"Elia c che khuat trong gio cuon, va Elise c tron ven than tr cua ngi".

Trch sach Huan Ca.

Bay gi tien tri Elia nh la hong xuat hien, li ong nong bong nh ngon uoc chay phng. Ong em cho ho mot mua oi khat, va so ngi ghet ong a hao i, v chung chang gi c gii ran Chua. Do li Chua phan, ong ong ca tri va ba lan khien la tri xuong. Elia c vinh quang nh cac viec la lung a lam, va ai co the t hao c vinh quang nh ngi? Bi li Chua la Thien Chua, ngi cu ke chet ra khoi am phu, khoi quyen s chet. Ngi triet ha cac vua xuong canh ieu tan, be gay de dang quyen the cua ho, xo ke sang trong rt khoi ging nam. Tren nui Sinai, ngi a nghe li xet x, va tren nui Horeb, ngi a nghe an quyet phuc thu. Ngi xc dau cac vua e bao oan va at cac tien tri e noi nghiep mnh. Ngi a c cat i trong bau la, trong xe nga keo i. Ngi a nen dau ch s e phat qua cac thi ai, e lam nguoi cn thnh no Chua, e giao hoa cha vi con, va chan hng lai nhng chi ho Giacop. Phuc cho nhng ai a thay ngi, va c han hanh thiet ngha vi ngi: V chung toi ch c song trong cuoc song nay, sau gi chet, danh tieng cua chung toi se c nh the. Elia c che khuat trong gio cuon, va Elise c tron ven than tr cua ngi. Trong i ngi, ngi khong s vng tng, va khong quyen lc nao thang c ngi, cung khong ai vt ngi trong li noi, va khi ngi chet roi, xac ngi van noi tien tri. Khi con song, ngi a lam nhng phep la, va khi a qua i, ngi a lam nhng viec ky dieu.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 96, 1-2. 3-4. 5-6. 7

ap: Ngi hien c, hay mng vui trong Chua (c. 12a).

Xng: 1) Chua hien tr, a cau hay han hoan, hai ao muon ngan, hay mng vui. May khoi va sng mu bao toa chung quanh, cong minh chnh trc la nen ke ngai bau. - ap.

2) Mot lan la i trc thien nhan, e ot nhng quan oi nghch chung quanh Chua. Chp cua Ngi sang rc coi tran, a cau xem thay va run ray s hai. - ap.

3) Nui non v l nh mau sap ong trc thien nhan, trc thien nhan Chua te toan coi at. Tri xanh loan truyen s cong minh Chua, va ch dan c thay vinh hien cua Ngi. - ap.

4) Hay ho ngi tat ca nhng ai phung th hnh anh, nhng ai khoe khoang ve than tng, bao nhieu chua te hay cuc cung bai lay Ngi. - ap.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 144, 13bc

Alleluia, alleluia! - Chua trung thanh trong moi li Chua phan, va thanh thien trong moi viec Chua lam. - Alleluia.

 

Phuc Am: Mt 6, 7-15

"Vay cac ngi hay cau nguyen nh the nay".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Mattheu.

Khi ay, Chua Giesu phan cung cac mon e rang: "Khi cau nguyen, cac con ng nhieu li nh dan ngoai: ho ngh la phai noi nhieu mi c chap nhan. ng lam nh ho, v Cha cac con biet ro ieu cac con can, ngay ca trc khi cac con xin. Vay cac con hay cau nguyen nh the nay:

"Lay Cha chung con tren tri, chung con nguyen danh Cha ca sang, nc Cha tr en, y Cha the hien di at cung nh tren tri. Xin Cha cho chung con hom nay lng thc hang ngay, va tha n chung con, nh chung toi cung tha ke co n chung con, xin ch e chung con sa chc cam do, nhng cu chung con cho khoi s d. Amen.

"V neu cac con co tha th cho ngi ta nhng lam loi cua ho, th Cha cac con, ang ng tren tri, mi tha th cho cac con. Neu cac con khong tha th cho ngi ta, th Cha cac con cung chang tha th loi lam cho cac con".

o la li Chua.

 

Suy Niem:

Thien Chua la Cha chung ta, Ngai biet ro chung ta can g va ieu g tot hn cho chung ta. V the khi cau nguyen khong nen lai nhai nhieu li. Nhng Chua van muon lang nghe nhng li tam tnh cua ta, nhng quan tam cua ta oi vi cuoc song, vi anh em... ch khong phai la nhng nhu cau ca nhan, ch ky. Chung ta hay xin c Giesu day chung ta cach cau nguyen ep y Chua. Khi cau nguyen, chung ta phai at trong tng quan Cha-con vi Thien Chua. Cha muon g, con xin vang.

 

Cau Nguyen:

Lay Chua Giesu, khi xa Chua a day cac mon e cau nguyen. Ngay nay, moi khi chung con en vi Chua, xin Chua sai Thanh Than Chua hng dan chung con cau nguyen, e chung con biet cau nguyen the nao cho ep long Cha.

Lay Cha, chung con tin that Cha yeu thng chung con hn chnh chung con t thng mnh. Chung con xin pho thac cuoc i chung con vao tnh thng cua Cha. Chung con cau xin nh c Giesu Kito, Chua chung con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page