Li Chua Trong Gi Kinh Gia nh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat 12 Quanh Nam Nam C

 

Bai oc I: Dcr 12, 10-11

"Ho se nhn thay ang ho a am thau qua".

Trch sach Tien tri Dacaria.

ay Chua phan: "Ta se gieo rac tinh than an phuc va cau nguyen tren nha avt va tren dan c Gierusalem. Ho se ngc mat nhn Ta, ang ho a am thau qua: ho se khoc than ngi, nh khoc than con mot, ho se thng tiec ngi nh quen thng tiec a con au long a chet.

Trong ngay o, tai Gierusalem se co tieng khoc than to ln, nh khoc than Aadremmon trong canh ong Mageo".

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

ap: Lay Chua la Thien Chua con, linh hon con khat khao Chua (c. 2b).

Xng: 1) Oi lay Chua, Chua la Thien Chua cua con, con thao thc chay kiem Ngai. Linh hon con khat khao, the xac con mong i Chua con, nh at heo kho, khat mong ma khong gap nc! - ap.

2) Con cung mong c chiem ngng thien nhan thanh ai, e nhn thay quyen nang va vinh quang cua Chua. V an tnh cua Ngai ang chuong hn mang song, mieng con se xng ca ngi khen Ngai. - ap.

3) Con se chuc tung Ngai nh the tron i con, con se gi tay keu cau danh Chua. Hon con c no thoa dng nh bi my v cao lng, va mieng con ca ngi Chua vi cap moi hoan h. - ap.

4) V Chua a ra tay tr phu con, e con c hoan h nup trong bong canh cua Ngai. Linh hon con bam than vao Chua, va tay hu Chua nang ngi con. - ap.

 

Bai oc II: Gl 3, 26-29

"Anh em a chu phep ra toi, nen anh em a mac lay c Kito".

Trch th Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Galata.

Anh em than men, tat ca anh em eu la con cai Thien Chua nh tin vao c Giesu Kito. V chng tat ca anh em a chu phep ra toi trong c Kito, nen anh em a mac lay c Kito. Nay khong con phan biet ngi Do-thai va Hy-lap, ngi no le va t do, ngi nam va ngi n: v tat ca anh em la mot trong c Giesu Kito. Nhng neu anh em thuoc ve c Kito, th anh em la dong doi Abraham, nhng ke tha t nh li a ha.

o la li Chua.

 

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Chua phan: "Neu ai yeu men Thay, th se gi li Thay, va Cha Thay se yeu men ngi ay, va Chung Ta se en va trong ngi ay". - Alleluia.

 

Phuc Am: Lc 9, 18-24

"Thay la ang Kito cua Thien Chua. Con Ngi phai chu nhieu au kho".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Luca.

Viec xay ra la khi Chua Giesu cau nguyen rieng mot ni, va co cac mon e vi Ngi, th Ngi hoi cac ong rang: "Nhng am dan chung bao Thay la ai?" Cac ong tha rang: "Ngi th bao la Gioan Tay Gia, ke khac lai cho la Elia, con ngi khac th cho la mot trong cac tien tri thi xa a song lai". Ngi lai hoi cac ong rang: "Phan cac con, cac con bao Thay la ai?" Simon Phero tha rang: "Thay la ang Kito cua Thien Chua". Va Ngi ngan cam cac ong khong c noi ieu o vi ai ma rang: "Con Ngi phai chu nhieu au kho, b cac ky lao, cac thng te, va cac luat s t bo va giet chet, nhng ngay th ba se song lai".

Ngi lai phan cung moi ngi rang: "Ai muon theo Ta, hay t bo mnh, vac thap gia mnh hang ngay ma theo Ta. V ke nao muon cu mang song mnh th se mat no. Con ke nao mat mang song mnh v Ta, th se cu c mang song mnh".

o la li Chua.

 

Suy Niem:

Ngay xa, c Giesu a hoi cac mon e Ngai la ai oi vi ho. Chac chan hom nay Ngai cung ang at cau hoi o vi moi ngi chung ta. Chung ta th ngh xem, chung ta se tra li Ngai nh the nao? Chung ta co tin rang c Giesu la Thien Chua, la ang lam chu cuoc i chung ta khong? Chung ta co san sang song cho Ngai va theo Ngai khong? c Giesu co chiem v tr quan trong trong cuoc song cua chung ta khong? Hay ch co vat chat, li loc, hng thu mi la ieu quan trong?

 

Cau Nguyen:

Lay Chua Giesu, the gii ngay nay ang a con ngi vao cuoc song tien bo vt bac: giau sang, van minh, hng thu, tien nghi... the nen, con ngi mai me chay theo no va quen mat Chua, loai Chua ra khoi cuoc i cua mnh. Xin Chua thc tnh va canh tan nhan loai chung con. Ch co Chua mi la hanh phuc ch thc ma tran gian nay khong the cho chung con c. Xin cho cuoc song cua chung con luon hng ve Chua trong tam tnh yeu men, phung s va tn thac. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page