Li Chua Trong Gi Kinh Gia nh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngay 25 thang 4

Le Thanh Marco, Thanh S

Le Knh

 

Bai oc I: 1 Pr 5, 5b-14

"Marco, con toi, gi li chao anh em".

Trch th th nhat cua Thanh Phero Tong o.

Anh em than men, tat ca anh em hay mac lay c khiem nhng e oi x vi nhau, v Thien Chua chong lai ke kieu cang va ban n cho ngi khiem nhng. Vay anh em hay ha mnh di ban tay uy quyen cua Thien Chua, e Ngi nhac anh em len trong thi gi Ngi tham vieng. Anh em hay trut bo cho Ngi moi ieu lo lang cua anh em, bi v chnh Ngi cham soc anh em.

Anh em hay an tiet o va hay tnh thc, v ke thu anh em la ma quy, nh s t gam thet, no rnh mo chung quanh, tm kiem mot ai e nuot. Anh em hay vng vang trong c tin ma chong lai no, v biet rang het moi ngi anh em khac trong the gian eu phai chu cung mot s au kho o. Nhng Thien Chua nguon mach moi an sung, ang a keu goi anh em tham d vinh quang i i cua Ngi trong c Giesu Kito, chnh Ngi se lam cho anh em la nhng ngi chu au kho t lau, c hoan thien, vng vang va kien co. Nguyen Ngi c vinh quang va uy quyen en muon i. Amen.

Nh Silvano, ngi anh em trung tn, toi cam oan nh the, toi viet van tat th nay cho anh em, e khuyen nhu va chng thc rang o la n ch thc cua Thien Chua, va anh em ang tan hng. Hoi thanh c tuyen chon Babylon va Marco, con toi, gi li chao anh em. Anh em hay chao nhau trong cai hon thanh thien.

Nguyen (chuc) n Chua cung tat ca anh em, nhng ngi trong c Giesu Kito. Amen.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 88, 2-3. 6-7. 16-17

ap: Lay Chua, con se ca ngi tnh thng cua Chua ti muon i (c. 2a).

Hoac oc: Alleluia.

Xng: 1) Con se ca ngi tnh thng cua Chua ti muon i. Qua moi the he, mieng con loan truyen long trung thanh Chua. V Ngai a phan: "Tnh thng cua Ta ng vng muon i"; tren coi tri cao, Ngai thiet lap long trung tn. - ap.

2) Lay Chua, tri xanh ca tung nhng ky cong cua Chua, va long trung thanh Chua trong cong hoi thanh nhan. V tren coi nc may, ai bang c Chua, trong cac con Thien Chua, ai giong nh Ngai? - ap.

3) Phuc thay dan toc biet han hoan, lay Chua, ho tien than trong anh sang nhan Ngai. Ho luon luon mng r v danh Chua, va t hao v c cong minh Ngai. - ap.

 

Alleluia: 1 Cr 1, 23. 24

Alleluia, alleluia! - Chung toi rao giang c Kito chu ong inh, Ngai la quyen nang va khon ngoan cua Thien Chua. - Alleluia.

 

Phuc Am: Mc 16, 15-20

"Cac con hay i khap the gian rao giang Tin Mng".

Bai ket thuc Phuc Am theo Thanh Marco.

Khi ay, Chua Giesu hien ra vi mi mot mon e va phan: "Cac con hay i khap the gian, rao giang Tin mng cho moi tao vat. Ai tin va chu phep ra, th se c cu o; ai khong tin, se b luan phat. Va ay la nhng phep la i theo nhng ngi a tin: nhan danh Thay, ho se tr quy, noi cac th tieng mi la, cam ran trong tay, va neu uong phai chat oc, th cung khong b hai; ho at tay tren nhng ngi benh, va benh nhan se c lanh manh".

Vay sau khi noi vi cac mon e, Chua Giesu len tri, va ng ben hu Thien Chua. Phan cac ong, cac ong i rao giang khap moi ni, co Chua cung hoat ong vi cac ong, va cung co li giang day bang nhng phep la kem theo.

o la li Chua.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page