Li Chua Trong Gi Kinh Gia nh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat VI Phuc Sinh Nam B

 

Bai oc I: Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48

"n Thanh Than cung a tuon o xuong tren cac dan toc".

Trch sach Tong o Cong vu.

Xay ra la khi Phero va vao nha, th Cornelio ra on ngai, va sap mnh di chan ngai ma lay. Phero lien ong day va noi rang: "Xin ong choi day, v chnh toi cung ch la ngi".

Phero len tieng noi rang: "Qua that, toi nghiem biet rang Thien Chua khong thien t tay v, nhng bat c x nao, ai knh s Ngi va thc hanh s cong chnh, eu c Ngi on nhan!"

Phero ang noi cac li o, th Thanh Than a ng xuong tren moi ke ang nghe li. Cac tn hu a chu cat b, nhng ngi a en cung Phero, eu sng sot, khi thay n Thanh Than cung a tuon o xuong tren cac dan toc; va lai ho nghe cac ngi ay noi nhieu th tieng va ngi khen Thien Chua. Bay gi Phero len tieng noi rang: "Ai co the ngan can ta lay nc ma ra cho nhng ke nay, khi ho a nhan lanh Thanh Than nh chung ta?" Va ngai truyen ra toi cho ho nhan danh Chua Giesu Kito. Bay gi ho xin ngai lai vi ho t ngay.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

ap: Chua a cong bo n cu o cua Ngi trc mat ch dan (x. c. 2b).

Hoac oc: Alleluia.

Xng: 1) Hay ca mng Chua mot bai ca mi, v Ngi a lam nen nhng ieu huyen dieu. Tay hu Ngi a tao cho Ngi cuoc chien thang, cung vi canh tay thanh thien cua Ngi. - ap.

2) Chua a cong bo n cu o cua Ngi, trc mat ch dan, Ngi to ro c cong minh. Ngi a nh lai long nhan hau va trung thanh e sung ai nha Israel. - ap.

3) Khap ni b coi a cau a nhn thay n cu o cua Thien Chua chung ta. Toan the a cau hay reo mng Chua, hay hoan h, mng vui va an ca. - ap.

 

Bai oc II: 1 Ga 4, 7-10

"Thien Chua la Tnh Yeu".

Trch th th nhat cua Thanh Gioan Tong o.

Cac con than men, chung ta phai thng yeu nhau, v tnh yeu bi Thien Chua ma ra. V le he ai thng yeu, th a sinh bi Thien Chua, va nhan biet Thien Chua. Con ai khong yeu thng, th khong biet Thien Chua, v Thien Chua la Tnh Yeu. ieu nay bieu lo tnh yeu cua Thien Chua oi vi chung ta la Thien Chua chung ta a sai Con Mot Ngi en trong the gian, e nh Ngai ma chung ta c song. Tnh yeu ay la the nay: Khong phai chung ta a yeu men Thien Chua, nhng chnh Ngi a thng yeu chung ta trc, va a sai Con Mot Ngi en hy sinh, en thay v toi loi chung ta".

o la li Chua.

 

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Chua phan: "Neu ai yeu men Thay, th se gi li Thay, va Cha Thay se yeu men ngi ay, va Chung Ta se en va trong ngi ay". - Alleluia.

 

Phuc Am: Ga 15, 9-17

"Khong co tnh yeu nao ln hn tnh yeu cua ngi th mang v ban hu mnh".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Gioan.

Khi ay, Chua Giesu phan cung cac mon e rang: "Nh Cha a yeu men Thay, Thay cung yeu men cac con. Hay lai trong tnh yeu cua Thay. Neu cac con tuan lenh Thay truyen, cac con se trong tnh yeu cua Thay, cung nh Thay a gi lenh truyen cua Cha Thay, nen Thay lai trong tnh yeu cua Ngi. Thay noi vi cac con ieu o e niem vui cua Thay trong cac con, va niem vui cua cac con c tron ven. ay la lenh truyen cua Thay: Cac con hay yeu men nhau, nh Thay a yeu men cac con. Khong co tnh yeu nao ln hn tnh yeu cua ngi th mang v ban hu mnh. Cac con la ban hu cua Thay, neu cac con thi hanh nhng ieu Thay truyen. Thay khong con goi cac con la toi t, v toi t khong biet viec chu lam; Thay goi cac con la ban hu, v tat ca nhng g Thay a nghe biet ni Cha Thay, th Thay a cho cac con biet. Khong phai cac con a chon Thay, nhng chnh Thay a chon cac con, va a cat at e cac con i va mang lai hoa trai, va e hoa trai cac con ton tai, e nhng g cac con xin Cha nhan danh Thay, Ngi se ban cho cac con. Thay truyen cho cac con ieu nay la cac con hay yeu men nhau".

o la li Chua.

 

Suy Niem:

c Giesu chnh thc tuyen bo lenh truyen cua Ngai: "Hay yeu thng nhau" - mot tnh yeu vo v li v yeu nh chnh mnh. Yeu vo v li ngha la yeu thng ma khong oi phai ap tra, nh c Giesu a khong noi: "Hay yeu Thay nh Thay a yeu anh em" ma Ngai noi: "Hay yeu nhau nh Thay yeu anh em". Yeu nh chnh mnh la tnh yeu cao trong nhat, la dam hy sinh mang song mnh nh c Giesu a t hien v chung ta. o la tnh yeu ch thc ma c Giesu va moi ngi mon e cua Ngai eu thc thi.

 

Cau Nguyen:

Lay Chua Giesu, Chua a yeu thng chung con bang tnh yeu ln lao nhat va Chua cung day chung con phai biet yeu nhau nh Chua vay. Tnh yeu Chua ban cho chung con nhng khong; con tnh yeu cua chung con con nhieu tnh toan, nho nhen, gia tao. Chung con ch dam cho i nhng g la d tha ch cha biet chia se ca nhng ieu mnh quy trong. Xin Chua giup chung con sa oi loi song cua mnh. Chua a Phuc Sinh roi, moi ngi chung con cung phai oi mi chnh mnh e cung c song lai that vi Chua trong tam hon. Amen.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page