Li Chua Trong Gi Kinh Gia nh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chua Nhat IV Phuc Sinh Nam A

 

Bai oc I: Cv 2, 14a. 36-41

"Thien Chua a ton Ngi lam Chua va lam ang Kito".

Trch sach Tong o Cong vu.

Trong ngay le Ngu Tuan, Phero cung vi mi mot Tong o ng ra, len tieng noi rang: "Xin toan the nha Israel hay nhan biet chac rang: Thien Chua a ton c Giesu ma anh em a ong inh, len lam Chua va lam ang Kito".

Nghe nhng li noi tren, ho au n trong long, noi cung Phero va cac Tong o khac rang: "Tha cac ong, chung toi phai lam g?" Phero noi vi ho: "Anh em hay an nan sam hoi, va moi ngi trong anh em hay chu phep ra nhan danh c Giesu Kito e c tha toi; va anh em nhan lanh n Thanh Than. V chng, o la li ha cho anh em, con cai anh em, va moi ngi song phng xa ma Chua la Thien Chua chung ta se keu goi en". Phero con minh chng bang nhieu li khac na, va khuyen bao ho ma rang: "Anh em hay t cu mnh khoi dong doi gian ta nay". Vay nhng ke chap nhan li ngai giang, eu chu phep ra, va ngay hom ay co them chng ba ngan ngi gia nhap ao.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

ap: Chua chan nuoi toi, toi chang thieu thon chi (c. 1).

Hoac oc: Alleluia.

Xng: 1) Chua chan nuoi toi, toi chang thieu thon chi; tren ong co xanh r, Ngi tha toi nam ngh. Ti nguon nc, cho ngh ngi, Ngi hng dan toi; tam hon toi, Ngi lo boi dng. - ap.

2) Ngi dan toi qua nhng con ng oan chnh, s d v uy danh Ngi. (Lay Chua), du bc i trong thung lung toi, con khong lo mac nan, v Chua cung con. Cay roi va cai gay cua Ngai, o la ieu an ui long con. - ap.

3) Chua don ra cho con mam co ngay trc mat nhng ke oi phng; au con th Chua xc dau thm, chen ru con ay tran chan cha. - ap.

4) Long nhan t va an sung Chua theo toi het moi ngay trong i song; va trong nha Chua, toi se nh c cho ti thi gian rat lau dai. - ap.

 

Bai oc II: 1 Pr 2, 20b-25

"Anh em a tr ve cung ang canh gi linh hon anh em".

Trch th th nhat cua Thanh Phero Tong o.

Anh em than men, khi lam viec lanh, neu anh em phai nhan nhuc chu au kho, o mi la an phuc trc mat Thien Chua. Anh em c goi lam viec o, v c Kito a chu au kho cho chung ta, lu lai cho anh em mot gng mau e anh em theo vet chan Ngi. Ngi la ang khong he pham toi, va ni mieng Ngi khong thay ieu gian tra. B ph bang, Ngi khong ph bang lai; b hanh ha, Ngi khong ngam e; Ngi pho mnh cho ang xet x cong minh; chnh Ngi a ganh vac toi loi chung ta ni than xac Ngi tren cay kho gia, e mot khi a chet cho toi loi, chung ta song cho s cong chnh; nh vet thng cua Ngi, anh em a c cha lanh. Xa kia, anh em nh nhng chien lac, nhng gi ay, anh em a tr ve cung v muc t va ang canh gi linh hon anh em.

o la li Chua.

 

Alleluia: Ga 10, 14

Alleluia, alleluia! - Chua phan: "Ta la muc t tot lanh, Ta biet cac chien Ta, va cac chien Ta biet Ta". - Alleluia.

 

Phuc Am: Ga 10, 1-10

"Ta la ca chuong chien".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Gioan.

Khi ay, Chua Giesu phan rang: "That, Ta bao that cung cac ngi, ai khong qua ca ma vao chuong chien, nhng treo vao loi khac, th ngi ay la ke trom cp. Con ai qua ca ma vao, th la ke chan chien. Ke ay se c ngi gi ca m cho, va chien nghe theo tieng ke ay. Ke ay se goi ch danh tng con chien mnh va dan ra. Khi a lua chien mnh ra ngoai, ke ay i trc, va chien theo sau, v chung quen tieng ke ay. Chung se khong theo ngi la, trai lai, con tron tranh, v chung khong quen tieng ngi la". Chua Giesu phan du ngon nay, nhng ho khong hieu Ngi muon noi g. Bay gi Chua Giesu noi them: "That, Ta bao that cac ngi: Ta la ca chuong chien. Tat ca nhng ke a en trc eu la trom cp, va chien a khong nghe chung. Ta la ca, ai qua Ta ma vao, th se c cu roi, ngi ay se ra vao va tm thay cua nuoi than. Ke trom co en th ch en e an trom, e sat hai va pha huy. Con Ta, Ta en e cho chung c song va c song doi dao".

o la li Chua.

 

Suy Niem:

c Giesu chnh la v Muc T nhan lanh luon yeu thng va quan tam dan dat oan chien cua mnh. Chua noi rang Ngai la ca chuong chien. Chuong chien chnh la Giao Hoi c bao ve bang cac gii ran cua Chua. Ai trung thanh nghe tuan gi va lien ket vi Ngai th c vao Nc Tri. Ngha la c en cung Thien Chua Cha, nguon mach s song va hanh phuc trng sinh.

 

Cau Nguyen:

Lay Chua Giesu, chung con nh chen lac, lang thang b v oi kho, v thieu dong suoi mat, v thieu ong co xanh, v thieu v muc t chan chnh. Xin Chua en hng dan, du dat chung con ve nc tnh yeu cua Chua. V chnh Chua la ca an toan, v chnh Chua la v muc t nhan hien. Ch trong Chua, chung con mi c ngh ngi yen hanh. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page