Li Chua Trong Gi Kinh Gia nh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Ba sau Chua Nhat VI Phuc Sinh

 

Bai oc I: Cv 16, 22-34

"Anh hay tin vao Chua Giesu, th anh va ca nha anh se c cu thoat".

Trch sach Tong o Cong vu.

Trong nhng ngay ay, dan thanh Philipphe xum lai chong oi Phaolo va Sila; cac nha chc trach cho ngi xe ao choang cac ngai, va ra lenh anh on. Khi a anh cac ngai nh t, ho cho tong nguc, va truyen cho vien canh nguc canh gi can than. c lenh nh the, vien cai nguc giam cac ngai vao nguc sau nhat, va cong chan cac ngai lai.

en na em, Phaolo va Sila cau nguyen ca tung Thien Chua; cac tu nhan eu lang nghe cac ngai. Bong xay ra mot cuoc ong at ln, lam rung chuyen ca nen mong nguc that. Tc khac moi ca eu m tung, va xieng xch moi tu nhan eu ri xuong. Vien cai nguc giat mnh thc day, thay cac ca nguc m tung, th rut gm toan t van, v tng nhng ngi b xieng a tau thoat. Nhng Phaolo keu ln tieng rang: "Anh ch hai mnh, v chung toi con tat ca ay". Vien cai nguc goi lay en, roi chay vao tu, va run ray sap mnh di chan Phaolo va Sila; oan dan hai ngai ra ngoai va noi: "Tha cac ngai, toi phai lam g e c cu thoat?" Hai ngai ap: "Hay tin vao Chua Giesu, th anh va ca nha anh se c cu o".

Hai ngai giang day li Chua cho anh va moi ngi trong nha. Ngay luc o, gia ban em, vien cai nguc em hai ngai i, ra vet thng, va lap tc anh ta c chu phep ra cung vi tat ca ngi nha. Roi anh a hai ngai len nha, don ban an. Anh va ca nha vui mng v a tin Thien Chua.

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8

ap: Lay Chua, tay hu Chua khien con c song an lanh (c. 7c).

Hoac oc: Alleluia.

Xng: 1) Lay Chua, con se ca tung Chua het long, v Chua a nghe li mieng con xin; trc mat cac thien than, con an ca mng Chua, con sap mnh th lay ben thanh ien Ngai. - ap.

2) Va con se ca tung uy danh Chua, v long nhan hau va trung thanh cua Chua. Khi con keu cau, Chua a nham li con, Chua a ban cho tam hon con nhieu sc manh. - ap.

3) Tay hu Chua khien con c song an lanh. Chua se hoan tat cho con nhng ieu a khi s, lay Chua, long nhan hau Chua ton tai muon i, xin ng bo ri cong cuoc tay Ngai. - ap.

 

Alleluia: Ga 14, 26

Alleluia, alleluia! - Thanh Than se day cac con moi ieu; va se nhac nh cho cac con tat ca nhng g Thay a noi vi cac con. - Alleluia.

 

Phuc Am: Ga 16, 5b-11

"Neu Thay khong i, th ang Phu Tr se khong en vi cac con".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Gioan.

Khi ay, Chua Giesu phan cung cac mon e rang: "Bay gi Thay ve vi ang a sai Thay, ma cac con khong ai hoi Thay: Thay i au? Nhng v Thay a noi vi cac con ieu o, nen long cac con tran ngap u sau. Dau vay Thay phai noi s that cho cac con: Thay i th ch li cho cac con, v neu Thay khong i, th ang Phu Tr se khong en vi cac con, nhng neu Thay ra i, Thay se sai Ngi en vi cac con. Khi Ngi en,Ngi se to cao the gian ve toi loi, ve s cong chnh va ve an phat. Ve toi loi v ho a khong tin vao Thay. Ve s cong chnh, v Thay ve cung Cha, va cac con se khong con thay Thay. Ve an phat, v thu lanh the gian nay a b xet x".

o la li Chua.

 

Suy Niem:

c Giesu en em n cu o cho nhan loai. The nhng the gian a choi t. The gian khong chap nhan c Giesu va ong thi cung khong on nhan Chua Thanh Than. Vi s cng long o the gian se b hach hoi ve tat ca s that khi Than Chan Ly en.

 

Cau Nguyen:

Lay Chua Thanh Than, ay la thi ai cua Ngai. Ngai en e lam chng ve c Giesu. Xin Chua Thanh Than giup moi tam hon chung con c mem mai, de uon nan. e chung con c Chua Thanh Than dan vao tnh yeu cua c Giesu, va nh o chung con c n cu o. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page