Li Chua Trong Gi Kinh Gia nh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Th Nam sau Chua Nhat V Mua Chay

 

Bai oc I: St 17, 3-9

"Ngi se lam to phu nhieu dan toc".

Trch sach Sang The.

Trong ngay ay, Abram sap mnh xuong at va Thien Chua phan cung ong rang: "Nay Ta ay, Ta giao c vi ngi, ngi se lam to phu nhieu dan toc. Thien ha se khong con goi ngi la Abram na, nhng se goi la Abraham, v Ta at ngi lam to phu nhieu dan toc. Ta se ban cho ngi con chau ong uc. Ta se at ngi lam to phu nhieu dan toc, va nhieu vua chua xuat than t ngi. Ta se thiet lap giao c vnh vien gia Ta vi ngi cung con chau ngi t the he nay qua the he khac, e Ta tr nen Thien Chua cua ngi va cua dong doi ngi. Ta se ban cho ngi va dong doi ngi at ma ngi c ngu, se cho ngi lam chu vnh vien toan coi at Canaan va Ta se la Chua cua chung".

Chua lai phan cung Abraham rang: "Phan ngi va dong doi ngi, t i no sang i kia, hay gi li giao c cua Ta".

o la li Chua.

 

ap Ca: Tv 104, 4-5. 6-7. 8-9

ap: Ti muon i Chua van nh li minh c (c. 8a).

Xng: 1) Hay coi trong Chua va quyen nang cua Chua, hay tm kiem thien nhan Chua luon luon. Hay nh lai nhng ieu ky dieu Chua a lam, nhng phep la va nhng ieu Ngai phan quyet. - ap.

2) Hi mieu due Abraham la toi t cua Ngai, hi con chau Giacop, nhng ke c Ngai ken chon, chnh Chua la Thien Chua chung ta, quyen cai tr cua Ngai bao trum khap ca a cau. - ap.

3) Ti muon i Ngai van nh li minh c, li ha ma Ngai a an bai ti muon the he, li minh c Ngai a ky cung Abraham, li the ha Ngai a the vi Isaac. - ap.

 

Cau Xng Trc Phuc Am: Am 5, 14

Cac ngi hay tm ieu lanh, ch ng tm ieu d, e cac ngi c song va Chua se cung cac ngi.

 

Phuc Am: Ga 8, 51-59

"Cha cac ngi la Abraham a han hoan v ngh se c thay ngay cua Ta".

Tin Mng Chua Giesu Kito theo Thanh Gioan.

Khi ay, Chua Giesu noi vi ngi Do-thai rang: "Qua that, qua that, Ta bao cac ngi: Neu ai gi li Ta, th muon i se khong phai chet". Ngi Do-thai lai noi: "Bay gi th chung toi biet ro ong b quy am. Abraham a chet va cac tien tri cung vay, the ma ong lai noi: "Ai gi li Ta, th khong bao gi phai chet". Chang le ong lai ln hn cha chung toi la Abraham sao? Ngai a chet, cac tien tri cung a chet. Ong cho mnh la ai?"

Chua Giesu tra li: "Neu Ta t ton vinh chnh mnh, th vinh quang cua Ta se khong gia tr g. Chnh Cha Ta ton vinh Ta. Ngi la chnh ang cac ngi xng la Thien Chua cua cac ngi. Vay ma cac ngi khong biet Ngi. Con Ta, Ta biet Ngi. Neu Ta noi Ta khong biet Ngi, th Ta cung noi doi nh cac ngi. Nhng Ta biet Ngi, va Ta gi li Ngi. Cha cac ngi la Abraham a han hoan, v ngh se c thay ngay cua Ta. Ong a thay va a vui mng".

Ngi Do-thai lien noi: "Ong cha c nam mi tuoi ma a trong thay Abraham roi sao?" Chua Giesu tra li: "Qua that, qua that, Ta noi vi cac ngi: Khi Abraham cha sinh ra, th Ta a co roi".

Bay gi ho lm a nem Ngai, nhng Chua Giesu an mnh i ra khoi en th.

o la li Chua.

 

Suy Niem:

Khi c Giesu khang nh: "Ai gi li Ta th se khong bao gi phai chet". Vi nhng li giao huan cua c Giesu, ngi Do thai khong chap nhan, va ho a lm a nem Ngai.

ieu cot loi trong cuoc i ngi Kito hu la kiem tm va thc thi li Chua day. Hom nay chung ta a tm nghe va on nhan li Chua vi thai o nh the nao? Chua van ang hng dan chung ta qua nhng ngi co trach nhiem, nhng ngi ma ta c gap g trong cuoc song. Chung ta co khiem ton on nhan hay cung co thai o nh ngi Do thai xa?

 

Cau Nguyen:

Lay Chua, xin Chua uon nan tam hon chung con, e chung con tr nen mem mai, ngoan ngoan on nhan li Chua - Li Chua la anh sang soi chieu cho cuoc i chung con. c li Chua hng dan, chung con bao am at ti nguon bnh an va hanh phuc vnh cu. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page