28 Thang Bay

Nhng Ky Niem Nho

 

Tong thong Wilson cua Hoa Ky, ngi a a nc My can thiep vao the chien th I, la ngi rat than trong oi vi nhng ky niem nho.

Lan kia, ong va phu nhan cung vi nhieu nhan vat cap cao trong chnh phu dng lai mot thanh pho thuoc tieu bang Montana.

Canh sat lam hang rao khong cho bat c ai en gan v tong thong. Nhng, khong hieu lam the nao ma co hai cau be a chui lot hang rao canh sat e en gan cho ngoi cua tong thong. Hai cau be ngam nhn mot cach say sa v nguyen thu quoc gia. Mot cau be tm cach tang cho ky c la c nho be cua nc My ma em ang cam tren tay. Canh sat co tnh ngan chan cau be, nhng ba Wilson a a tay on lay la c va vay tay em mot cach nhiet tnh.

Cau be khac cam thay buon hiu v em khong co g e dang tang cho tong thong. Em co gang mo mai trong tui quan va cuoi cung loi ra c mot ong xu nho. Em co gang vt qua moi chng ngai e chay en trao cho tong thong. Em sung sng vo cung, bi v chnh tong thong Wilson la ngi cha tay ra e on nhan mon qua cua em vi tat ca trang trong.

Nam nam sau, tong thong Wilson qua i. Ba Wilson xep at lai cac o dung quen thuoc cua chong. M chiec v cua ong, ba thay co mot boc giay c gi gn can than. Thao chiec boc giay, ba nhan ra ngay tc khac ong xu nho ma cau be a tang cho chong ba cach ay nam nam. Ong quy ong xu nho ay en o i au ong cung mang no theo.

Thien Chua cung oi x vi chung ta nh the. Ngai giau co biet bao, nhng nhng ong xu nho ma chung ta trao tang cho Ngai, Thien Chua on nhan va cat gi nh bau vat... Mot Thien Chua giau sang dng nh khong a thch cua cai d dat cua chung ta cho bang nhng ong xu nho cua long thanh, s quang ai, nhng am tham hy sinh, phuc vu quen mnh cua chung ta...

Chua Giesu a cho chung ta thay c cai nhn trang trong cua Chua oi vi long thanh cua con ngi. Lan kia, Ngai vao en th va quan sat nhng ngi ang dang cung tien cua. Ai ai cung bo tien vao hom, cht co mot ngi an ba goa ch bo co mot ong xu nho. Vay ma Ngai a tuyen bo: Ngi an ba nay a dang cung nhieu hn ai het, bi v trong khi moi ngi bo th nhng cua d tha cua mnh, con ngi an ba ngheo nay lai dang cung tat ca nhng g mnh co e o nhat...

Thien Chua luon tran trong va quy men tat ca nhng g chung ta dang tang Ngai. Nhng le vat cang n s, nho be di mat ngi i, cang co gia tr trc mat Chua. Ch co Chua mi thay c gia tr cua nhng am tham au kho, cua nhng hy sinh quen mnh tng ngay, cua nhng viec lam vo danh...

 

 


Back to Home