28 Thang Hai

Nu Ci Cua Ba Sarah

 

Kinh thanh thuat lai rang, khi ba Sarah, v cua to phu Abraham, mot lao ba gan at xa tri, c Chua cho biet la se cu mang va sinh con, ba a co mot phan ng that la ngi va cung that la ky dieu: ba a ci!

Phai, ba cu gia Sarah co le a ci nac ne khi ng trc mot hoan canh xem ra tr treu nh the: mot ngi an ba tren 70 tuoi ma con c Thien Chua cho co con!... Thien Chua xem ra thch khoi hai!

Va khi Thien Chua hoi tai sao ci, Sarah lai choi rang mnh a khong he ci. Co le do s hai ma Sarah a nn ci. S s hai co le khong con cho con ngi c nhn thay kha canh ang ci, ang vui trong cuoc song... Nhng lien sau khi sinh con, ba Sarah a tm lai c oc khoi hai cho nen ba a at cho a con mot cai ten kha ngo nghnh la Issac; Issac theo tieng Do Thai co ngha la c sinh t mot ngi a ci...

Ci, ci mot cach lac quan: co le o la mot trong nhng net noi bat cua ngi co niem tin. Ngi ta thng nh ngha rang: mot v thanh buon la mot v thanh ang buon... Tat ca cac v thanh eu la nhng ngi co oc khoi hai. Cac ngai la nhng con ngi a tng biet ci vi cuoc song vi tha nhan. 

Thanh Phanxico thanh Assisi, v s gia cua Hoa Bnh, a co lan tuyen bo: "Hay tra lai s buon phien cho ma quy, bi v ch co ma quy mi co u ly do e buon phien".

Cha s ho Ars, la thanh Gioan Maria Vianey, mac du thng c ngi ta tac tng nh mot con ngi buon ba, ao nao, nhng ky thc khong ai co tam hon vui ti lac quan nh Ngai. Thanh nhan a noi: "Linh hon cua nhng ai phuc vu Chua eu c tran ngap vui mng, ho luon luon song nh ngh ngi va luon luon san sang e ca hat..."

Thanh Thomas Moore khi b a len may chem, a noi ua vi ngi ly hnh rang hay e cho ngai c giup mot tay, cho viec hanh quyet c de dang. Ngai con noi them rang, sau khi a chem au ngai, ch ung en bo rau v bo rau cua ngai khong he phan boi mot ai...

Mot v tu s nao o vao thi Trung Co a viet nh sau: "Mot nu ci va oc khoi hai thu hut c nhieu ngi en vi ton giao hn la nhng khuon mat dai v u dot".

Chua Giesu bao chung ta rang: khi an chay ham mnh hay xc dau thm vao ngi.

Con th dau thm nao quy gia hn e to tham cho gng mat cua chung ta cho bang niem vui.

Cuoc song du co tram nghn vat va, au thng van la cuoc song a c Chua trao ban nh mot kho tang cao quy nhat.

Tnh i co en bac, nhan ngha co phoi pha: nhng con ngi ang song vi chung ta van la nhng ngi con cai Chua va la anh em cua chung ta.

Hay ci vi cuoc song, hay ci vi ngi anh em cua chung ta: o la s iep cua Kito Giao ma trong tam chnh la Mau Nhiem Phuc Sinh. Qua Mau Nhiem ay, Thien Chua a ci ct, thach thc toi loi va s chet. S Song va Niem Hy Vong a phat sinh t cai chet cua c Kito.

 


Back to Home