27 Thang Mi Hai

Ngac Nhien

 

Tai mien Provence thuoc mien Nam nc Phap, co mot mang co kha noi tieng. a so cac nhan vat trong mang co, du khach thng e y en mot con ngi nho be vi hai ban tay m ra trong trn, nhng gng mat lai e lo mot ve ngac nhien kho ta. Chnh v the ma ngi ta at ten cho nhan vat nay la "ngac nhien".

Ngi a phng thng giai thch ve s ngac nhien tren gng mat cua nhan vat nay bang mot cau chuyen nh sau: Mot hom tat ca cac nhan vat trong mang co, ke ca may chu bo la, eu to ra kho chu oi vi nhan vat co ten la "ngac nhien" nay, bi v anh ta khong co g e mang tang cho Chua Hai Nhi, ngoai hai ban tay trang cua anh. Ho s va anh nh sau: "May khong biet xau ho sao? May en chau Hai Nhi Giesu ma khong mang theo g ca?".

Nhng con ngi co ten la "ngac nhien" ay khong e lo mot phan ng nao, oi mat cua anh van m to va cham chu nhn vao Hai Nhi Giesu.

Nhng li rua sa c tiep tuc trut xuong tren anh, en o c Maria phai len tieng e bien ho cho anh nh sau: "Qua thc anh "ngac nhien" a en vi Hai Nhi Giesu vi hai ban tay trang. Nhng anh a mang en mon qua cao ep nhat: o la s ngac nhien cua anh! ieu nay co ngha la Tnh Yeu bao la cua Thien Chua a chiem tron tam t cua anh".

Va c Me ket luan nh sau: "The gii nay se ky dieu biet bao neu luon co nhng con ngi nh anh "ngac nhien", biet ngay ngat v ngac nhien".

Ngi ta thng noi: "ngac nhien" la khi au cua kham pha. Co biet ngac nhien, co biet at cau hoi, ngi ta mi at ra gia thuyet roi mi tm toi, khao sat va kham pha... S tien bo cua loai ngi bat nguon t chnh s ngac nhien.

Trong lnh vc sieu nhien cung the, Thien Chua a ban cho con ngi kha nang biet ngac nhien, biet chiem ngam e kham pha ra Tnh Yeu bao la cua Ngai. Ca vu tru la mot quyen sach luon c m ra e mi goi con ngi tm oc c Li Ngo yeu thng cua Chua. Lch s cua nhan loai, cuoc i cua moi ngi cung la mot ky cong, qua o Thien Chua khong ngng bay to Tnh Yeu cua Ngai.

c Kito Phuc Sinh mang lai cho chung ta sc song mi vi oi mat mi. Vi oi mat mi ay, chung ta khong ngng c mi goi e i vao s ngac nhien va ngay ngat trc Tnh Yeu cua Thien Chua. Tnh Yeu ay nhiem mau en noi chung phai vt qua nhan gii bnh thng cua chung ta e nhn thay c va cam nem c nhng g khong nam trong s o lng, tnh toan cua chung ta. Do o, ngi co cai nhn ngac nhien va ngay ngat luon pho thac cho Tnh Yeu cua Chua... Trong luc thnh vng, ho thot len li ca chuc tung tri an a anh, ma ng trc that bai, kho au, mat mat, ho van co the nhn ra dau an Tnh Yeu cua Chua.

 


Back to Home