27 Thang Mi Mot

Tieng Vong Rng Sau

Co mot cau be ngo nghch thng b me khien trach. Ngay no, gian me nhng khong the xuc pham mot cach trc tiep, cau chay en mot thung lung canh mot khu rng ram. Cau lay het sc mnh va thet len: "Toi ghet ngi". Cau ngac nhien vo cung v t khu rng co tieng vong lai: "Toi ghet ngi". Cau hoang hot quay ve vi me va khoc nc n. Cau khong the hieu c t trong rng a co ngi thu ghet cau.

Ngi me nam tay a cau tr lai khu rng va bao cau hay het len: "Toi yeu ngi". La lung thay, cau va dt tieng th cung co ngi noi vong lai: "Toi yeu ngi". Luc o ngi me mi giai thch cho cau nh sau: "Con i, o la nh luat  trong cuoc song cua chung ta. Con cho ieu g, con se nhan ieu o. Ai gieo gio th ngi o gat bao. Neu con thu ghet ngi, th ngi cung se thu ghet con. Neu con yeu thng ngi, th ngi cung se yeu thng con".

Han thu luc nao cung keo theo han thu, bao ong luc nao cung sinh ra bao ong. Ch co tnh yeu mi lam phat sinh tnh yeu. Bao ong va han thu khong the la phng the e cai tao xa hoi. Ch co tnh yeu ch thc mi cai oi c long ngi. Ban hay song cao thng. Ban hay lay tnh yeu e ap tra lai han thu. Tieng vong cao ep nhat cua mot ngha c yeu thng luc nao cung la tieng vong cua bnh an t trong ay tam hon chung ta.

 


Back to Home