26 Thang Mi Mot

Vui Vi Ngi Vui, Khoc Vi Ke Khoc

Cha Pierre, ngi sang lap phong trao Emmaus, chuyen giup nhng ngi khong nha khong ca tm c ni c ngu va t lc canh sinh t viec che bien nhng o phe thai, a on lai mot trong nhng ky nien ma ngai cho la y ngha nhat trong cuoc i nh sau: Gia nh toi gom co tat ca 8 anh ch em. Mot ngay th nam no, chung toi muon tap trung lai vi nhau e i en tham mot gia nh ba con cua chung toi. Nhng cha me toi a phat toi bang cach bat toi phai nha. Buoi chieu hom o, cac anh em toi tr ve, ai cung noi huyen thuyen v mot ngay c chi ua thoa thch. Thai o o cang lam toi bc tc them. Khong kem ham c s ghen tc, toi a noi vi mot ngi anh nh sau:" Khong co toi th ke nh cuoc chi cung khong co y ngha g". Toi trut het ca gian d cung nh s kieu hanh cua toi va bo i ni khac.

Ba toi ang au liet trong phong cua ong. Tnh c nghe c li phat bieu ngao man cua toi, ong cho goi toi vao Luc o toi mi hieu c sai trai cua toi cung nh noi kho tam cua cha toi. Nhng cha toi a khong la ray toi. Ong ch nho nhe bao toi:" Con khong biet rang con va noi mot li le xau xa ? Con ngh rang ch co con la ngi quan trong nhat sao? Tai sao con khong bang long khi nhng ngi khac c sung sng?"

Luc o toi mi hieu rang ba toi au kho trong than xac a anh, nhng ong con au kho gap boi trong tinh than v tnh xau xa cua toi.

Toi khong bao gi quen c cau chuyen tren ay Va co le ay la cau chuyen anh dau ca cuoc i con lai cua toi.

Ba nguyen tac c ban hng dan i song cua cac cong ong Emmaus do cha Pierre sang lap, trc het o la lao ong. Cac thanh phan cua cong ong Emmaus khong chap nhan bat c mot s dang cung nao. Tay lam ham nhai, moi ngi trong cong ong eu y thc ve gia tr cua viec lam va s ong gop cua mnh.

Nguyen tac th hai o la i song cong oan. Tat ca moi tien cua kiem c eu bo vao quy chung cua cong oan. T 30 nam nay, tat ca tien cua thu tch c eu c chi dung cho i song cua cong ong cung nh c bo th cho nhng ngi ngheo kho tung thieu hn.

Nguyen tac th ba la phuc vu. ay la nguyen tac tong hp moi nguyen tac khac cua i song cong oan. Phuc vu co ngha la song cho ngi khac, lay au kho cua ngi khac lam chnh au kho cua mnh, lay niem vui cua ngi khac lam chnh niem vui cua mnh.

Co le nguyen tac c ban ma cha Pierre ang ap dung trong cac cong oan Emmaus cua ngai chnh la bai hoc ma ngai tiep thu c t than phu cua mnh: "Con khong bang long khi thay nhng ngi khac c hanh phuc ?".

Nguyen tac tren ay cung la li khuyen ma thanh Phaolo thng nhan nhu cac tn hu cua ngai:"Vui vi ngi vui, khoc vi ke khoc".

Du song trong a v nao trong xa hoi, du song di hnh thc gia nh nao, oc than hay co oi ban, moi ngi eu c mi goi e song chung vi nhng ngi xung quanh. Nguyen tac n s va c ban nhat trong cuoc song chung van la:" Lay hanh phuc cua ngi khac lam hanh phuc cua chnh mnh, lay niem au cua ngi khac lam noi kho cua chnh mnh".

 


Back to Home