24 Thang Ba

Vng Niem Tin

 

Vao nam 1856 cac nha khao co a thc hien mot cuoc kham pha ay thu v tai oi Palatino tai thanh pho Roma. Khi ao bi nhng lp at bao phu mot trai lnh Roma co, tren vach mot bc tng, ho tm thay mot cay thap gia c mot ngi lnh nao o dung inh hay mui dao khac vung ve vao tng. Ben canh la hnh mot chang thanh nien gi tay chao knh cay thap gia. Tren cay thap gia co ve hnh mot ngi, nhng au ngi ay la hnh mot con la. Di hai hnh ve, ngi ta thay co viet hang ch: Alexamenos th lay Chua cua han.

Cac nha khao co cho rang: Co the bc tranh a c thc hien vao nhng nam 123 en nam 126. Neu s phong oan ve nien hieu nay la ung th ay co le la hnh ve thap gia co nhat, nhng lai la hnh thap gia b nhao bang, che ci: Neu Thien Chua lai chet tren thap gia th ay la hanh ong yeu hen, kh dai nh hanh ong cua mot con la va ca nhng ngi th lay Thien Chua tren thap gia cung the.

Vao nam 1870, cac nha khao co lai tm c cau tra li ma ho ngh la cua mot chang thanh nien mang niem tin Kito ten la Alexamenos. mot cot tru bang adng hnh than Mars tc la v than chien tranh, ngi ta kham pha thay c khac vao o dong ch: "Alexamenos van vng tin".

Vang, hnh anh Thien Chua chet treo tren thap gia la mot hnh anh khung khiep, yeu uoi, dai kh. Nhng Thanh Phaolo a bien ho cho hanh ong co the goi c la ien ro cua Thien Chua nh sau:

"Tieng noi cua thap gia oi vi nhng ke h hong la ien dai, con oi vi cac ngi c cu roi, tc la chung ta, th la sc manh cua Thien Chua. That vay, ngi Do Thai oi hoi phep la, ngi Hy Lap tm kiem s khon ngoan. Con chung toi th giang ve Chua Kito chu ong inh vao thap gia. Ngi Do Thai cho ieu o la xau xa, con cac ngi ngoai giao th cho la dai dot. Song vi tat ca c Thien Chua tuyen chon th Chua Kito chu ong inh la sc manh va la s khon ngoan cua Thien Chua".

 


Back to Home