24 Thang Mi

Ngay Lien Hiep Quoc

 

Vao nam 1945, ba quoc gia gay chien c, Italia, Nhat mang bo mat tan tac ta ti cua nhng nc bai tran. a so nhng thanh pho ln tai c, cung nh hai thanh pho Hiroshima va Nagasaki tai Nhat ch con la nhng ong gach vun, nhng thanh pho chet.

Hnh anh cua the gii, nhat la tai cac quoc gia b chien tranh tan pha trong nhng nam "39-45" co le khong khac g bo mat cua trai at sau tran lut ai Hong Thuy, khi tran lut v ai gay ra do nhng tran ma lu keo dai 40 ngay em a giet hai moi sinh vat, nh tac gia sach Khi Nguyen viet: "Moi loai xac tht ong ay tren at eu tat th: chim choc, thu vat, manh thu... tat ca cac vat tren can eu b xoa sach tren mat at t ngi cho en xuc vat, con trung va chim tri...".

T ong tro tan cua the chien th hai, mot y ngha a c manh nha va Lien Hiep Quoc a thanh hnh vi muc ch bao ve an ninh va xay dng hoa bnh. V nh mot chnh tr gia a phat bieu: "Neu con ngi khong huy diet chien tranh, chien tranh se huy diet con ngi".

Nhng t ngay to chc Lien Hiep Quoc c thanh lap vao nam 1945 en nay khong biet bao nhieu cuoc chien song phng cung nh noi bo a xay ra. Nhng ban tay con ngi van c dung e gi gm, e lay co, e bam nut nhntg kh gii giet ngi. V the sung van nha an va mau ti van tuon ri, long at me van tham mau con ngi.

Ngay 24 thang 10 hang nam, bao nhieu la c cua moi quoc gia a c trng len trong nhng buoi le ky niem ngay Lien Hiep Quoc c thanh lap, bao nhieu sinh hoat a c to chc e nhac nh con ngi, khong phan biet mau da, tieng noi, khong phan biet tn ngng hay quan niem ve the che chnh tr, y ngha cua to chc mang muc ch bao ve an ninh va xay dng hoa bnh.

Nhng thiet ngh, hoa bnh the gii khong the c thiet lap neu long ngi cha at c s an bnh, v neu nhng tam tnh ganh ghet, ghen tuong, nghi k, neu nhng t tng li dung, an ap, boc lot van con am chay trong long chung ta, th ngon la chien tranh van con co the bung chay bat c luc nao.

 


Back to Home