19 Thang Ba

Ngi Cong Chnh

 

"Ong Giuse, ban ba la ke cong chnh va khong muon lam o danh ba, nen a nh bo ba cach kn ao".

ay la cau chuyen duy nhat trong Tan c dien ta trc tiep ve con ngi cua v thanh ma Giao hoi mng knh hom nay: Thanh Giuse, ban c Trinh N Maria, bon mang Giao Hoi Viet Nam.

c Tan c goi la "cong chnh", Thanh Giuse khong nhng la ngi a gi c cong bnh va trung thanh chu toan moi bon phan cua mot ngi chong va mot ngi cha.

c goi la "cong chnh", theo y ngha cua Kinh Thanh, la c Thien Chua cong chnh hoa, c Thien Chua cho tham d vao s cong chnh, s thanh thien cua Ngi. V the, ngi c cong chnh hoa xng ang e Thien Chua yeu thng, thng yeu that s v Thien Chua khong bao gi ong kch, gia v nh ngi nao o ang c thng yeu nhng trong thc te khong phai the.

Trong chieu hng t tng nay, goi thanh Giuse la ke cong chnh, Kinh Thanh muon noi la: Ngai c Thien Chua cong chnh hoa va c Thien Chua yeu thng v that s Ngai xng ang. Lan gi lai nhng trang Tan c co lien quan en Thanh Giuse, chung ta co the kham pha ngay nhng ac tnh lam cho Ngai xng ang c Thien Chua yeu thng.

Trc tien, la ac tnh hoan toan vang phuc Thanh y Chua. Trong trng hp cuoc i Thanh Giuse, Tan c dien ta Thien Than la ngi thong bao cho Ngai biet y Chua. V the, nghe li Thien Than truyen, Thanh Giuse a bo y nh ly d c Maria cach kn ao. Ngc lai, Giuse a troi day ngay trong em khuya e em Con Tre va Me Ngi tron sang Ai Cap cung nh em Con Tre va Me Ngi ve nc Israel, en sinh song tai thanh Nagiareth va am tham nhng an can lay sc lao ong nuoi song gia nh trai qua nhng thang nam dai sau o.

Tiep en Tan c nhac en Thanh Giuse trong bien co that lac va tm gap c Giesu trong en thanh. Qua o chung ta kham pha ra mot ac tnh khac cua Ngai hay noi ung hn mot ac tnh ma cac thanh ky viet Phuc Am chu y nhan manh ni Thanh Giuse: Khong mot li noi nao cua Ngai c ghi lai trong Tan c. Nhng Thanh Giuse a hung hon noi trong hanh ong, nhng hanh ong xem ra vo ly va ay nguy hiem, nhng Ngai a khiem ton, can am va kien tr lam e thc hien hoan toan thanh y cua Thien Chua.

Qua o, Thanh Giuse xng ang la chu gia nh cua Nagiareth, mot gia nh thanh thien, v gom ba tam hon luon san sang lang nghe va thc hanh nhng g Thien Chua muon. Va cung qua o, Thanh Giuse tr nen cong chnh, c Thien Chua thc s yeu thng.

Chung ta hay dang li cam ta Chua a trao tang Thanh Giuse cho gia nh Nagiareth va ac biet cho Giao Hoi Viet Nam. Nh li cau bau cho Thanh ca Giuse, xin Chua chuc lanh cho nhng ngi chong, cho nhng ngi cha, giup ho can am va kien tam chu toan bon phan trong gia nh. Xin Chua cung chuc lanh cho moi gia nh va Giao Hoi Viet Nam, giup moi ngi song xng ang vi n goi lam chng nhan cho tnh yeu Chua.

 


Back to Home